Sökning: "fetma"

Visar resultat 1 - 5 av 740 uppsatser innehållade ordet fetma.

 1. 1. Funktionell kapacitet hos barn med övervikt i relation till kroppssammansättning, energiförbrukning och självskattade överviktsproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Karolina Killström; Gustav Mossberg; [2019]
  Nyckelord :adolescence; obesitas; body composition; physiological cost index; physical capacity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i samhället. I Sverige är 20–25% av landets 10-åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma. Det finns få studier som visar huruvida den funktionella kapaciteten hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om sin övervikt som ett problem. LÄS MER

 2. 2. Fysisk kapacitet hos personer med obstruktiv sömnapné, övervikt och låg fysisk aktivitetsnivå : - En jämförande & sambandstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Alfred Bjernulf; Kolbe Oscar; [2019]
  Nyckelord :OSA; sleep apnea; physical capacity; physical activity; BMI; AHI; 6 MWT; ESS; Overweight; OSA; sömnapné; fysisk kapacitet; fysisk aktivitet; BMI; AHI; 6 MWT; ESS; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Obstruktiv sömnapné (OSA) karakteriseras av upprepade episoder av helt eller delvis avstängda luftvägar under sömn. Det saknas studier som undersöker samband mellan fysisk kapacitet och graden av OSA, Body Mass Index (BMI), dagtrötthet, mängden tid med lågintensiv fysisk aktivitet (LFA) och ålder hos personer med OSA. LÄS MER

 3. 3. Dubbel moms på sockerrika produkter. Svaret på Sveriges hälsoproblem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sockerskatt; Övervikt; Fetma; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines how sugar tax effects the prevalence of overweight and obesity. How great price increase which is needed to reduce sugar consumption to recommended levels is also calculated. The Swedish population consumes on average 44% more sugar than the recommended level. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser i arbetet med överviktiga barn inom barn- och elevhälsovård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sibel Dahl; Katarina Wendel; [2019]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; sjuksköterska; skolhälsovård; systematisk litteraturstudie; övervikt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett av de allvarligaste globala hälsoproblemen. Detta orsakar både medicinska och psykosociala konsekvenser, vilket inte går i linje med FN:s barnkonvention. Tidigare studier visar att sjuksköterskors arbete är inkonsekvent, vilket skulle kunna kopplas till hög arbetsbelastning. LÄS MER

 5. 5. Dietist på distans : Dietisters åsikter om behandling av patienter på distans

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Natalie Ailert Andersson; [2019]
  Nyckelord :Dietist; distans;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Det blir allt vanligare att använda E-teknik inom vården. Det finns flera privata företag som erbjuder sjukvård via distans men än finns det inga dietister kopplade till dessa tjänster. Fetma och andra livsstilsrelaterade sjukdomar ökar samtidigt som det blir allt större brist på dietister. LÄS MER