Sökning: "kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 2794 uppsatser innehållade ordet kraft.

 1. 1. Compassion Energy : Att finna kraft i vårdandet - en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erica Hellman; Johanna Vistinmäki; [2021]
  Nyckelord :caring; compassion; motivation; satisfaction; qualitative; kvalitativ; medlidande; motivation; tillfredsställelse; vårdande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 3. 3. A case study about the potential of battery storage in Culture house : Investigation on the economic viability of battery energy storage system with peak shaving & time-of-use application for culture house in Skellefteå.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Baljot Singh; [2021]
  Nyckelord :Battery energy storage system; power grid; peak shaving; time-of-use; tariff system; battery aging; state of health; and second-life batteries.;

  Sammanfattning : The energy demand is steadily increasing, and the electricity sector is undergoing a severe change in this decade. The primary drivers, such as the need to decarbonize the power industry and megatrends for more distributed and renewable systems, are resulting in revolutionary changes in our lifestyle and industry. LÄS MER

 4. 4. Retroaktiv rättvisa - En juridisk studie över justeringen av de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Persson; [2021]
  Nyckelord :Generella; Ränteavdrag; Begränsning; Ränteavdragsbegränsning; Turordningsregel; Retroaktivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 1st of January 2019, new tax regulations within the Swedish corporate sector was set in motion. The regulations constitute a general restriction of interest deductions within a company. The main purpose of the new regulations was to prevent erosion of the Swedish tax base. LÄS MER

 5. 5. Teknik - ämnet som bygger broar : Ämnesövergripande undervisning med teknikämnet i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sven-Inge Möller; Hannah Oksa; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande undervisning; ämnesintegration; ämnessamspel; teknikämnet; högstadiet;

  Sammanfattning : Hur ser det ämnesövergripande arbetet ut hos fyra tekniklärare på fyra olika skolor i sydvästra Sverige? Hur har det arbetet förändrats över tid? Vilka visioner har dessa lärare om ämnesintegrering i teknikämnet? Detta är frågor som undersökningen avser att ge svar på. Det inhämtade materialet från fyra semistrukturerade intervjuer visar att det finns en positiv syn på ämnesövergripande arbete men att det arbetet har minskat de senaste åren. LÄS MER