Sökning: "linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 467 uppsatser innehållade ordet linguistics.

 1. 1. Skådespelaren: Språk och emotioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Silan Maria Budak Rasch; [2020-05-07]
  Nyckelord :språk; emotioner; känslor; modersmål; flerspråkig; identitet; skådespelare; inlevelse; uttrycksförmåga; gestaltning; mångkultur; scenkonst; språkforskning; emotionsforskning; Jean-Marc Dewaele; Morten Vang Simonsen; Minni Katina Mertens; Waseem Qashlan;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag valt att undersöka hur skådespelare ser på kopplingen mellan språk ochemotioner samt jämfört några strategier som används för att öka sin uttrycksförmåga på ettovant eller främmande språk. Jag har intervjuat ett antal skådespelare som spelar på ett annatspråk än deras modersmål och professor of Applied Linguistics and Multilingualism atBirkbeck University Jean-Marc Dewaele. LÄS MER

 2. 2. Linguistic Differences in Real Conversations: Human to Human vs Human to Chatbot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eirini Silkej; [2020-03-02]
  Nyckelord :engelska; English learner; Natural language processing; Artificial Intelligence; AI; Linguistics and AI; Text messaging; Instant Messaging; IM; Chatbot; Mitsuku; Computermediated communication; CMC;

  Sammanfattning : This study investigates how students communicate in writing when they know thattheir conversational partner is a human being in comparison to how they communicate whenthey know their partner is a chatbot. The participants are upper secondary students of English. LÄS MER

 3. 3. Internationella studenters uppfattningar om litteracitetspraktiker utifrån ett flerspråkighetsperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2020-02-17]
  Nyckelord :literacy; multilingualism; educational linguistics; Swedish a second language;

  Sammanfattning : The last decade has seen a large influx of international students enrolling in Swedish universities, some of whom seem unfamiliar with the literacy taught within in their subjects. From a multi-lingual perspective and within a social-cultural framework this thesis project has explored three commom challenges with academic literacies in pre-paratory courses for international students: referencing, personal pronouns in aca-demic writing and the use of digital tools. LÄS MER

 4. 4. Lingvistisk analys av den ryska politiska anekdoten under 2000-talet: genreförändring?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Jana Hilding; [2020]
  Nyckelord :anecdote; humour; joke; linguistics; political; post-Soviet; Russian; anekdot; humor; lingvistik; postsovjetisk; politisk; ryska; skämt; vits;

  Sammanfattning : An analysis was made of the personal and non-personal post-Soviet political anecdotes. It is argued that post-Soviet political anecdotes have been created during 2000–2019. The starting point is that the Russian word анекдот carries particular, cultural information and does not have a systematic equivalent in Swedish ot English, i.e. LÄS MER

 5. 5. Grammatiska och didaktiska perspektiv på partikeln le i rikskinesiska – en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Maria Mörnerud; [2020]
  Nyckelord :Particle le; le1; le2; LE; Chinese; Modern Standard Chinese; MSC; Mandarin Chinese; MC; Chinese grammar; MSC grammar; MC grammar; Mandarin grammar; Chinese linguistics; MSC linguistics; MC linguistics; Mandarin linguistics; Chinese didactics; MSC didactics; MC didactics; Mandarin didactics; Chinese as a Second Language; CSL; CSL teaching; CSL didactics; Chinese as a Foreign Language; CFL; CFL teaching; CFL didactics; Li Thompson 1981 ; Ljungqvist Arin 2003 ; Moderna Språk; Kinesiska 1; Kinesiska 2; Kinesiska 3; Kinesiska 4; Kinesiska 5; Kinesiska 6; Kinesiska 7; Kinesiska; Kinesisk grammatik; Kinesisk lingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The recent addition of Modern Standard Chinese (MSC) as an elective language in Swedish elementary and high school ('Moderna Språk') has brought the teaching of MSC particle le to the fore. Le occurs either affixed to a verb (le1) or as a sentence-final particle (le2) and is a frequently used grammatical device in MSC with a great number of various functions. LÄS MER