Sökning: "ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 21584 uppsatser innehållade ordet ekonomi.

 1. 1. Digitalisering av ekonomibranschen. Ekonomers attityd till digitalisering inom ekonomibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Hugosson; Cajsa Sveningsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :digitalisering; ekonomi; ekonomibranschen; individ; yrkesroll; förändring; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitalisering är något som förändrar yrken och samhället i stort. Ekonomibranschen är i ständig förändring till följd av just digitalisering. Även om det ses som nödvändigt kan attityden till denna förändring variera hos ekonomer. LÄS MER

 2. 2. Industrimärkets varande - En självklarhet inom svensk lönebildning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olof Ebbesson; [2024-01-24]
  Nyckelord :Lönebildning; arbetsmarknad; industrimärket; den svenska modellen; Industrial Relations;

  Sammanfattning : Den här uppsatsstudien har genomförts i syfte att studera hur arbetsmarknadens parter ser på industrimärket, dess historia, dess funktion idag och dess framtid. Studien syftar även till att fördjupa kunskapen om lönebildning i allmänhet. LÄS MER

 3. 3. Unraveling Paradoxical Tensions in Digital Servitization Ecosystems : A case study in the mining industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johannes Åström; Jakob Karlelid; [2024]
  Nyckelord :Digital servitization; Ecosystem; Paradoxes; Tensions; Digital tjänstefiering; Ekosystem; Paradoxer; Spänningar;

  Sammanfattning : Purpose - This study aims to understand what paradoxical tensions arise within an ecosystem when companies collectively pursue digital servitization and how these tensions impact value co-creation. Method -  The study is an explorative single-case study based on the mining industry in Sweden and involves respondents from industry-leading organizations. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eva-Lisa Blom; Victor Hildesson; [2024]
  Nyckelord :change process; communication; leadership; feedback; employee perspective; resistance to change; förändringsprocess; kommunikation; ledarskap; feedback; medarbetarperspektiv; motstånd till förändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Eva-Lisa Blom och Victor Hildesson Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare upplever en förändringsprocess på arbetsplatsen. Med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarnas möjlighet till att komma med feedback, förväntas studien ge svar på hur dessa faktorer påverkar medarbetarnas upplevelse av förändringen, och hur brister i dessa kan skapa motstånd. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar vid migrering till molntjänster

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Ida Sonne Lehnberg; Sébastien Holmström Borén; [2024]
  Nyckelord :Cloud computing; migration strategies; security; accessibility;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether a migration of data and applications towards the cloud entailed any detectable consequences. After that, our goal was to find some kind of solution to these possible problems. LÄS MER