Sökning: "Suicidal patient"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Suicidal patient.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidnära patienter inom somatisk vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Siobhán Nicholson Coyne; Sima Nadim; [2020]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Caring; Suicidal patient; Somatic care; Sjuksköterska; Upplevelser; Vårda; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem över hela världen. Enligt World Health Organizations (WHO) dör 800 000 människor årligen av suicid, det motsvarar ungefär 11 suicid per 100 000 invånare. I Sverige sker det ca 1500 suicid per år, vilket motsvarar ca fyra suicid per dag. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnaden av suicidnära patienter: En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Fröbom; Lisa Janérs; [2020]
  Nyckelord :Caring; Experience; Literature review; Nurses and Suicidal patients; Erfarenhet; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterskor och Suicidnära patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett återkommande problem världen över. Globalt sett begår 16 invånare av 100 000 invånare suicid vilket kan jämföras med att ett suicid begås var 40:de sekund. År 2018 begick 1268 personer suicid trots att över en tredjedel av dessa personer haft en regelbunden kontakt med hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av telefonrådgivning för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Svensson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; Telefonrådgivning; Primärvård; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En litteratursökning visade att svenska studier om telefonrådgivning i primärvården av psykiskt sjuka ej tidigare publicerats. Denna studie kändes angelägen att utföra då antalet personer främst yngre med psykisk ohälsa har ökat de senaste tio åren och en stor del av dessa söker primärvården via telefonrådgivning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av och attityd till att bemöta suicidnära patienter- en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jomana Almaghrabi; Anna-Karin Sjöblad Mogren; [2020]
  Nyckelord :Attitude; experience; literature review; nurse; suicidal; Attityd; litteraturöversikt; sjuksköterska; suicidnära; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett vanligt förekommande tillstånd som sjuksköterskan möter inom all form av sjukvård. Sjuksköterskans bemötande bör bygga på respekt, lyhördhet och empati för individen.   Syfte: att beskriva sjuksköterskans upplevelse av och attityd till att möta och vårda suicidnära patienter. LÄS MER

 5. 5. ”Egentligen hade jag väl önskat att någon bara kom och tog mig i handen och sa ”det här är skitjobbigt, vi hjälper dig” - En intervjustudie om psykologers föreställningar om patientsuicid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Patient suicide; suicidology; suicidal; psychologist; notions; discourse; qualitative method; thematic analysis; Patientsuicid; suicidalitet; suicidologi; psykolog; föreställningar; diskurs; kvalitativ metod; tematisk analys;

  Sammanfattning : Psykologer är en utav de yrkesgrupper som löper störst risk att under sin karriär mista en patient i suicid. Trots det saknas svenska studier på psykologer och deras arbete med suicidala patienter. LÄS MER