Sökning: "Uses of history"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade orden Uses of history.

 1. 1. PÅ REKORDTID – FRÅN STATIONSSAMHÄLLE TILL CENTRALORT Fallstudie Kil, bebyggelseutveckling 1960 - 1975

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Hedin; [2022-01-19]
  Nyckelord :Urbanity; attractiveness; municipality; cultural-historical value;

  Sammanfattning : This essay applies three societal changes past World War II as a foundation of changes of the built environment. The societal changes applied are; the municipality reforms, the transport revolution including the use of a private car, and the consumption transformation from small specialized shops to large self-service units. LÄS MER

 2. 2. Art Nouveau on acid : Om interaktionen mellan psykedeliska rockaffischer från 1960-talet och det sena 1800-talets Art Nouveau

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Ingemarsson; [2022]
  Nyckelord :Art history; countreculture; Art Nouveau; psychedelic; performativity; poster; symbolism; secessionsstyle; grafic design; Alphonse Mucha; Wes Wilson;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how psychedelic posters from the 1960’s relate to postersfrom the late 19th century Art Nouveau, and how their similarities and differences are expressed in imagery and experience. The method applied is Peter Gillgrens theory about performativity, which is how we interpret art based on its experience, and Margaretha Rossholm Lagerlöf's theory about how to interpret imagery. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers upplevelser av historiebruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tobias Hansson; Jarl Vikner; [2022]
  Nyckelord :historiebruk; historiemedvetande; gymnasieelever; upplevelser;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur gymnasieelever upplever historiebruk, samt hur dessa upplevelser relateras till vad styrdokumenten säger om historiebruk. I detta arbete kommer vi att definiera historiebruk och andra relevanta begrepp till vårt arbete och sedan belysa hur begreppet pratas om i forskning och i skolkontext. LÄS MER

 4. 4. Koncentrationsläsning och historieundervisning : En studie om lärares erfarenheter av historieundervisning inom studiemetoden koncentrationsläsning

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Valdemar Lindberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to understand how teachers of history plan and implement their teaching in a school that uses the study method of block scheduling. The study aims further to analyze how these teachers, within block scheduling, relate and work with history didactic concepts. LÄS MER

 5. 5. Historier får liv : En etnologisk studie av performans och kulturhistoriska kläder på friluftsmuseet Skansen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Jeanna Hylén Ullman; [2022]
  Nyckelord :Performance; living history; narrative; museum; open-air museum; historical clothing; Skansen; phenomenology; Performans; levande historia; narrativ; museum; friluftsmuseum; kulturhistoriska kläder; Skansen; fenomenologi;

  Sammanfattning : Ever since the beginning, museums around the world have tried using different techniques to attract visitors. Some open-air museums have even started to create small worlds of their own, wherein they perform living history. The idea is that visitors will be able to step into history, and see different time periods with their own eyes. LÄS MER