Sökning: "kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 3138 uppsatser innehållade ordet kraft.

 1. 1. Abandonering i svensk rätt - En de lege ferenda analys av abandoneringsinstitutet i svensk rätt med komparativa utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law does not have a statutory provision regarding abandonment (UK: disclaimer of onerous property), the right for a bankruptcy estate to disown property with a legally binding effect, meaning that the estate does not answer to any obligations connected to the disowned property. However, The Swedish Supreme Court has in its ruling NJA 2004 s. LÄS MER

 2. 2. Intern rapportering - Om 2021 års nya visselblåsarlag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maria Stefansdotter Sahlin; [2022]
  Nyckelord :visselblåsare; skydd för personer som rapporterar om missförhållanden; intern rapportering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 17 december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den tidigare lagstiftningen för visselblåsare. Lagen baseras på ett EU-direktiv från 2019 och den nya lagen kommer omfatta både fler verksamhetsutövare och fler personer som rapporterar om missförhållanden. LÄS MER

 3. 3. A study on solar assisted hydrogen production with seawater electrolysis for British household heating applications

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Lucas Chaubier; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the United Kingdom, 85% of households rely on natural gas for space/water heating and cooking. On average, the yearly demand for one household for providing heat from natural gas is 13300 kWh. LÄS MER

 4. 4. The Effects of ETS & CBAM on Cost Differences in the European Steel Industry : A Case Study on Swedish and German Long Engineering Steel Manufacturers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tim Fahlstedt; Oliver Håkansson; [2022]
  Nyckelord :ETS; CBAM; Carbon Leakage; Steel; EAF; Scrap; Cost Predictions.; ETS; CBAM; Koldioxidläckage; Stål; Ljusbågsugn; Skrot; Kostnadsanalys.;

  Sammanfattning : To combat anthropogenic climate change and comply with the Paris Agreement, the EU has previously introduced its Emissions Trading System (ETS) and has now also proposed a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). While these tools may reduce emissions within the EU, and in some cases, even in other countries, they can also affect European industries in unpredictable and sometimes negative ways. LÄS MER

 5. 5. “Det handlar om vad kan du lägga in i deras strävan efter att bli fotbollsstjärnor” : Ledares syn på fotbollens möjligheter till att vara en stödjande faktor för ungdomar i socioekonomisk utsatthet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Sara Aman; Alma Jungner; [2022]
  Nyckelord :Socioekonomisk utsatthet; fotbollsrörelsen; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klyftorna vad gäller socioekonomisk utsatthet för barn och unga har under en tid ökat i Sverige (Unicef 2020). Socioekonomisk utsatthet innefattar inte bara ekonomisk utsatthet utan också brister i hälsa, förhöjd utsatthet för våld, brist på framtidstro och risk för att hamna i destruktiva miljöer som ungdom. LÄS MER