Sökning: "Frida Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Frida Olsson.

 1. 1. Det kooperativa lärandets påverkan på elever med olika förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Johan Heiling; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; group work; math*; learning disabilities; second language learning; grade school;

  Sammanfattning : Cooperative learning is a very common working method in grade school. The purpose of this study is to identify the effects that cooperative learning has on students with different abilities. Several articles covering different abilities have been selected for our analysis. LÄS MER

 2. 2. Anknytningshierarkier i förskolan - En innehållsanalys om hur pedagoger uppfattar sitt omsorgsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Lindfors; Minette Olsson; [2019]
  Nyckelord :Anknytningsteori; anknytning; anknytningshierarkier; Trygg bas;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning, uppsatsen sätter fokus på anknytningsteorins roll i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar omsorgsuppdraget samt hur de arbetar med det. LÄS MER

 3. 3. Effekten av egenvårdsalternativ hos kvinnor med endometrios

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Olsson; Frida Wänblad; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; Suffering; Self-Care; Symptom Relief; Endometrios; Lidande; Egenvård; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund Endometrios är en inflammatorisk gynekologisk sjukdom som påverkar cirka 250 000 kvinnor i Sverige. Sjukdomen går i skov med smärta som dominerande symtom. Smärtan som sjukdomen medför leder till försämrad livskvalitet och stort lidande för individen. Det finns idag inget botemedel för sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Relationer är viktigare än metoder : En kvalitativ studie om att främja skolnärvaron och förebygga en hemmasittande problematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Adela Jova; Josefine Olsson; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :hemmasittande problematik; skolfrånvaro; främjande insatser förebyggande insatser; skolnärvaro; relationer; prevention efforts; promotion efforts; relationships; school absence; school presence; school refusal;

  Sammanfattning : The school is an important actor in creating good future opportunities for children and youths, but despite the school's duty, the school absence is common in the municipal school. The purpose of the study was to illustrate how schools in Halmstad municipality work to promote school attendance and how they work to prevent pupils from ending up in a school refusal problem in elementary school, grade 7-9. LÄS MER

 5. 5. Hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som tränar individuellt respektive i lag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Mimmi Sundbom; Frida Olsson; [2019]
  Nyckelord :adolescence; health related quality of life; mental health; individual sports; team sports; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland unga. Underlag finns som säger att träning ger psykologiska hälsovinster. Evidensläget är dock bristfälligt avseende unga. LÄS MER