Sökning: "y all"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden y all.

 1. 1. MERO, AYER Y HOY. Análisis semántico desde una perspectiva diacrónica del adjetivo/adverbio mero

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ramón Prado Gómez; [2019-08-28]
  Nyckelord :spanska; mero; polisemia; diacrónico; significado positivo; significado negativo; Semántica Cognitiva;

  Sammanfattning : Mero’s polysemy poses a series of questions which find an answer from a diachronicperspective, particularly from the Cognitive Semantics’ point of view. We want to highlighttwo of them: one is the apparent regionalism observed in some meanings. LÄS MER

 2. 2. Casino Royale : Brand Avoidance and Advertising Among Generation Y in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Julia Henriksen; Malin Hornebrant; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background:  Online casinos are rising in popularity, and the number of people in Sweden who gambled online in 2018 is an all-time high. At the same time, the amount of money that online casinos spend on advertisements is also at an all-time high. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Macroeconomic Variables Affecting International Tourism Consumption in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jun Ho Lee; Noel Mattar; [2019]
  Nyckelord :Multiple Linear Regression; Tourism; Macroeconomics; Sweden; Multipel Linjär Regression; Turism. Makroekonomi; Sverige;

  Sammanfattning : There is an evident trend of growing tourism in the world. Tourism in Sweden is gaining more economic and social attention. The main purpose of this thesis is to discover what macroeconomic variables contribute to the annual international tourism income in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Representationer av SO(3) i C[x,y,z]

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Otto Sellerstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer att redogöra en konkret undersökning av representationer av den speciella ortogonala gruppen, SO(3), en grupp med viktiga tillämpningar inom fysik. Mer specifikt kommer vi att studera en naturlig representation av SO(3) i rummet av polynom i tre variabler med komplexa koefficienter, C[x, y, z]. LÄS MER

 5. 5. Mångfald i företagsledningen : En studie utifrån vd:s, styrelseordförandens och styrelsens generationstillhörighet i svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alma Sternegård; Felicia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :diversity; top management team; senior executives; homogeneity; generation affiliation; generation y; generation x; generation babyboom; mångfald; företagsledning; ledande positioner; homogenitet; generationstillhörighet; generation y; generation x; generation babyboom;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie ligger i bristen av mångfald i svenska företagsledningar. För att skapa en större förståelse för rekryteringen av individer till företagsledningen, kan det således vara av betydelse att studera de individer som tillsätter ledningen, det vill säga vd, styrelseordförande och styrelsen. LÄS MER