Sökning: "Cecilia Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Cecilia Nilsson.

 1. 1. Huvudet bland molnen eller fötterna på jorden? - En studie om användares säkerhetsmedvetenhet gällande molnlagring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Cecilia Nilsson; Evelina Larzon; [2018]
  Nyckelord :cloud computing; molnlagring; informationssäkerhet; dataintrång; säkerhetsmedvetenhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med molnlagring kommer många fördelar såsom möjligheten till back-up och att användaren kan komma åt sina filer oberoende av plats. Det finns även flertalet säkerhetsrisker med molnlagringstjänster vilket kan äventyra informationssäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Hur skolsköterskor upptäcker samt stödjer elever med psykisk ohälsa på högstadiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Cecilia Nilsson; Linda Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :detect; high school student; mental illness; nurse; support; högstadieelever; psykisk ohälsa; sjuksköterska; stöd; upptäcka;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskan är en del av elevhälsan och arbetar med att främja elevers fysiska och psykiska hälsa. Psykisk ohälsa bland elever är ett växande samhällsproblem. Det är ofta skolsköterskan som får första kontakten med elever som lider av psykisk ohälsa genom hälsosamtalen. LÄS MER

 3. 3. Attityder inom den amerikanska vapendebatten : en narrativanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Weapons; school shootings; USA; attitude; tradition; narrative analysis; debate articles; constitution; violence; opinion; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka de amerikanska vapenlagarna som ett samhällsfenomen genom att utgå från den pågående mediala debatten. Primärmaterialet utgörs av en samling debattartiklar som hämtats från tre större amerikanska dagstidningar och undersökningen görs enligt en narrativanalys. LÄS MER

 4. 4. Hinder vid smärthantering : en litteraturöversikt ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Mossberg; Nicole Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hinder; Sjuksköterska; Sjuksköterskeperspektiv; Smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker vård. Otillräcklig smärtlindring kan resultera i såväl fysiologiska som psykosociala konsekvenser. Underbehandlad smärta är ett vanligt problem i vården och kan leda till lidande för individen. LÄS MER

 5. 5. Gravkultur och offer i bronsålderns Centraleuropa : En laborativ studie av polsk keramik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Cecilia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Bronsålder; arkeologi; Centraleuropa; laborativ arkeologi;

  Sammanfattning : This essay concerns the Lausitz culture. It focuses is on grave culture and ceramics in addition to which connections they might have. Furthermore two cultures will be examined to better determine how the Lausitz culture uses their ceramic. Research on lipid residues will be conducted using twelve ceramic fragments from the Lausitz culture. LÄS MER