Sökning: "fysioterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade ordet fysioterapi.

 1. 1. Analys av urvalsprocessen till ryggkirurgi vid unilateral symptomgivande nervrotspåverkan. : En pragmatisk pilotstudie med könsperspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anders Christensen; [2020]
  Nyckelord :Ischias; sensitivitet; specificitet; klinisk undersökning; fysioterapi; ryggsmärta;

  Sammanfattning : Introduktion Lumbago-ischias definieras som ländryggssmärta med utstrålande smärta från skinkan ut i ett ben och kan till 85 % förklaras av nervrotspåverkan såsom diskbråck och diskbuktningar. Urvalet för kirurgi vid symptomgivande nervrotspåverkan omfattar en sammanvägning av en noggrann anamnes, en radiologisk undersökning och en klinisk undersökning. LÄS MER

 2. 2. Målsättningars effekt vid test av muskeleffekt, maxstyrka och muskeluthållighet : En randomiserad kontrollerad studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sebastian Munthe; Björn Olsson; [2020]
  Nyckelord :Beteendemedicin; fysioterapi; fysisk funktionell prestation; mål.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Single-leg hop test, handdynamometertest och heel-rise test är vanligt förekommande test för att mäta muskelstyrka i fysioterapeutisk klinik. Målsättningar kan förändra hur människor presterar genom att påverka inre och yttre beteenden vilket observerats i tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. The loaded barbell squat: Muscle activation with the barbell in a free compared to a fixed vertical movement path in healthy athletes

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Felicia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Smith machine; electromyography; quadriceps; hamstrings; gluteus maximus; Smithmaskin; elektromyografi; quadriceps; hamstrings; gluteus maximus;

  Sammanfattning : Introduction: Loaded barbell squat is one of the most popular exercises among athletes and can be performed in many different ways to achieve different goals. The difference in muscle activation between a free and afixed vertical movement path (using Smith machine) has not been examined to a particularly large extent. LÄS MER

 4. 4. Reliabilitetstest av ett nytt instrument för mätning av axelstyrka

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anders Sven Gunnar Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Dynamic shoulder strength; dynamometer; elastic band; physiotherapy; strength test.; Dynamisk axelstyrka; dynamometer; elastiskt band; fysioterapi; styrketest;

  Sammanfattning : Introduktion: Att mäta muskelstyrka är en hörnsten inom fysioterapi/sjukgymnastik. Trots detta saknas idag enkla objektiva kliniska metoder för att mäta dynamisk muskelstyrka hos patienter med axelbesvär. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet bland äldre personer som inte tränar : En jämförelse av subjektiv och objektiv mätmetod

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Linus Gummesson; Anton Ryman; [2020]
  Nyckelord :Accelerometri; Actigraph; Frågeformulär; Självrapportering; Cut-points; Validitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett kostnadseffektivt sätt att kartlägga fysisk aktivitet (FA) är med hjälp av subjektiva mätmetoder som frågeformulär, till exempel socialstyrelsens indikatorfrågor för FA (FASTA). Dessa kan valideras mot objektiva mätinstrument (aktivitetsmätare), till exempel Actigraph GT3X+, men detta har ännu inte gjorts för FASTA-formuläret på den äldre populationen. LÄS MER