Sökning: "Fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 3578 uppsatser innehållade orden Fysisk aktivitet.

 1. 1. KARTLÄGGNING AV BESVÄRSOMRÅDEN OCH FYSISK AKTIVITETSNIVÅ I SAMBAND MED ELEKTRONISK SPORT - EN ENKÄTSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Erenstedt; Joakim Jerpenfeldt; [2021-11-18]
  Nyckelord :Elektronisk sport; muskuloskeletala besvär; fysisk aktivitet; sambandsanalys; kvantitativ;

  Sammanfattning : E-sportare kan, likt kontorsarbetare, drabbas av muskuloskeletala hållnings- och överbelastningsrelaterade besvär och kan därför potentiellt bli en växande patientgrupp. Forskningen är begränsad kring E-sport, relaterade muskuloskeletala besvär och dess relation till fysisk aktivitetsnivå... LÄS MER

 2. 2. ”IF THE PHYSIOTHERAPIST IS NOT HERE, WE HAVE TO CLOSE THE DEPARTMENT”. Intervjustudie om fysioterapi och fysisk aktivitet med vårdpersonal i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Svenberg; Julia Pilgren Sautter; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; fysisk aktivitet; vårdpersonal; uppfattningar; vårdkvalitet; erfarenheter; utvecklingsland; Tanzania.;

  Sammanfattning : Rapporter visar att Tanzania har en stor brist på fysioterapeuter, vilket gör att befolkningen inte får den vård som behövs. De få utbildningsmöjligheter som finns i landet resulterar i en stor brist på fysioterapeuter. Patienternas möjlighet till rehabilitering påverkas. LÄS MER

 3. 3. Motivationsfaktorer till träning hos universitetsstudenter vid Sahlgrenska Akademin - En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Heléne Florin Bjurud; Josefine Ström; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Fysisk träning; Motivation; Enkät; Self-Determination Theory; The Exercise Motivations Inventory-2;

  Sammanfattning : Trots att vinsterna med fysisk aktivitet och träning är allmänt kända, når omkring entredjedel av Sveriges befolkning i åldrarna 16-44 år inte upp till Socialstyrelsensrekommendationer för fysisk aktivitet. Motivation till träning är en faktor sompåverkar en individs aktivitetsnivå. LÄS MER

 4. 4. HUR REKRYTERS SJÄLVSKATTADE FYSISKA OCH PSYKISKA HÄLSA FÖRÄNDRAS EFTER TRE MÅNADERS VÄRNPLIKT. En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Hackman; Mathilda Hyll Johnson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Hälsorelaterad livskvalitet; värnplikt; kvinna; smärta; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Värnplikt har nyligen återinförts i Sverige och omfattar nu båda könen. Tidigare forskning i Sverige har framförallt omfattat män. Därför var det av intresse att nu undersöka både kvinnors och mäns fysiska och psykiska hälsa under genomförandet av värnplikt och jämföra mellan könen.. LÄS MER

 5. 5. Fysiska symtom som påverkar kvinnors fysiska aktivitet postpartum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Klara Lundskog; Ellen Rubin; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; postpartum; fysisk aktivitet; postnatal vård;

  Sammanfattning : Graviditet och förlossning är stora förändringar i livet som kräver anpassningar både psykiskt och fysiskt. Ofta leder denna förändring till en reducerad fysisk aktivitetsnivå postpartum. LÄS MER