Sökning: "Motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 14376 uppsatser innehållade ordet Motivation.

 1. 1. Encouraging Reading on Social Media. Exploring Finnish Bookstagram Community

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Susanna Kokko; [2023-11-21]
  Nyckelord :social media; Bookstagram; reading; literacy; reading promotion;

  Sammanfattning : In the contemporary digital age, where text-based communication is increasingly significant, literacy skills play a crucial role in effective social participation. However, despite the importance of literacy, a considerable number of people are still illiterate. LÄS MER

 2. 2. Miljöengagemang i svensk kontext: En studie om varför volontärer väljer att engagera sig i miljöarbete och hur de ser på sitt egna engagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sofia Leshkovich; [2023-11-08]
  Nyckelord :Stark och svag hållbarhet; majority och minority world; klimaträttvisa; klimatångest;

  Sammanfattning : Today the world is facing many environmental problems such as climate change, water pollution, deforestation and loss of biodiversity which demands action. Environmental work can be carried out on many levels and this study will focus on how these initiatives appear in environmental organizations. LÄS MER

 3. 3. Vad var det vi sa? Det kommer bli bra! En litteraturstudie om elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja deras välmående

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för Scen och Musik

  Författare :Lovisa Ankartoft; Julia Kulpakko; [2023-11-07]
  Nyckelord :Elev- lärarrelation; Motivation; Musikutbildning; Prestationsångest; Självförmåga; Stöttning; Mående;

  Sammanfattning : Som framtida lärare blir det viktigt att få en bild över hur elevers mående ser ut inom musikämnet för att kunna skapa en god undervisning. Studiens syfte är att kartlägga elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja elevers välmående. LÄS MER

 4. 4. Vägen ut - en kvalitativ studie om de situationer som leverantörer i KROM möter för att integrera arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rasmiyeh Qassas; [2023-11-02]
  Nyckelord :invandrare; integration; diskriminering; arbetsmarknad; arbetslösa; humankapital;

  Sammanfattning : STOM & KROM är ett arbetssätt för personer som behöver mer stöd för att komma ur sin arbetslöshet. Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som leverantörerna i STOM och KROM upplever i strävan efter att hitta ett jobb som motsvarar utbildningsområde och tidigare arbetslivserfarenhet för arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Confident in my class: A secondary data study of maths motivation and students’ sociodemographic factors in grade three and four in Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Johansson; [2023-10-31]
  Nyckelord :gender; ethnicity; SES; Mathematics Achievement; Maths Motivation;

  Sammanfattning : Aim: This thesis aims to point to how motivation as well as achievement in maths and students’ sociodemographic factors can correlate for grade three and four in Swedish schools. Theory: The two theories used in the thesis are Expectancy-value Theory by Eccles and Cultural Capital by Bourdieu. LÄS MER