Sökning: "fetma"

Visar resultat 1 - 5 av 1063 uppsatser innehållade ordet fetma.

 1. 1. Effekten av omvårdnadsåtgärder hos barn med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophie Elwing; Helena Falk; [2023-03-16]
  Nyckelord :Övervikt; fetma; barn; sjuksköterska; interventioner; omvårdnad; effekt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 340 miljoner barn mellan 5 och 19 år har övervikt eller fetma. Detta kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, funktionsnedsättning och tidig död. Fetma och övervikt kan förebyggas och behandlas. LÄS MER

 2. 2. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa efter fetmakirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :William Jansson; Victor Grombein; [2023]
  Nyckelord :Obesity; bariatric surgery; postoperative; mental health; Fetma; fetmakirurgi; postoperativt; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem somår 2016drabbade1.9 miljarder människor. Individer med fetma har en högre förekomst av psykisk ohälsa. Ångest och depression drabbar cirka 600 miljoner människor per år och är de två vanligaste formerna av fetmarelaterad psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Hur patientens vikt påverkar vården : En litteraturöversikt från patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Nora Erlingsson; Linus Olsson; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Fetma; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma har ökat i förekomst de senaste decennierna, detta medför ökade hälsorisker vilket resulterar i fler vårdtillfällen. Personer med fetma möter stigma i vardagen och det finns fördomar kring personer med fetmas intelligens och levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. “A kick-start… but a long-term effort.” Patient care practices alongside intragastric balloon procedures : -a qualitative study on clinical dietitians’ perspectives-

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anne-Sophie Copin; [2023]
  Nyckelord :intragastric balloon; intragastric balloon procedure; IGB; overweight; obesitas; obesity; obesity management; patient care; procedure; practice; qualitative study; dietitian; healthcare professionals; bariatric surgery; obesity surgery;

  Sammanfattning : Background: There are treatments available to manage overweight and obesity (O&O). Intragastric balloons (IGB) are one option; they fill the stomach, increasing the sensation of satiety, limiting the amount of food to be ingested, and thus leading to weight loss. LÄS MER