Sökning: "sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 2890 uppsatser innehållade ordet sjukhus.

 1. 1. Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Ekegren Bergholm; Elin Roshäll; [2024-02-12]
  Nyckelord :Patientupplevelse; nattsömn; postoperativ vård; bukkirurgi; intervjustudie; Virginia Hendersons behovsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och svårigheter för sjuksköterskor att bedöma och hantera postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Johannes Salonen; Askar Shehab; [2024-02-12]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Postoperativ smärta; kirurgi; fokusgrupper; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att postoperativ smärta förblir underbehandlad, trots att 80% av alla patienter upplever en måttlig till svår smärta efter operation. Studier visar även att sjuksköterskors kunskap gällande smärta är otillräcklig och att sjuksköterskornas egna värderingar kommer in i smärtbedömningen, vilket påverkar den smärtlindring som patienterna erhåller. LÄS MER

 3. 3. HUD-MOT-HUD FÖR ATT FRÄMJA AMNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Green; Ann-Kristin Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Amning; fullgången; hud-mot-hud; kängurumetoden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler grundutbildade sjuksköterskor jobbar på barnbördsavdelningar (BBavdelningar) på grund av bristen på barnmorskor. Sjuksköterskor har en skyldighet att arbeta evidensbaserat. Hud-mot-hud metoden vid amning har blivit ett mer välkänt och välanvänt tillvägagångsätt. LÄS MER

 4. 4. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKANS MÖJLIGHET ATT UPPTÄCKA SEPSIS I ETT TIDIGT SKEDE PÅ SJUKHUS. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Holm; Sara Hovbäck; [2024-01-29]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; sepsis; tidig identifiering; sjuksköterska; mätinstrument; kunskap; organisationsfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis definieras som ett felreglerat systemiskt immunsvar, orsakat av en infektion, som leder till organdysfunktion. Sjukdomen är livshotande där omedelbart omhändertagande är av största vikt. LÄS MER

 5. 5. ”Om en aktivitet uppfattas som att man dödar tid så kan man göra det på sitt eget sätt.” - En kvalitativ studie om personalens upplevelse av vården inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Karakas; [2024-01-25]
  Nyckelord :rättspsykiatri; tvångsvård; lagen om rättspsykiatrisk vård LRV ; rättspsykiatrisk utredning RPU ; psykiskt störda lagöverträdare PSL ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka personalens syn på vården inom rättspsykiatrin, med avgränsning till kuratorers och mentalskötares uppfattningar. Empirin byggde på kvalitativ data insamlad från 2 olika sjukhus från 6 personer varav två var kuratorer och 4 mentalskötare. LÄS MER