Sökning: "y all"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden y all.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Smith; [2020]
  Nyckelord :Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Sammanfattning : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. LÄS MER

 2. 2. Fracture Strength and Fracture Mode of Monolithic Multi-layered Zirconia Fixed Dental Prostheses with Different Nesting Strategies – An in vitro study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Rasha Amawi; Nada Heidari; [2020]
  Nyckelord :All-ceramic restorations; Multi-layered zirconia; Nesting strategy; Y-TZP; Zirconia;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur effekten av CAD-strategin för placering av treledsbroar i de flerskiktade zirkoniablocken påverkar brotthållfastheten samt frakturmönstret hos broarna. Material och metod: Trettio treledsbroar framställdes och delades in i tre grupper (n=10) beroende på de olika positionerna av CAD-figurerna i de flerskiktade zirkoniablocken. LÄS MER

 3. 3. Indigenous Peoples and Internal Displacement: A Legal No Man's Land?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jack Musgrave; [2020]
  Nyckelord :Indigenous peoples; human rights; internal displacement; Guiding Principles on Internal Displacement; UNDRIP; ILO Convention no. 169; Colombia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “Cultural identity is closely linked to their ancestral lands. If they are deprived of them, by means of forced displacement, it seriously affects their cultural identity, and finally, their very right to life lato sensu... LÄS MER

 4. 4. Lämpliga material för textila kärlimplantat : Kartläggning av kliniskt dokumenterade alternativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Ljungberg; Amanda Martvall; [2020]
  Nyckelord :blood vessels; biocompatibility; FDA; compliance; vascular implants; synthetic polymers; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft; blodkärl; biokompatibilitet; FDA; komplians; kärlimplantat; syntetiska polymerer; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft;

  Sammanfattning : En tredjedel av alla bypass-operationer leder till att kärlimplantaten slutar fungerar inom ettårs tid. En anledning till detta är bildandet av ogynnsam vävnad som sker i form av ärrbildning efter implantationen. Ärrvävnaden orsakar nya förträngningar vilket leder till ett försämrat blodflöde. LÄS MER

 5. 5. Jag deltar, alltså finns jag - En komparativ studie mellan generationerna Y och Z:s attityder till övervakning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrika De Geer; Hanna Fagerlund; [2020]
  Nyckelord :Generation Y; Generation Z; sociala medier; övervakning; platstjänster; deltagande; kommersiella företag;

  Sammanfattning : Denna studie har ämnat att undersöka generationerna Y:s, födda 1985–1994, och Z:s, födda 1995– 2005, medievanor med fokus på deras attityder gentemot de övervakningsverktyg som existerar på sociala medier idag. För att studera generationernas attityder gentemot övervakningsverktyg har tre teman konkretiserats: deltagande på sociala medier, övervakning från kommersiella företag, samt övervakning i form av platstjänster. LÄS MER