Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av copingstrategier vid moralisk stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Gligoric; Ida Johnson; [2019]
  Nyckelord :copingstrategi; etiskt klimat; moraliskt dilemma; moralisk stress; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först myntades av Andrew Jameton. Hans definition av moralisk stress är när en person vet den korrekta moraliska handlingen i en viss situation, men inte kan agera utefter denna på grund av olika organisatoriska begränsningar. LÄS MER

 2. 2. Simulation of Hardening of the MahanaKhon Tower Mat Foundation

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Zakaria Kazi-tani; [2019]
  Nyckelord :Hydration; MahanaKhon tower; mat foundation; young concrete; temperature development; thermal stresses; cracking; fly ash; finite element analysis; COMSOL Multiphysics; Hydratation; MahanaKhon tower; bottenplatta; ung betong; temperaturutveckling; termiska spänningar; sprickbildning; flygaska; finita elementanalys; COMSOL Multiphysics;

  Sammanfattning : Cement hydration is the result of a series of simultaneous chemical reactions occurring during the production of concrete. An excessive amount of heat is generated, which consequently may give rise to thermal stresses and cause early age cracks in concrete that may affect its structural integrity, and load bearing capacity. LÄS MER

 3. 3. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

 4. 4. Finns det samband mellan arbetsmotivation, personlighet och arbetsrelaterad utmattning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marie Stenlund; Martin Schütz Sångberg; [2018]
  Nyckelord :arbetsmotivation; motivation; personlighet; big five; utmattning; stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka samband mellan arbetsmotivation, personlighetsdragen i Big five samtarbetsrelateradutmattning​.Tidigareforskninghar visat på samband mellan vissa personlighetsdrag och motivationsfaktorer som exempelvis yttre och inre motivation. LÄS MER

 5. 5. Det transformativa ledarskapets betydelse för medarbetarnas inre och yttre motivation i bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Holgersson; Simon Molander; [2018]
  Nyckelord :Transformational leadership; Hackman and Oldham job characteristics model; intrinsic and extrinsic motivation; bank; Transformativt ledarskap; Hackman och Oldhams motivationsteori; inre och yttre motivation; bank;

  Sammanfattning : Ledarskap är viktigt för att medarbetarna ska bli motiverade i arbetet. Inom bankbranschen har chefen höga krav på medarbetarna. Medarbetarna i bankbranschen är ofta högutbildade och det finns olika sätt att motivera dem. Medarbetarna kan motiveras med både inre och yttre motivationsfaktorer. LÄS MER