Sökning: "livsstilsförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 855 uppsatser innehållade ordet livsstilsförändringar.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med Reumatoid artrit : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoriya Andersson; [2024]
  Nyckelord :Patients; Experiences; Rheumatoid Arthritis; Living with; Patienter; Upplevelser; Reumatoid artrit; Leva med;

  Sammanfattning : Background Rheumatoid arthritis, or rheumatoid joint inflammation, is the most common inflammatory joint disease, affecting 0.5–1.0 percent of the Western population. The disease develops gradually over several weeks to months, with symmetric inflammation in the hands and feet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med diabetes typ 2 och egenvård : En litteraturöversiktsikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Mohsen Mosavi; Ahmad Ibrahim; [2024]
  Nyckelord :Diabetes type 2; self-care; experiences; nurse; Diabetes type-2; egenvård; erfarenheter; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2, en globalt ökande folksjukdom, kräver aktiv egenvård och livsstilsförändringar för att minimera komplikationer. Egenvård blir därmed en central aspekt i behandlingen av denna sjukdom. Metod: En Litteraturöversikt av 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Egenvårdserfarenheter hos immigrerade patienter med Diabetes typ 2 - En Litteraturöversikt med kvalitativ metod.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ifrah Hassan; Rahma Mohammed Hassan; Yasmin Farah; [2024]
  Nyckelord :Experience; diabetes type 2; immigrant; self- care; patients; Egenvård; erfarenheter; diabetes typ 2; invandrare; patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är ett globalt växande kronisk sjukdom. Cirka 500 000 personer i Sverige lider av diabetes, varav 90 procent har diabetes typ 2. LÄS MER

 4. 4. Vuxna patienters erfarenheter av egenvård i samband med diabetes typ-2 : En kvalitativ litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Gréta Papp; Reyhaneh Khojastehabbasi; [2024]
  Nyckelord :Diabetes; egenvård; hälsa; kvalitativ metod; livsvärld; sjuksköterska; typ-2 diabetes; vuxna patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ-2 diabetes är en kronisk sjukdom som ökar snabbt över hela världen. Typ-2 diabetes mellitus uppstår på grund av förhöjda glukosnivåer i blodet, och om tillståndet förblir obehandlat kan det resultera i ett antal komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ två : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nelly Stenfelt; Julia Cleasson; [2024]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ två; hälsa; livsstilsförändringar; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ två (DMT2) är en vanligt förekommande sjukdom i flera av världens länder. Prevalensen är ökande och sjukdomen debuterar i allt yngre åldrar. De främsta riskfaktorerna för att drabbas av DMT2 är övervikt och fetma. LÄS MER