Sökning: "Ida Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Ida Johansson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse vid bedömning av bröstsmärtor i triagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johansson; Ida Vindrot; [2019-08-16]
  Nyckelord :akutmottagning; bröstsmärta; sjuksköterska; symtom; triage; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är en av huvudanledningarna till att folk söker akutvård. Med åldrande befolkning, psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor kommer problematiken att öka. Symtomet bröstsmärta kan tala för många allvarliga och icke allvarliga tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Johansson; Fredrik Svarén; [2019]
  Nyckelord :smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. LÄS MER

 3. 3. Finansdirektörens kön och resultatmanipulering : en studie kring sambandet mellan kön och resultatkvalitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Johansson; Edward Sigfridsson; [2019]
  Nyckelord :Resultatkvalitet; Resultatmanipulering; Diskretionära periodiseringar; Finansdirektör; Modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om finansdirektörens kön har ett samband med resultatkvalitet. Resultatkvalitet definieras som att det påverkas av resultatmanipulering, där diskretionära periodiseringar används som indikator för resultatmanipulering. LÄS MER

 4. 4. Digital teknik i förskolans vardag : Användandet, artefakterna och förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Johansson; Jonna Järvenpää; [2019]
  Nyckelord :artefakter; digital teknik; förhållningssätt; förskollärare; lärande; samspel;

  Sammanfattning : Inledning Den digitala tekniken är i ständig utveckling, samhället är idag mer digitaliserat och den digitala tekniken används på ett helt annat sätt än tidigare. Läroplanen har reviderats med tydligare må lgällande användandet av digital teknik och det har blivit obligatoriskt för förskollärare att arbeta med digital teknik. LÄS MER

 5. 5. Beekeepers and bee wax moth - what's the buzz about? : a study about the attitude towards beekeeping and wax moth in Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ida Johansson; [2019]
  Nyckelord :pollination; wax moth; Kenya; bees; beekeeping;

  Sammanfattning : The bee wax moth (Galleria mellonella) is a troublesome pest of the honeybees that can cause substantial financial losses that can be devastating for the beekeepers. The moth is a universal pest but thrives in a warmer climate, the insect is nocturnal and feed on pollen, wax and other impurities. LÄS MER