Sökning: "Ida Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden Ida Johansson.

 1. 1. Som att komma in i en annan värld – Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i ett specialdesignat förlossningsrum – En fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Johansson; Linnea Maxon; [2020-01-30]
  Nyckelord :Barnmorska; Upplevelse; Stöd; Förlossningsmiljö; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Background: The environment of the labor room affects the woman in labor, her partner and the midwife. The work environment affects how health professionals experience the quality of their working life. LÄS MER

 2. 2. “Systemet är riggat för att misslyckas” : - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av samverkan kring klienter med samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Johansson; Linnea Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 4. 4. Lika barn leka bäst, olika barn hittar på de bästa lekarna : En kvalitativ studie om etnisk mångfald inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Johansson; [2020]
  Nyckelord :Diversity; Ethnicity; integration; industry; norm; Mångfald; Etnicitet; integration; industri; norm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Återladdningsförmågan hos en Bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felix Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Geothermal energy that is being used for space heating with help of heat pumps is getting more and more common. In Sweden 2016, there was over 300 000 different facilities using geothermal energy with the help of bore hole heat exchangers, so called ground source heat pumps (GSHP). LÄS MER