Sökning: "diabetes type 2"

Visar resultat 1 - 5 av 776 uppsatser innehållade orden diabetes type 2.

 1. 1. Kan saffran förbättra HbA1c eller fasteglukos? En systematisk översikt bland vuxna diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Forsell; Rebecca Magnusson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Saffron; Crocus sativus; Diabetes Mellitus type 2; HbA1c; fasting blood glucose; Saffran; Crocus sativus; Diabetes Mellitus typ 2; fasteglukos;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna översiktsartikel är att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om ett intag av saffran kan förbättra HbA1c eller fasteglukos hos vuxna personer ≥ 18 år diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2, jämfört med placebo. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. LÄS MER

 2. 2. Är medelhavskost den gyllene medelvägen för personer med prediabetes och diabetes typ 2? En systematisk översikt om effekten av medelhavskost på HbA1c jämfört med annan kost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Branzell; Caroline Kynell Jansson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Prediabetes; diabetes typ 2; HbA1c; medelhavskost; IFG; IGT; Prediabetic state; diabetes type 2; mediterranean diet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översikt var att undersöka effekten av medelhavskost på HbA1c jämfört med annan kost hos vuxna ≥ 18 år med prediabetes och diabetes typ 2. Metod: Litteratursökningen genomfördes den 29 mars 2023 i databaserna Scopus och Pubmed. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas lipidnivåerna av ägg vid diabetes typ 2, prediabetes och metabolt syndrom? En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alma Henriksson; Ellen Woivalin; [2024-02-09]
  Nyckelord :Egg; cholesterol; LDL; HDL; type 2 diabetes; prediabetes; metabolic syndrome; Ägg; kolesterol; diabetes typ 2; metabolt syndrom;

  Sammanfattning : Syfte: Att en kost rik på mättat fett har en negativ inverkan på blodlipider har länge varit klarlagt. Däremot råder delade åsikter om effekterna av kolesterolintag på lipidnivåer hos personer med blodlipidrubbningar. Många kolesterolrika livsmedel innehåller också en stor andel mättat fett. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Zakrisson; Nebiat Ghebreab; [2024]
  Nyckelord :Nursing; Patient s experience; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Omvårdnad; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar globalt och som är den främsta orsaken till global dödlighet. Sjukdomen uppstår när kroppen blir resistent mot insulin och inte producerar tillräckligt med insulin. LÄS MER

 5. 5. Glucose Sensing and Differentiating Systems with Organic Electrochemical Neurons : A Future Outlook for Type 2 Diabetes

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Sophie Ziske; [2024]
  Nyckelord :organic electronics; organic electrochemical neuron; organic electrochemical transistor; type 2 diabetes; closed-loop system; Axon-Hillock neuron; astable multivibrator; vagus nerve stimulation; glucose sensing and differentiation; applied physics; biomedical engineering; electronics;

  Sammanfattning : In recent years great advances in the field of biomedical engineering and organic electronics have been achieved. One promising application would be the regulation of blood glucose concentration in type 2 diabetes patients. This application would eliminate medication and would improve the standard of life. LÄS MER