Sökning: "Physical activity"

Visar resultat 1 - 5 av 2912 uppsatser innehållade orden Physical activity.

 1. 1. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 2. 2. A REVIEW OF PHYSICAL ACTIVITY’S EFFECT ON MOOD Through the Lens of the HPA Axis

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Susanna Karlkvist; Anton Wickberg; [2023-02-01]
  Nyckelord :Mood; Physical activity; HPA axis; The cross-stressor adaptation hypothesis; CRH; Exercise; Cortisol; Cognition;

  Sammanfattning : Engagement in physical activity (PA) has been said to trigger a chain reaction of events which can alter our mood state. One recently implicated component is the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, involved in the reaction to physical and psychological stress-ors. LÄS MER

 3. 3. Impact of COVID-19 pandemic on the diet, lifestyle, and well-being of young Swedes participating in the I.Family study.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lisianne Passos Luz; [2023-01-09]
  Nyckelord :COVID-19; lifestyle; diet; physical activity; well-being; young people;

  Sammanfattning : Introduction: Globally, the COVID-19 pandemic has caused social disruptions that have led to changes in our lives. Young people may be especially susceptible to disruptions during their formative years. LÄS MER

 4. 4. Jämställd trygghet i det offentliga rummet : Hur trygghet upplevs i offentliga miljöer samt hur trygghet behandlas i kommunal stadsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Kireeva Hasan; [2023]
  Nyckelord :gender equality; gender perspective; urban planning; security; public space; social sustainability; jämställdhet; genusperspektiv; stadsplanering; trygghet; offentliga rummet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Jämställdhet och trygghet är begrepp som utgör en del av de sociala hållbarhetsmålen och förväntas därmed integreras i stadsutvecklingsarbetet. Det offentliga rummet är till för alla där rummet bidrar till en känsla av delaktighet och samhörighet, men stämmer det? Statistik tyder på att det är betydligt fler kvinnor än män som känner sig otrygga utomhus, den upplevda oron och rädslan kan i vissa fall begränsa kvinnor från att befinna sig ute i det offentliga. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar en person att delta i en motionsintervention på sin arbetsplats? : En kvalitativ studie som undersöker vilka motiv en anställd har för att delta i en hälsofrämjande åtgärd.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Lindholtz; [2023]
  Nyckelord :Exercise intervention; Health Promotion; Motivation to Exercise; Physical Activity; Walking Challenge; Motionsintervention; Friskvårdsatsning; Motivation till motion; Fysisk aktivitet; Stegtävling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad anställda, som har deltagit i en motionsintervention initierad av sin organisation i form av stegtävling, beskrev för motiv till deltagande. Totalt genomfördes tio intervjuer med en könsmässig fördelning på tre män och sju kvinnor i åldrarna 23-59 (M=37.7). LÄS MER