Sökning: "ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 18832 uppsatser innehållade ordet ekonomi.

 1. 1. Artificial Intelligence in Business Intelligence

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Arvid Svenson; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Business Intelligence; Business intelligence system; Big data; Extract; Transformation and Loading; – Data inspection committee; Data mining; FRA;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between ethics of Artificial Intelligence and the design and implementation process of Artificial Intelligence in Business Intelligence. In doing so, I compare the current ethical knowledge in AI with AI users and researchers experiences. LÄS MER

 2. 2. Utformning av verkstadslayout för paketeringsverkstad

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ariunbold Munkhdalai; Tolga Pektas; [2022]
  Nyckelord :LEAN; strain injury; 5S; Kaizen; 7 1 Waste; layout design; bottlenecks; ergonomics; Ishikawadiagram; WIP; LEAN; belastningsskador; 5S; Kaizen; 7 1 Slöserier; layoutsutformning; flaskhalsar; ergonomi; Ishikawadiagram; PIA.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av utbildningen Högskoleingenjör inom Maskinteknik, Industriell Ekonomi & Produktion i Kungliga Tekniska Högskolan. Målet och syftet med detta examensarbete är förbättra ergonomi och arbetssätt i Verkstaden X genom framställning av två nya verkstadslayouter. LÄS MER

 3. 3. Miljö och demokrati i svenska läroböcker : En kvalitativ textanalys av hur miljöproblemen skildras ur ett demokratiskt perspektiv i svenska läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Magnus Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :läromedel; textanalys; framing-analys; demokrati; miljö; antropocentrism; ekocentrism;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur svenska läromedel i samhällskunskap för gymnasiet skildrar miljöproblem utifrån ett demokratiskt perspektiv. Mot bakgrund av Läroplan för gymnasiet 2011:s skrivelser och tidigare forskning om demokrati och miljömedvetenhet i läromedel genomförs en kvalitativ textanalys av fem läroböcker. LÄS MER

 4. 4. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Leijonhufvud; [2022]
  Nyckelord :primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Sammanfattning : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Manousos Kokkinakis; Xin Li; [2022]
  Nyckelord :Innovation; Gender Diversity; Technology Manufacturing firms; Logistic Regression Analysis.;

  Sammanfattning : In this thesis the relation between gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies is explored. Data on firm-level are used from The Enterprise Surveys of the World Bank, which are designed as a panel data survey and comprise a collection of data on 146,000 firms in 143 countries, from years 2006 to 2019. LÄS MER