Sökning: "Sveaskog"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Sveaskog.

 1. 1. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 2. 2. En metodstudie för lägre andel avverkningssprickor

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emil Andersson; [2023]
  Nyckelord :kapsprickor; sågutbytesförlust; fällsprickor;

  Sammanfattning : Denna undersökning är ett examensarbete gjort vid SLU, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Syftet med undersökningen var att hitta och definiera arbetsmetoder, tekniska hjälpmedel och rutiner som påverkar andelen avverkningssprickor i sågtimret. Undersökningen är begränsad till stora och mellanstora skördare i slutavverkning. LÄS MER

 3. 3. Real time control of an active pendulum arm suspension system for a downscaled XT28 forwarder model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niclas Määttä; Adam Westermark; [2023]
  Nyckelord :mechatronics; offset-free MPC; MPC; LQR; XT28; forwarder; pendulum arm; forestry; mekatronik; offset-free MPC; MPC; LQR; XT28; skotare; pendelarm; skogsbruk;

  Sammanfattning : A forwarder named XT28 has been developed in joint collaboration between eXtractor AB, Skogforsk AB, KTH, Linköpings Unversity, Sveaskog, and Bosch Rexroth. The forwarder is equipped with six hydraulic active suspension pendulum arms. LÄS MER

 4. 4. Unlocking Forestry's Potential : A Comprehensive Strategy for Creating and Capturing Value from Sustainability in the Forestry Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Max Fahlström Forsgren; Max Broström; [2023]
  Nyckelord :Sustainable business model; Forestry; Sustainability; Sustainable value capture; Value capture strategies;

  Sammanfattning : Sustainability has become a crucial aspect in the fight against climate change, with the European Union focusing on bio-economies as a tool for transitioning away from fossil fuel dependencies through sustainable substitutes. Forestry plays a pivotal role in bio-economies and holds the potential to spearhead this transition. LÄS MER

 5. 5. Deltagande planering i tätortsnära skog. : utvärdering av hur skogliga åtgärder har påverkat sociala och ekonomiska värden i Vätteskogen, Skinnskatteberg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maria Bodlund; Maja Lindvall; [2023]
  Nyckelord :enkätundersökning; bias; samråd; hyggesfritt; kontinuitetsskogsbruk;

  Sammanfattning : I Vätteskogen utanför Skinnskattebergs tätort pågår ett projekt i tätortsnära skog som SLU Skogsmästarskolan och markägarna Skinnskattebergs kommun och Sveaskog bedriver. Intressenter i form av företag och föreningar har varit involverade genom en deltagande planeringsprocess. LÄS MER