Sökning: "glycemic control"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden glycemic control.

 1. 1. Effekt av korta pauser av fysisk aktivitet på glukosvärde vid långvarigt sittande hos individer med Diabetes typ-2 eller övervikt : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Amadou Sisohore; Oskar Linder; [2023]
  Nyckelord :Diabetes; overweight; physical activity; glycemic control; prolonged sitting;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en allvarlig folkhälsosjukdom som påverkar kroppens egen möjlighet till att reglera blodets glukosvärde. Den största riskgruppen för att utveckla diabetes typ 2 är individer med övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet har visat positiv inverkan på såväl glukosvärden. LÄS MER

 2. 2. Påverkar graden av insulindysreglering effekten av behandling med kanagliflozin hos hästar med ekvint metabolt syndrom?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Ivarsson; [2023]
  Nyckelord :Ekvint metabolt syndrom EMS ; Insulindysreglering ID ; Hyperinsulinemi; Kanagliflozin;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) kan förklaras som ett antal riskfaktorer som bidrar till utvecklingen av fång hos hästar. Insulindysreglering (ID) och obesitas med eller utan regional fettansättning utgör viktiga riskfaktorer som ingår i syndromet. Hästar med ID får onormalt höga insulinkoncentrationer i plasma, kallat hyperinsulinemi. LÄS MER

 3. 3. Effects of plant polar lipids on postprandial glycemic regulation in healthy humans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Yijia Yao; [2022]
  Nyckelord :plant polar lipid; meal study; clinical study; postprandial glycemic regulation; applied nutrition and food chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In light of diabetes becoming a global discussion topic, some steps ought to be taken to help reduce the number of individuals suffering from the disease. Keeping good glycemic control through a healthy diet helps prevent diabetes and cardiovascular disease. Plant lipids are increasingly being studied for their postprandial effects on humans. LÄS MER

 4. 4. Personer med typ 1 diabetes - retrospektiv tvärsnittsstudie om sambandet mellan patientrapporterat utfallsmått och glykemisk kontroll

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emelie Ryde; Åsa Hammarström; [2022]
  Nyckelord :Diabetesenkäten; Diabetes Mellitus typ 1; HbA1c; PREM; PROM.;

  Sammanfattning : Background: Glycemic control in individuals with type 1 diabetes demands support and education by caregivers in diabetes care. Patient-reported outcome measures (PROM) and patient-reported experience measures (PREM) constitutes an important function in diabetes care The Diabetes Questionnaire has been created for clinical use with the purpose of broadening the approach to individuals with type 1 diabetes. LÄS MER

 5. 5. Models and Algorithms for Personalized Glycemic Control

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alma Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Glycemic control is resource-demanding in the treatment of Intensive Care Units (ICUs) patients where blood glucose measurements are taken continuously at few-hour intervals to avoid the risk of having a patient in a coma, or in the worst case, causing death. The number of diabetes patients, mostly type 2 diabetes, is increasing around the world, and at the same time, we have an ongoing pandemic of Covid-19 with health workers stretched to their limits. LÄS MER