Sökning: "Annie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Annie Johansson.

 1. 1. Hur kan räddningstjänstens organisatoriska arbete kring suicidprevention inom samhällsplanering utvecklas?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anna Ström; Annie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Suicidprevention suicide prevention ; förebyggande prevention ; räddningstjänsten the rescue service ; fysisk planering physical planning ; samverkan cooperation ; kommunalt handlingsprogram municipal action programme ; planprocessen planning process ; hotspots; fysisk barriär physical barrier ; riskfyllda platser high-risk locations .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suicide prevention consists of several different types of strategies ranging from strengthening the individuals’ mental health to spatial planning. Studies have shown that preventing suicide within the scope of spatial planning by restricting the accessibility to dangerous sites is effective and helpful. LÄS MER

 2. 2. Främjar digitala hjälpmedel elevernas matematikkunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Johansson; Annie Svensson; [2023]
  Nyckelord :digital aid; digital tools; formative feedback; motivation; promotion work and summative feedback;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study is to summarize current research to get insight in the use of digital tools for educational purposes in school. As the digital world integrates more into school and society, this can be considered to be an interesting and current topic. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av biverkningar orsakade av bröstcancerbehandling : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Annie Jansson; Nathalie Johansson; [2023]
  Nyckelord :breast cancer; cancer treatment; patient experience; side effects; women;

  Sammanfattning : Background: Breast cancer is the most common type of cancer among women. A range of treatments are offered, all of which have side effects. Previous research has shown that women suffer from various side effects associated with breast cancer treatment. Knowledge of the women's experiences is needed, to provide support and good care. LÄS MER

 4. 4. “Att jag skulle kunna alla världens språk, dethade varit så mycket lättare” : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattning om samarbete mellan förskola och vårdnadshavare som inte behärskar det svenska språket.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnea Rydberg; Annie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Förskollärare; fenomenografi; uppfattning; samarbete; kommunikation; interaktion; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Denna fenomenografiska studie har som syfte att beskriva förskollärares uppfattningar om fenomenet samarbete mellan förskola och vårdnadshavare som inte behärskar svenska språket. Frågan denna studie ska besvara är: Hur uppfattar förskollärare samarbete mellan vårdnadshavare som inte behärskar svenska och förskolan?. LÄS MER

 5. 5. Tracking of SVHC : Investigating current methods and creating a new method for tracking Substances of Very High Concern in products

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Annie Johansson; Bahja Faqid; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Substances of Very High Concern SVHC ; Cryptocurrency; Material data sheets MDS ; conflict minerals;

  Sammanfattning : This research explores how substances of very high concern (SVHC) are tracked today. Tracking the material content of products has grown increasingly important in the last decade. LÄS MER