Sökning: "självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 1841 uppsatser innehållade ordet självkänsla.

 1. 1. Att finna min agens som skådespelerska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Stina Olsson; [2023-02-20]
  Nyckelord :Teater; skådespeleri; musikal; scenskolan; frilans; agens; socialism; Karl Marx; självkänsla; prestationsångest;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att utforska mitt eget förhållningssätt till mitt hantverk, närmare bestämt skådespeleri. Jag har fördjupat mig i detta genom att föra processdagbok över mitt frilansande, med utgångspunkt i frågeställningen: “hur finner jag min agens som skådespelerska?”. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomiska status och dess påverkan på elevers prestation i matematik : Vilken roll spelar socioekonomisk status för elevers motivation, ängslan och prestation i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Avin Abdullah; [2023]
  Nyckelord :socioekonomisk status; låga prestationer i matematik; motivation och matematikängslan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med forskningsbaserad kunskap om huruvida elevernas socioekonomiska status (SES) spelar roll för elevernas prestationer i matematik i grundskolan. Dessutom har studien för avsikt att undersöka hur elevers SES påverkar deras motivation och inställning till matematik. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sociala medier, skönhetsideal och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Formichella; Ulla Norrhäll; [2023]
  Nyckelord :Social media; Beauty ideals; Self-esteem; Women; Social Impact Theory; A Theory of Social Comparison; Objectifiation Theory; Sociala medier; Skönhetsideal; Självkänsla; Kvinnor; Teori om social påverkan; Social jämförelseteori; Objektifieringsteorin;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har inriktat sig på att utforska hur kvinnor i åldrarna 18 – 35 år upplever sociala medier och dess eventuella påverkan på deras självkänsla och skönhetsideal. Tidigare forskning inom området har visat varierande resultat där både positiva och negativa aspekter framhållits. LÄS MER

 4. 4. "Alla hade vi våra egna sätt att hantera våldet och bråken" : Ungdomsbrottslighet ur ett självbiografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johanna Veizaga Gutierrez; Sara Örnstrand; [2023]
  Nyckelord :Anomi; Autobiography; Criminality; Juvenile crime; Risk factors; Strain; Anomi; Brottslighet; Riskfaktorer; Självbiografier; Strain; Ungdomskriminalitet;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att få mer kunskap kring varför kriminalitet har blivit ett alternativ för unga pojkar i vårt samhälle. Vi har valt att använda oss av självbiografier och teorierna strain och anomi för att förstå vilka sociala riskfaktorer som kan leda till ett kriminellt beteende. LÄS MER

 5. 5. Att se sig själv med andra ögon : En intervjustudie om att dela kroppspositivt material på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Melina Orvinder; Julia Olander; [2023]
  Nyckelord :Kroppspositivism; Instagram; Kroppsuppfattning; Självkänsla; Identitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svenska kvinnor som definierar sig själva som kroppspositivister upplever att dela bilder på sig själva på Instagram. Totalt 5 kvinnor intervjuades kring hur deras identitet, självkänsla och kroppsuppfattning påverkades. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. LÄS MER