Sökning: "livsstilsförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 768 uppsatser innehållade ordet livsstilsförändringar.

 1. 1. Vuxna personers upplevelse av vilka faktorer som påverkar genomförande och efterlevnad av livsstilsförändringar i samband med diabetes mellitus typ-2. : Allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Nasra Mohamud; Aisha Jamba; [2023]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en global folksjukdom. Typ 2-diabetes kan orsaka allvarliga medicinska komplikationer för människor. Livsstilsförändringar i form av regelbunden motion, goda matvanor, rökningstopp, mindre intag av alkohol, minskad stress och viktminskning är viktiga för patienterna. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Mattsson; Elin Lillieborg; [2023]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Living with; Patients experiences; Diabetes typ 2; Att leva med; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är ett folkhälsoproblem i dagens samhälle med stora riskfaktorer och komplikationer. Det är ett växande folkhälsoproblem som ökar i Sverige och i hela världen. Vid diabetes typ 2 har egenvård en central betydelse som påverkar personens livsstil. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete för personer med övervikt och obesitas : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Olsson; Neo Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Health promotion; Person centered care; Nurses; Övervikt; Obesitas; Hälsofrämjande arbete; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas medför en ökad risk för allvarliga hälsoproblem och är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Under de senaste trettio åren har antalet människor med obesitas fördubblats. LÄS MER

 4. 4. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 5. 5. Motiverar Motiverande samtal? : En litteraturstudie om att genomföra livsstilsförändringar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Persson; [2022]
  Nyckelord :Interventionsstudier; Självtillit; Viktnedgång;

  Sammanfattning : Över 50% av Sveriges vuxna befolkning är överviktiga och denna övervikt kan förutom personligt lidande även orsaka sjukdomar och för tidig död. Tillgången till information om olika typer av hälsorelaterad kunskap och intresset för kost- och träning är mycket stort och ändå visar trenden enligt Folkhälsomyndigheten att andelen överviktiga vuxna i Sverige kommer att öka. LÄS MER