Sökning: "linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade ordet linguistics.

 1. 1. MASTER SUPPRESSION TECHNIQUES Linguistic Representation in the Movie Script Erin Brockovich

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Micaela Nilsson; [2021-02-16]
  Nyckelord :linguistics; domination techniques;

  Sammanfattning : Master suppression techniques (MSTs) were defined by Ås in the 1970s (Ås,1992). There are seven MSTs; making invisible, ridiculing, withholding information, doublebinding, heap blame or shame, force or threat of force and objectification. LÄS MER

 2. 2. Kontrastivität als Strategie zur effektiven Wortschatzerweiterung im DaF-Unterricht: Eine Fallstudie über deutsche ver-Verben und ihre Entsprechungen im Schwedischen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Olha Afanasyeva; [2021-02-10]
  Nyckelord :contrastive analysis; learning and teaching strategy; vocabulary; German as a foreign language; Swedish; prefix verbs;

  Sammanfattning : The present work investigates whether and how contrastive analysis as a learning andteaching strategy can make vocabulary learning in German as a foreign language (GAFL)classes in Sweden more effective. Contrastive linguistics serves as a theoretical basis forthe investigation. LÄS MER

 3. 3. Intercultural communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hiba Al Abdallah; [2021-02-03]
  Nyckelord :arabiska; SIK; intercultural communication; healthcare; Arabic; organizational culture; macroculture; microculture; Cultural Gap; Delivering Health Care;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare. The study has both a qualitative and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 4. 4. Gender differences in usage of bitch and cunt across time : An analysis of findings in the BNC1994 and the BNC2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefina Siikavaara; [2021]
  Nyckelord :swearing; taboo language; bitch; cunt; gender differences; age differences; British National Corpus; linguistics;

  Sammanfattning : This essay presents a study on gender differences with a focus on swearing and taboo language, based on findings from the BNC1994 and the BNC2014. Bitch and cunt are two words that are linked to the female gender, but previous research has shown that they are used differently by men and women. LÄS MER

 5. 5. Hur samspelar multimodala resurser i läromedel för svenska som andraspråk? : En kvalitativ studie med utgångspunkt i SFL:s metafunktioner

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Curkic Asima; [2021]
  Nyckelord :Stödstrukturer; multimodalitet; scaffolding; sociokulturellt perspektiv; Systemic functional linguistics SFL ; läromedelsanalys; bildanalys; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med studien var att undersöka förkomsten av olika typer av semiotiska resurser som har betydelse för förståelsen av texten i läromedel, med fokus på hur bild och text samspelar som stödstrukturer. Två läromedel i svenska som andraspråk för kurs 1, 2 och 3 framställda efter den aktuella läroplanen (Gy 11) undersöktes (Sätt full fart och Språkporten). LÄS MER