Sökning: "y all"

Visar resultat 1 - 5 av 385 uppsatser innehållade orden y all.

 1. 1. Varför arbeta? - En studie om värderingar, motivation och organisatorisk lojalitet hos arbetande generationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilda Bergström; Farida Yagoube; [2023-09-07]
  Nyckelord :Generation; Motivation; Organisatorisk lojalitet; Värdering;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if there are any differences between the now working generations (Baby Boomers born 1946-1964, Generation X born 1965-1980, Generation Y born 1981-1994 and Generation Z born 1995-2010) with regards to how they value different aspects of working life, as well as to what degree they consider these aspects motivational. Additionally, it aims to clarify if there are differences in the degree of commitment members of the different generations feel toward their employers. LÄS MER

 2. 2. CHANGES IN URBAN GREENERY DURING THE 2018 HEAT WAVE – A CASE STUDY FOR GÖTEBORG USING REMOTE SENSING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Ivan Ruzic; [2023-06-21]
  Nyckelord :heat wave; urban trees; NDVI; remote sensing;

  Sammanfattning : Urban vegetation plays a crucial role in diverse urban microclimates. The numerous ecosystem services provided by vegetation, particularly trees, ensure greater quality of life and thermal comfort regulation. Yet, not all trees are immune to extreme weather events, such as droughts and heat waves, especially in cities. LÄS MER

 3. 3. Optimering av en framtida solcellsanläggning : En teknoekonomisk analys för Korskyrkan i Uppsala

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Monica Saavedra Granholm; Louise Åkerberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete planerades en solcellsanläggning av optimal storlek för Korskyrkan i Uppsala efter deras geografiska placering och elkonsumtion. Målet var att ge en oberoende lönsamhetsbedömning genom att jämföra en egen modellering i System Advisor Model (SAM) med offerter från två olika solcellsföretag. LÄS MER

 4. 4. Mi ansiedad aumenta cuando los demás me escuchan : Un estudio acerca de la ansiedad lingüística en la escuela secundaria sueca en español como lengua extranjera

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rasmus Båverud; [2023]
  Nyckelord :Foreign Language Anxiety; motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; ELE; foreign language; second language; L2.; Ansiedad lingüística en una lengua extranjera; motivación; motivación intrínseca; motivación extrínseca; ELE; lengua extranjera; segunda lengua; L2.;

  Sammanfattning : Este estudio se centra en la ansiedad lingüística y sus efectos en la asignatura de lenguas modernas, más exactamente, en la enseñanza del español a nivel secundario. El propósito es averiguar de qué manera la ansiedad lingüística afecta a los estudiantes, su motivación y relaciones en el aula, con otros estudiantes y con sus profesores. LÄS MER

 5. 5. Reflexion sur les variations linguistiques du français parlé en Côte d’Ivoire

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Solange Lahiri; [2023]
  Nyckelord :Côte d’Ivoire; français; langue; variation linguistique;

  Sammanfattning : La manière dont les Ivoiriens utilisent la langue française, supprimant souvent les articles, déformant certains mots et expressions, y ajoutant parfois des bribes de phrases extraites des ethnies du pays, ou créant au besoin de nouveaux mots, attire forcément l'attention. Cette façon de s'exprimer en français que certains appellent « français ivoirien, » s'est beaucoup développée au cours de ces dernières décennies et est désormais présente dans tous les milieux sociaux ivoiriens. LÄS MER