Sökning: "Suicide prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Suicide prevention.

 1. 1. Suicide Prevention. A qualitative study about the active actors prerequisites to collaborate against a favorable suicide prevention.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Feldt; Christina Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Social work; Suicide prevention; Prevention; Suicide; Actors prerequisites; Collaboration;

  Sammanfattning : Vi som författat denna studien är två Socionomstudenter från Malmö Universitet. Syftet med studien har varit att belysa den psykiska ohälsan och förekomsten av suicidalitet, ett fullbordat självmord, i dagens etablerade välfärdssamhälle. LÄS MER

 2. 2. VEM SKA TA ANSVAR FÖR DÖDEN? En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på skolans roll i det suicidpreventiva arbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Lindblad; Lina Rissvik; [2019-10-09]
  Nyckelord :Suicide prevention; school as an arena; health promotion work; high school counselors; adolescents;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine what school counselors opine of high schools’ part in thework with youth suicide prevention. The material consisted of interviews with six high schoolcounselors in Gothenburg. LÄS MER

 3. 3. Riskfaktorer för suicid bland ungdomar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Axelsson; Hanna Lans; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; literature review; person-centered care; suicide; risk factors.; Litteraturöversikt; personcentrerad vård; riskfaktorer; suicid; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen dör det varje år nära 800 000 människor till följd av suicid, vilket gör suicid till ett globalt folkhälsoproblem. Nära en tredjedel av alla suicid inträffar bland unga människor. Bland ungdomar och unga vuxna är suicid den andra ledande dödsorsaken globalt. LÄS MER

 4. 4. Suicidprevention : En innehållsanalys av kommunala handlingsplaner

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Emmy Valtersson; Mikaela Lönnberg; [2019]
  Nyckelord :suicide; suicide prevention; youth; social services; action plan; content analysis; discursive practice; intersectionality; suicid; suicidprevention; barn och unga; socialtjänsten; handlingsplan; innehållsanalys; diskursiv praktik; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters insatser inom suicidprevention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Paulina Andersson; Elina Roos; [2019]
  Nyckelord :Inside perspective; Meaningfulness; Occupational therapy; Participation; Suicide; Arbetsterapi; Delaktighet; Inifrånperspektiv; Meningsfullhet; Suicid;

  Sammanfattning : Under 2017 avled 1,189 personer till följd av suicid i Sverige. Suicid är ett komplext problem och för att förebygga suicid krävs ett mångfacetterat angreppssätt. LÄS MER