Sökning: "självbiografi"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet självbiografi.

 1. 1. Genre : hybride ? Le mélange des genres dans Dora Bruder de Patrick Modiano et La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Philippa Nanfeldt; [2021-02-22]
  Nyckelord :Patrick Modiano; Camille Laurens; Dora Bruder; La petite danseuse de quatorze ans; genre hybride; autobiographie; biographie; roman;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ studie av Dora Bruder av Patrick Modiano (1997) och La petite danseuse de quatorze ans av Camille Laurens (2017). De båda verken uppvisar drag av självbiografi, biografi och roman och kan kallas hybrider. LÄS MER

 2. 2. Hur kan barn trots svåra uppväxtförhållanden erhålla god psykosocial funktion? : En innehållsanalys av vuxna barns upplevelser av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Liljegren; Emilia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Autobiography; children; mental illness; resilience; experiences; självbiografi; barn; psykisk ohälsa; resiliens; upplevelser;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze the coping strategies and emotional expressions that children experience while growing up with a parent with mental illness. The theory used in this study was emotion sociology and the concept of resilience is applied in the results and analysis to explain and understand how children’s actions and emotional expressions are related. LÄS MER

 3. 3. Barndom under svensk stormaktstid : En studie av Agneta Horns självbiografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Caroline Tiihonen; [2021]
  Nyckelord :Barndom; Sverige; stormaktstiden; Agneta Horn; självbiografi; känslohistoria; emotional regimes; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personers erfarenheter av att leva med sjukdomen ALS : En litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Antonia Mella; Kajsa Galvig; [2020]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros ALS ; Kvalitativ metod; Självbiografi; Upplevelser; lidande; livsvärld; levd kropp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Inte kan man bli en riktig människa utan pengar" : Maktlöshet och motstånd hos flickan Mia i Moa Martinsons Mor gifter sig

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Nina van den Brink; [2020]
  Nyckelord :Mor gifter sig; makt; motstånd; arbetarlitteratur; statare; ägande; sekelskifte; klassamhälle; Moa Martinson; litteratursociologi; utvecklingsroman; självbiografi; Norrköping; 1930-tal.;

  Sammanfattning : I första kapitlet av Mor gifter sig begår flickan Mia ett regelbrott. Uppsatsen pekar på hur detta är den första av en rad motståndsstrategier som hon anammar i syfte att skapa sig ett större handlingsutrymme eller, om så bara för en stund, frigöra sig från underordning och känslor av förnedring. LÄS MER