Sökning: "y all"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden y all.

 1. 1. "Pero tenemos diez dedos" : El albur mexicano visto desde un enfoque de género

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Isa Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :albur; gender; pragmatic sociolinguistics; feminine language use; Mexico; albur; género; sociolingüística pragmática; habla femenina; México;

  Sammanfattning : El albur es un fenómeno lingüístico y duelo verbal de doble sentido sexual altamente asociado con la identidad y el lenguaje mexicano. El objetivo de esta tesina es explorar el albur y su relación con género, desde su concepción prehispánica hasta la actualidad, para averiguar el posible rol que pueda tener en este juego una persona de identidad de género no masculina. LÄS MER

 2. 2. Beam refinement and beam tracking using Machine Learning Techniques in 5G NR RAN

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harshal Patel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract: Growing needs of communication, demands a higher data transmission rate in 5G NR. In the 3rd generation partnership project (3GPP), frames are used to schedule the data to be transferred between the cellular base station (gNB) and user equipment (UE). LÄS MER

 3. 3. Using machine learning and multivariate predictive modelling to shorten dissolution time for solid dosage with the fully automated dissolution robot SingBATH

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :George Mado; [2021]
  Nyckelord :Prediction; multivariate; dissolution; SIMCA; SingBATH; Prediktion; multivariat; frisättning; SIMCA; SingBATH;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att förkorta 20-timmars frisättningen för en tablettformulering med förlängd frisättning genom att använda maskininlärning genom multivariat prediktiv modellering, helt automatisera frisättningsmetoden och utvärdera antalet tabletter som kan representera en batch vid frisättningsanalys av en specifik provtablett. Prediktionsmodellerna byggdes i SIMCA 14, som är en programvara för multivariat dataanalys. LÄS MER

 4. 4. Non-Planar 3D Printed Radar Lenses

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ali Bukht; [2021]
  Nyckelord :Non-Planar; 3D Printed; Lenses; Slic3r; 60 GHz;

  Sammanfattning : The primary motivation behind this research was to determine whether 3D printed lenses printed out using the non-planar technique can help achieve better beam intensity for a 60 GHz printed-circuit-board based radar and consequently improve radar efficiency. Non-planar printing is a new development in the 3D printing industry. LÄS MER

 5. 5. Är varumärken de nya politikerna? : En kvalitativ studie om olika generationers upplevelse av brand activism i förpackningsdesign

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Fransson Gustavsson; Emma Lindmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates how different generations interpret the marketing strategy of brand activism through packaging design. This marketing strategy is a relatively new one, and refers to corporations that engage and take stances in current political causes. LÄS MER