Sökning: "yrkesroll"

Visar resultat 1 - 5 av 2421 uppsatser innehållade ordet yrkesroll.

 1. 1. Digitalisering av ekonomibranschen. Ekonomers attityd till digitalisering inom ekonomibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Hugosson; Cajsa Sveningsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :digitalisering; ekonomi; ekonomibranschen; individ; yrkesroll; förändring; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitalisering är något som förändrar yrken och samhället i stort. Ekonomibranschen är i ständig förändring till följd av just digitalisering. Även om det ses som nödvändigt kan attityden till denna förändring variera hos ekonomer. LÄS MER

 2. 2. ”ÄR DU NYFIKEN PÅ ATT STUDERA VIDARE?”

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Ferlin; Linnea Hopf; [2024-02-12]
  Nyckelord :Fundamentals of Care; kirurgisk vård; kunskap; patientsäkerhet; specialistsjuksköterska; specialistsjuksköterskeutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för den svenska sjukvården, i samtliga av landets regioner saknas specialistsjuksköterskor och det är brist på erfaren personal. Kompetensbristen kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Är förskoleklassen för alla barn? - En kvalitativ forskningsstudie av lärares uttryckta uppfattningar om hur förskoleklassens obligatoriska etablering i grundskolan påverkat skolgången för elever som har koncentrationssvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Zandra Bengtsson; Helen Allansson; Christina Ström Nilsson; [2024-02-06]
  Nyckelord :läroplan; skolifiering; koncentrationssvårigheter; extra anpassningar; specialpedagogiska anpassningar; kartläggning;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har tidigare setts som en bro mellan förskola och skola och som en övergång för barn in i skolvärlden. Sedan drygt fem år tillbaka är förskoleklassen obligatorisk för alla barn och även förskoleklassens läroplan har ändrats från att tillhöra förskolan till att nu vara en del av grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogers organisatoriska förutsättningar för att arbeta hälso- främjande och förebyggande En kvalitativ intervjustudie om specialpedagogers elevhälsoarbete i den lokala organisationen. -möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Lindkvist; Lisa Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :specialpedagog; hälsofrämjande och förebyggande; organisation; elevhälsa; ledarskap; rektor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur sju specialpedagoger verksamma i skolans lägre åldrar beskriver deras organisatoriska förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Vi vill ta reda på vilka organisatoriska faktorer och arbetsuppgifter som hindrar eller möjliggör det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER

 5. 5. En intervjustudie av läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. Hur beskriver klasslärare, speciallärare och logopeder att de arbetar och samverkar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Raza Bara; Ann-Charlotte Ståhl; [2024-02-05]
  Nyckelord :läsförståelse; autism; mellanstadiet; undervisningsmetoder; yrkesroller; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka undervisningsmetoder som klasslärare, speciallärare och logopeder beskriver att de använder för att utveckla läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. Vidare kommer vi att undersöka hur klasslärare, speciallärare och logopeder beskriver sin och varandras yrkesroll, samverkan och utveckling av samverkan för att främja läsförståelse hos elever med autism på mellanstadiet. LÄS MER