Sökning: "Frida Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Frida Olsson.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. Visst är tanken fin... : En diskurspsykologisk studie om hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs online

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Maria Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Förskolan; Social interaktion; Netnografi;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i förskolans politiska uppdrag som bygger på intentioner om en inkluderande förskola för alla barn. Där tidigare forskning och skolinspektionens granskning av förskolan visar på att detta uppdrag inte alltid realiseras i relation till barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Kriminella ungdomar eller ungdomar i kriminalitet? : En kvalitativ studie om orsaker till ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Frida Olsson; Rima Madani; [2020]
  Nyckelord :criminal youth; juvenile delinquency; causes of crime; preventive work; social workers; kriminella ungdomar; ungdomskriminalitet; orsaker till kriminalitet; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : This interview study presents what social workers consider contributes to young people entering a criminal lifestyle. The purpose is to discover which risk and protective factors social workers think influence whether or not youth develop criminal behavior (both in their environment and in themselves) and how one can help youth who are already involved in crime. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nathalia Olsson; Frida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; first year; newly graduated nurses; nursing; stress; Första året; nyutexaminerade sjuksköterskor; omvårdnad; stress; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: För den nyutexaminerade sjuksköterskan kan den första tiden i yrket upplevas som utmanande och påfrestande då förväntningarna inte alltid möter verkligheten. Stress är ett ofta förekommande fenomen inom sjuksköterskeyrket och kan manifestera sig på en rad olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Det kooperativa lärandets påverkan på elever med olika förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Johan Heiling; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; group work; math*; learning disabilities; second language learning; grade school;

  Sammanfattning : Cooperative learning is a very common working method in grade school. The purpose of this study is to identify the effects that cooperative learning has on students with different abilities. Several articles covering different abilities have been selected for our analysis. LÄS MER