Sökning: "inlärning av ett andra språk"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden inlärning av ett andra språk.

 1. 1. The Impact of Social Support, Age, and Education in Second Language Acquisition of Adults

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Subeh Zakarias; [2023]
  Nyckelord :language; cognition; linguistics; learning; science; språk; kognition; lingvistik; inlärning; forskning;

  Sammanfattning : The topic of second language learning is frequently discussed in linguistics and social science, and several factors differentiate between second language learning in children and adults. Adults are faced with additional complications when learning a new language, including social factors, exposure to natural learning situations, and neurobiological factors. LÄS MER

 2. 2. Lärarens förhållningsätt till digitala verktyg i matematikundervisningen för flerspråkiga elever i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nouralzahra Dhiaa Hussein; Sabina Grabus; [2023]
  Nyckelord :Matematikinlärning; digitala verktyg; sociokulturella perspektivet; strategier; språkkunskaper; svenska som andra språk; matematikundervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till digitala verktyg i interaktion med flerspråkiga elever. Genomförandet av studien har skett med hjälp av kvalitativa metoder, där data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med elever och lärare i årskurs 4-6. LÄS MER

 3. 3. Händerna i marken och fötterna i luften : En intervjustudie beträffande hur några lärare och speciallärare uppfattar begreppet särskilt begåvade elever.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Axtelius; [2023]
  Nyckelord :Högpresterande; identifiering; inkludering; specialpedagogik; särskilt begåvad.;

  Sammanfattning : Axtelius, Maria (2022). Händerna i marken och fötterna i luften. En intervjustudie beträffande hur några lärare och speciallärare uppfattar begreppet särskilt begåvade elever. Speciallärarprogrammet språk-, läs-, och skrivutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Comment traduire « förvirrad » en français ? : Une étude des traductions du mot suédois « förvirring » et ses dérivés

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :William Hellis; [2023]
  Nyckelord :Relativité linguistique; La théorie interprétative; Asymétrie; L hypothèse de Sapir-Whorf; Faux amis; Lingvistisk relativitet; Tolkningsteori; Asymmetri; Sapir-Whorf-hypotesen; Falska vänner;

  Sammanfattning : Inom översättning och vid inlärning av ett nytt språk kan man stöta på ord som är svåra att uttrycka påmålspråket. Ett sådant ord är ”förvirring” i förhållande till franskan. LÄS MER

 5. 5. Dialogens betydelse för flerspråkiga elever: Ett transspråkigt projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nagham Adnan; Wassan Ali; [2022]
  Nyckelord :Dialog; flerspråkiga elever; grupparbete; modersmål; muntlig interaktion; studiehandledare.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur språklärare och studiehandledare resonerar kring hur de tillsammans kan uppmuntra elever till att delta i den muntliga interaktionen som sker i klassrummet. Arbetet syftar till att besvara följande två frågeställningar;  Vad säger språklärare om hur de arbetar med muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet för att uppmuntra elevernas interaktiva förmåga?    Vad finns det för olika exempel på stöttning som är effektiva för att främja den muntliga interaktionen? För att undersöka hur lärare och studiehandledare arbetar med att främja den muntliga interaktionen genomförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 5 språklärare och 2 studiehandledare. LÄS MER