Sökning: "hermeneutics"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet hermeneutics.

 1. 1. The Role of Arts in Nordic Society: Health and Lifestyle

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Soledad Zamora; [2019]
  Nyckelord :Arts; Education; Lifestyle; Society; Sustainable development; Welfare;

  Sammanfattning : The role of arts in both formal and non-formal education has been scientifically demonstrated to create positive outcomes in people to deal with all kinds of social problems in daily life. At present, there are international public and private institutions that support this view, such as the International Arts Education Week, celebrated for the first time by UNESCO on 21-27 May 2012 when not only artists participated, but also educators, researchers, NGO actors, and international associations. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar av mening i vår samtid : En hermeneutisk studie och tematisk analys av människors nutida uppfattningar om mening

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Deniz Hasanov; Anton Lodén; [2019]
  Nyckelord :Meaning; hermeneutics; thematic analysis; existentialism; positive psychology; Mening; hermeneutik; tematisk analys; existentialism; positiv psykologi;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av hur människor beskriver mening utifrån sig själva i förhållande till vår samtid. För detta ändamål berörs psykologiska områden som existentiell-, positiv- och religionspsykologi samt delar av religion och existentiell filosofi. LÄS MER

 3. 3. Ovidius et amor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Filip Johnstone; [2019]
  Nyckelord :Ovid; Roman; Poetry; Archeology; Ars amatoria; Tristia; Intertextuallity; Hermeneutics; Augustus; Love; Marriage; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In this thesis I will interpret the ​Ars amatoria ​ and ​Tristia ​ written by the Roman poet Ovid. He is mostly known for his poems about love and metamorphoses, and his life is closely linked with that of the emperor Augustus. LÄS MER

 4. 4. Pianoundervisning - grupp eller enskilt? : Hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sanna Forsgren; [2019]
  Nyckelord :piano; pedagogy; didactics; methodology; piano teaching; group teaching; individual teaching; piano; pedagogik; didaktik; metodik; pianoundervisning; gruppundervisning; enskild undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en jämförelse mellan hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform, i detta fall enskild undervisning eller gruppundervisning. Tre pianopedagoger har intervjuats och sex observationer har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Systematisk kvalitet? : En kvalitativ studie om det systematiska kvalitetsarbetet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jimmie Lindfors; [2019]
  Nyckelord :systematic quality work; upper secondary school; learning organization-perspective; civics teacher;

  Sammanfattning : Swedish schools are required by law to conduct systematic quality work and it has a central position in the Swedish educational system. The work each school conduct is scrutinized by the Swedish Schools Inspectorate. LÄS MER