Sökning: "y all"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden y all.

 1. 1. Exploration of the hereditary cause of sex ratio distortion in horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Susan Ott; [2021]
  Nyckelord :Sex ratio; horse; selfish genetic elements; meiotic drive; Icelandic horse; Standardbred horse; Coldblooded trotters; heritability; Trivers-Willard hypothesis; pedigree data;

  Sammanfattning : Even sex ratios are seen as evolutionarily stable and are maintained by a selection against a skewed sex ratio. However, sometimes sex ratios at birth are skewed towards one sex. Reasons for this phenomenon are often unknown. LÄS MER

 2. 2. Cycltomoic Fields and Fermat's Last Theorem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Samuel Runyeon Odeberg; [2021]
  Nyckelord :pure mathematics; number theory; algebra; algebraic number theory; cyclotomic fields; cyclotomic rings; cycltomic integers; Fermat s last theorem; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Number theory is in a sense among the oldest disciplines of mathematics. A running theme is that many number theoretic problems are very easy to state and understand. However, actually solving these problems often requires much work or some very clever trick. LÄS MER

 3. 3. "Pero tenemos diez dedos" : El albur mexicano visto desde un enfoque de género

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Isa Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :albur; gender; pragmatic sociolinguistics; feminine language use; Mexico; albur; género; sociolingüística pragmática; habla femenina; México;

  Sammanfattning : El albur es un fenómeno lingüístico y duelo verbal de doble sentido sexual altamente asociado con la identidad y el lenguaje mexicano. El objetivo de esta tesina es explorar el albur y su relación con género, desde su concepción prehispánica hasta la actualidad, para averiguar el posible rol que pueda tener en este juego una persona de identidad de género no masculina. LÄS MER

 4. 4. Beam refinement and beam tracking using Machine Learning Techniques in 5G NR RAN

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harshal Patel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract: Growing needs of communication, demands a higher data transmission rate in 5G NR. In the 3rd generation partnership project (3GPP), frames are used to schedule the data to be transferred between the cellular base station (gNB) and user equipment (UE). LÄS MER

 5. 5. Using machine learning and multivariate predictive modelling to shorten dissolution time for solid dosage with the fully automated dissolution robot SingBATH

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :George Mado; [2021]
  Nyckelord :Prediction; multivariate; dissolution; SIMCA; SingBATH; Prediktion; multivariat; frisättning; SIMCA; SingBATH;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att förkorta 20-timmars frisättningen för en tablettformulering med förlängd frisättning genom att använda maskininlärning genom multivariat prediktiv modellering, helt automatisera frisättningsmetoden och utvärdera antalet tabletter som kan representera en batch vid frisättningsanalys av en specifik provtablett. Prediktionsmodellerna byggdes i SIMCA 14, som är en programvara för multivariat dataanalys. LÄS MER