Sökning: "självbiografi"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet självbiografi.

 1. 1. Ett långsamt farväl tillsammans med ALS : En analys av självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tsz San Wong; [2020]
  Nyckelord :ALS; autobiographies; dignity; life-change; nursing theory; ALS; förändring; omvårdnad; självbiografi; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuronsjukdom orsakad avnedbrytning och död av motorneuron, vilket leder till förlorad funktion i tillhörande muskler då nervsignaler uteblir. Personer med ALS är en sårbar grupp med begränsad möjlighet att uttrycka sig för omvärlden. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anette Jonsson; Johanna Heinänen; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; upplevelser; personcentrerad vård; omvårdnad; narrativ; vuxna; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som påverkar individen på flera plan, och ställer krav på livsomfattande förändringar. Samtidigt är diabetes mellitus typ 1 ofta associerat med barn och ungdomar, mindre finns studerat om vuxna personers upplevelser av sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Snälla, rädda mitt barn! : En kvalitativ litteraturstudie som belyser föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Larsson; Anna Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Barncancer; familjecentrerad omvårdnad; föräldraperspektiv; kvalitativ metod; litteraturstudie; livsvärld; självbiografi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 350 barn i Sverige drabbas årligen av cancer. Behandlingen av barncancer är lång och krävande för barnet och övriga i familjen. Föräldrarna närvarar ofta under hela sjukdomsperioden och har därför en viktig roll i barnets vård. LÄS MER

 4. 4. "När ska ni skaffa barn då?" : En kvalitativ litteraturstudie som belyser kvinnors upplevelse av utanförskap vid ofrivillig barnlöshet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Lohman; Emilia Wallin; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; litteraturstudie; ofrivillig barnlöshet; självbiografi; utanförskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15% av de som önskar skaffa barn. Det finns en stark norm i samhället som säger att kvinnan ska kunna bära ett barn. När detta inte uppfylls påverkas framför allt kvinnans psykiska hälsa vilket kan leda till social isolering. LÄS MER

 5. 5. Vad ord inte kan uttrycka : Berättande med hjälp av spelmekanik i ett konstnärligt spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emma Lindén; [2020]
  Nyckelord :konstnärliga spel; spelmekanik; narrativ; självbiografi; upplevelse; känslor;

  Sammanfattning : Spelmekanik används i många konstnärliga spel för att förmedla hur något fungerar eller känns. I det här examensarbetet skapades ett analogt konstnärligt spel som förmedlar ett självbiografiskt narrativ med hjälp av både mekanik och text för att undersöka hur spelare upplever sådana spel. LÄS MER