Sökning: "psykisk och fysisk hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 836 uppsatser innehållade orden psykisk och fysisk hälsa.

 1. 1. Betydelsen av trycksårsförebyggande arbete : En allmänlitteratur översikt över sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Lööw; Evelina Nordh; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Förebyggande arbete; Litteraturöversikt; Trycksår; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår förekommer inom vård och omsorg och betraktas som en vårdskada. Patienter upplever fysisk och psykisk smärta i samband med trycksår. Patienter uppger sig mer delaktiga i sin egen vård om relationen till sjuksköterskan fungerar. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 3. 3. Hur samvarierar fysisk aktivitet med upplevd livskvalité bland fyra individer med psykisk ohälsa : ”Livet är en dans, ibland”

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Linnea Ericsson; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; idrottsvetenskap; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to investigate the significance of physical activity as a treatment for four individuals with mental illness. Can physical activity as a form of treatment coexist with an individual´s physical and mental health, quality of life and other components of life? - Primary research question: “How does physical activity coexist with perceived quality of life in four individuals with mental illness?” - Secondary research question: How does physical activity coexist with physical health?” - Secondary research question: “How does physical activity coexist with mental health?” - Secondary research question: “What impact does physical activity as a form of treatment have on the individual´s other aspects of life?” (Unemployment, home sitters, social exclusion, socioeconomic vulnerability, body perception). LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar paraidrottare att utöva idrott och motion? En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fredrik Lindberg; [2023]
  Nyckelord :para-athletes; physical disability; Self-Determination Theory; motivation; social support; Fysisk funktionsnedsättning; motivation; paraidrottare; självbestämmandeteori; socialt stöd;

  Sammanfattning : The purpose of the study, which is qualitative, was to investigate what motivates para- athletes living with a physical disability to perform sports and exercise based on the self- determination theory. Then a semi-structured interview guide that is designed based on the self-determination theory's sub theory BPNT (Basic psychological needs theory) (Ryan & Deci, 2002). LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av aktivitetsbalans i det dagliga livet hos gymnasieelever i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Danijel Tacic; Mikael Wihlborg; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; aktivitetsmönster; aktivitetsrepertoar; gymnasieskola; ungdomar; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: High school students is a large target group in Sweden, where many do not graduate, with school fatigue being the most common reason. Occupational balance is important to sustain health and well-being. Currently there is a lack of studies about high school students’ perceived occupational balance. LÄS MER