Sökning: "fysioterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 696 uppsatser innehållade ordet fysioterapi.

 1. 1. Patienters upplevelse av följsamhet till rehabilitering efter total höftplastik i dagkirurgi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alice Eck; Pontus Ernestål; [2023]
  Nyckelord :behavioral medicine; physiotherapy; total hip arthroplasty; social cognitive theory; fast-track; beteendemedicin; fysioterapi; höftledsoperation; socialkognitiv teori; fast-track;

  Sammanfattning : Bakgrund: Total höftplastik är en operation där en protes ersätter höftleden. Ingreppet genomförs alltmer i dagkirurgi. Rehabiliteringen sker i hemmet med uppföljningsbesök av fysioterapeut. Följsamhet till rehabilitering är viktigt för att återfå funktion. LÄS MER

 2. 2. En tid präglad av eget ansvar : Kvinnors upplevelser av vård- och rehabiliteringsprocessen vid rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sophie Albertsson Lundström; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; Kvinnors hälsa; Rehabilitering; Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi kan rehabilitering med fysioterapeut komplettera kirurgiska ingrepp för att uppnå bästa möjliga resultat. Framtagna riktlinjer vid gynekologisk kirurgi som sammanfattat bästa evidens visar på brister. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av bemötande hos fysioterapeut vid långvarig ländryggssmärta : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Edvin Abramsson; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Fysioterapi; Kommunikation; Ländryggssmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos människor i åldrarna 45–65 år. Orsaken till långvarig ländryggssmärta varierar men individuella faktorer som ålder, fysisk aktivitet samt psykologiska faktorer som ångest, stress och depression kan vara faktorer som kan bidra till besvären. LÄS MER

 4. 4. ÄLDRES UPPLEVELSE AV FALLFÖREBYGGANDE INSATSER I SAMBAND MED INTENSIV HEMREHABILITERING : En kvalitativ intervjustudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eduardo Carvajal Castillo; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; fallolyckor; hemsjukvård; socialkognitiva teorin; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagsläget existerar det inte nationella riktlinjer kring fallprevention, dock existerar det internationella riktlinjer och nationella råd för fallpreventiva insatser. Eskilstunas kommun arbetar med intensiv hemrehabilitering (IHR) som är en tidsbegränsad målinriktad insats och utförs av ett multiprofessionellt team, där fallpreventionen utförs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. LÄS MER

 5. 5. Vilken effekt har en låg mängd statisk stretching på rörlighet, styrka och explosivitet? : En Pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Erik Toivanen; Marcus Segerfalk; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; Maximal styrka; Rörelseomfång; Spänst; Statisk stretching;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statisk stretching har visat sig ha en positiv effekt på rörlighet, styrka och spänst när stretching utförts med hög mängd och intensitet. Stretching under kortare perioder innehållande mindre mängd är inte lika välstuderat. LÄS MER