Sökning: "obesity"

Visar resultat 1 - 5 av 609 uppsatser innehållade ordet obesity.

 1. 1. Physical health outcomes for young people commenced on clozapine

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ajdin Mujanovic; [2019]
  Nyckelord :clozapine; metabolic side effects; young people; EPPIC; OYH;

  Sammanfattning : Abstract BACKGROUND: Psychotic disorders are associated with symptoms such as delusions and hallucinations as well as impaired functioning. Second generation antipsychotic medications are the first line treatment for psychotic disorders, however a proportion of individuals will not respond to the medication. LÄS MER

 2. 2. Dubbel moms på sockerrika produkter. Svaret på Sveriges hälsoproblem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sockerskatt; Övervikt; Fetma; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines how sugar tax effects the prevalence of overweight and obesity. How great price increase which is needed to reduce sugar consumption to recommended levels is also calculated. The Swedish population consumes on average 44% more sugar than the recommended level. LÄS MER

 3. 3. The impact of obesity on outcome of delivery : - A retrospective observational study in a Swedish obstetric population

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Linnea Sundman; [2019]
  Nyckelord :obesity; delivery; cesarean delivery; reproductive health; pregnancy;

  Sammanfattning : Introduction: Pre-pregnancy obesity was prevalent among 18% of women who delivered in Örebro in 2017. The rate has increased and previous international studies have identified obesity as a major risk factor for poor reproductive health among women. LÄS MER

 4. 4. Gestationsdiabetes mellitus : En journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Block; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gestationsdiabetes mellitus, GDM, är ett tillstånd som diagnostiseras hos gravida kvinnor med förhöjda glukosnivåer utan tidigare känd hyperglykemi. I Sverige drabbas ca 1–2 procent av GDM, i världen upp till 14 procent. Den globala ökningen av fetma tros vara en starkt bidragande orsak till att GDM ökar. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som kan främja eller hindra motivationen till livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elvira Thorsson; Niklas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; lifestyle changes; motivating factors; persons experiences; pre-diabetes.;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 is a growing disease that affects both adults and children. Common risk factors for developing diabetes type 2 are low physical activity and abdominal obesity. The disease can bring complications such as cardiovascular disease and hypoglycemia. Pre-diabetes is a pre-stage to develop diabetes mellitus type 2. LÄS MER