Sökning: "Teamarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 679 uppsatser innehållade ordet Teamarbete.

 1. 1. Sjuksköterskans perspektiv på samverkan i team i akut- och primärvård : en litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ambulena Arifi; Sabina Montero; [2023]
  Nyckelord :haberma s theory; communication; qualitative method; nursing; nurses; teamwork; experiences; habermas teori; kommunikation; kvalitativ metod; omvårdnad; sjuksköterskor; teamsamverkan; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Samverkan sker mellan olika professioner som tillsammans arbetar för att ge en god och patientsäker vård. Teamet ska inkludera patient och närstående för en individanpassad vård. LÄS MER

 2. 2. Triage på akutmottagningen – en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter & strategier samt faktorer som påverkar processen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erina Nilsson; Mathilda Roos; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenhet; Triage; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning bedrevs akutsjukvård och omhändertagande för patienter som inkommit på egen hand eller via ambulans. Bedömning och behandling utövades av olika sjukvårdsprofessioner där bland annat sjuksköterskor hade en central roll i första bedömningen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor som överväger att lämna yrket – En litteraturöversikt av inverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Gustafsson; Agnes Åkerlund; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Utmaningar; Underbemanning; Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Uppsägning; Ansträngning-belöning; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på personal inom sjukvården och kanske framförallt just sjuksköterskor är något som belyses i media näst inpå dagligen. Detta är varken ett nytt problem eller något som är exklusivt för Sverige utan är något som hälso- och sjukvården världen över har dragits med i flera år. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssalen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Farhan Warsan; Helena Viveka Önsten; [2022]
  Nyckelord :Teamarbete; upplevelser; operationssjuksköterska; operationssal; kommunikation; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet är ett multiprofessionellt team, där alla parter har en viktig roll i arbetet för att säkerställa patientsäkerheten och få till ett så bra resultat som möjligt för patienter. Ett välfungerande teamarbete på operationssalen bidrar till att öka patientsäkerheten, där operationssjuksköterskan har ett viktigt ansvar att leda arbetet och värna om patienten för att säkerställa god, säker vård. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar med cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Vera Petersson; Adam Zalcmanis Svensson; [2022]
  Nyckelord :vårdande; sjuksköterska; upplevelser; barn och ungdomar; cancer;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor förväntas ge god vård till alla oavsett ålder, men vården av barn och ungdomar är mer komplicerad än vården av vuxna. År 2020 upphöjdes barnkonventionen till lag vilket stärker barn och ungdomars rättigheter i samhället ytterligare och hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att alla oavsett ålder har rätt till god sjukvård. LÄS MER