Sökning: "Saffron"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Saffron.

 1. 1. Kan saffran förbättra HbA1c eller fasteglukos? En systematisk översikt bland vuxna diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Forsell; Rebecca Magnusson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Saffron; Crocus sativus; Diabetes Mellitus type 2; HbA1c; fasting blood glucose; Saffran; Crocus sativus; Diabetes Mellitus typ 2; fasteglukos;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna översiktsartikel är att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om ett intag av saffran kan förbättra HbA1c eller fasteglukos hos vuxna personer ≥ 18 år diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2, jämfört med placebo. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. LÄS MER

 2. 2. Samverkande system för saffranslökshantering för inomhusproduktion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Julia Linderborg; Emma Joelsson; [2023]
  Nyckelord :Product development; saffron cultivation; automation; collaborative systems; indoor cultivation; saffron; Produktutveckling; saffransodling; automation; samverkande system; inomhusodling; saffran;

  Sammanfattning : Currently, all commercial cultivation of saffron takes place in outdoor fields, and the work is largely carried out manually. The company BlueRedGold is a Swedish startup that aims to revolutionize commercial saffron cultivation by developing a method to grow saffron indoors year-round using fully automated processes. LÄS MER

 3. 3. ”Krisen är inte bara ett hot – den är redan över oss” : en studie om hur IPCC:s klimatrapport framställs i svenska nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Malin Johannesson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur en forskningsrapport från FN:s klimatpanel IPCC gestaltas i nyhetsartiklar i svensk media. Syftet med den här undersökningen var att studera hur klimatförändringar, och tillika en vetenskaplig rapport om dessa, gestaltas i nyhetsrapporteringen idag. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Capability as a tool in SME's : A qualitative study on successful enterpreneurs in Afghanistan

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Kakar; [2020]
  Nyckelord :Competitive advantage; dynamic capability; human resource; energing markets; SME;

  Sammanfattning : Introduction - Firms nowadays are trying to build a sustainable competitive advantage toensure their long term stay within the market. But as the business environment is rapidlychanging due to the new technology, it makes it difficult for firms to develop a competitiveadvantage. LÄS MER

 5. 5. Minimera färgbortfall vid vattentvätt inom textilkonservering Med användning av cyklododekan, tvålagersmetoden eller ultrarent vatten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ylva Persson; [2014-09-10]
  Nyckelord :ultrapure water; cyclododecane; dual-layer technique; dye-loss; textile conservation wet cleaning;

  Sammanfattning : A frequent problem within the textile conservation field is the need to wash artefacts which are not made for washing. This thesis identifies the problems often encountered during wet cleaning in regard to dyes and colours with poor wash-fastness. LÄS MER