Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 1. Etiska utmaningar vid palliativ vård : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annelie Berghäll; Tobias Åslund; [2023]
  Nyckelord :Etiska utmaningar; Palliativ vård; Sjuksköterskans upplevelser; Livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är lindrande vård för sjukdomstillstånd som inte längre ärmöjliga att bota. Den bedrivs utifrån en helhetssyn där fokus ligger påvärdighet och livskvalitet. Helhetssyn inom palliativ vård är en kontinuerligprocess som utgår från sjukdomsförloppet och patientens aktuella situation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av yttre och inre stöd i den allmänna palliativa vården : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Jonasson; Johanna Metsäranta; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Upplevelser; Stöd; Allmän palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allmän palliativ vård representerar alla nivåer av palliativ vård som inte tillhandahålls av den specialiserade palliativa vården. I mötet med patienter och närstående krävs att sjuksköterskan är närvarande, inkännande och tillmötesgående. LÄS MER

 3. 3. Etiska utmaningar vid palliativ vård : en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annelie Berghäll; Tobias Åslund; [2023]
  Nyckelord :Etiska utmaningar; Palliativ vård; Sjuksköterskans upplevelser; Livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är lindrande vård för sjukdomstillstånd som inte längre är möjliga att bota. Den bedrivs utifrån en helhetssyn där fokus ligger på värdighet och livskvalitet. Helhetssyn inom palliativ vård är en kontinuerlig process som utgår från sjukdomsförloppet och patientens aktuella situation. LÄS MER

 4. 4. Vuxna personers upplevelse av vilka faktorer som påverkar genomförande och efterlevnad av livsstilsförändringar i samband med diabetes mellitus typ-2. : Allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Nasra Mohamud; Aisha Jamba; [2023]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en global folksjukdom. Typ 2-diabetes kan orsaka allvarliga medicinska komplikationer för människor. Livsstilsförändringar i form av regelbunden motion, goda matvanor, rökningstopp, mindre intag av alkohol, minskad stress och viktminskning är viktiga för patienterna. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upllevelser av yttre och inre stöd i den allämnna palliativa vården : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Jonasson; Johanna Metsäranta; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Upplevelser; Stöd; Allmän palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allmän palliativ vård representerar alla nivåer av palliativ vård som inte tillhandahålls av den specialiserade palliativa vården. I mötet med patienter och närstående krävs att sjuksköterskan är närvarande, inkännande och tillmötesgående. LÄS MER