Sökning: "hermeneutics"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet hermeneutics.

 1. 1. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
  Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Why it felt wrong to remove the glass – investigating site and site-narratives at Regjeringskvartalet, Oslo, Norway

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oskar Airijoki; [2020]
  Nyckelord :The travelling transect; hermeneutics; Gadamer; photographic locality; site; landscape;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find out in what ways site narratives emerge in the interaction between the human and the site, with Regjeringskvartalet (the site of the July 22, 2011 attack) in Oslo as case study. The purpose of the investigation is to shed light on how immaterial aspects can affect the understanding of the specific site. LÄS MER

 3. 3. Säkerställs kvalitetsarbetet i förskolan? : En vetenskaplig essä om kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ipek Erbayraktar Chamsine; [2020]
  Nyckelord :Education Leadership; Systematic Quality Work in Preschool; Kvalitetsarbete; pedagogiskt ledarskap; normkritik;

  Sammanfattning : The scientific essay begins with a figuration that will make the needs and guidance visible for the educator. This essay aims to investigate the educators work considering the quality process and where the systematic work take place, In relation to the guidance given by the preschool teacher and the principal of the preschool. LÄS MER

 4. 4. Gender representations of dark fictional characters: A hermeneutic analysis of Harry Potter fan discussions on Reddit

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jason Maurer; [2020]
  Nyckelord :fictional characters; media fans; Harry Potter; Reddit; gender representation; morality; villains;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to deepen our understanding of how audiences represent male and female dark fictional characters (DFCs) by exploring how Harry Potter fans discuss four of these characters on Reddit. Drawing on affective disposition theory as a guiding framework as well as previous investigations of gender representation and online fan cultures, I collected and analyzed 117 posts (containing 9,693 comments) about four DFCs from the Harry Potter franchise. LÄS MER

 5. 5. "Swedenborgiansk Anarkism" : En politisk-teologisk studie om relationen mellan mystik teologi och politisk filosofi hos Ivan Aguéli

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan; Aguéli; swedenborgiansk; anarkism; politik; teologi; politisk-teologi; mysticism; hermeneutik; anarchism; politic; theology; political-theology; hermeneutics;

  Sammanfattning : In this essay, my aim is to investigate the correlation between the political philosophy and theology in the Swedish nineteenth century painter, activist, mystic and vagabond Ivan Aguéli. The study places itself in the field of political theology, where the question of, and in some cases the search for, a theological affirmation or neglection of political and social authority is being processed. LÄS MER