Sökning: "Diabetes Mellitus typ 2"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden Diabetes Mellitus typ 2.

 1. 1. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 2. 2. Personers erfarenheter och upplevelser av kost och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2 : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sanna Torfi; Jennifer Sauma; [2023]
  Nyckelord :DMT2; Egenvård; Motivation; Närstående; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ – 2 är ett kroniskt tillstånd som ökar världen över. Tillståndet kan drabba personer i olika åldrar. Sjuksköterskan har en betydande roll i personens egenvård i relation till kost- och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2. LÄS MER

 3. 3. Vuxna personers upplevelser av att leva med fotsår relaterade till diabetes typ 2 : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Urszula Purzycka; Omelanczuk Paulina; [2023]
  Nyckelord :Diabetes fotsår; diabetes mellitus typ 2; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en vanlig form av diabetes. Sjukdomen debuterar ofta efter 40 års ålder. Sjukdomen ger komplikationer i flera organ och organsystem. Vanliga senkomplikationer vid diabetes typ 2 är neuropati och diabetessår. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av patienters följsamhet tillegenvårdsråd vid diabetes mellitus typ II : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Fooziya Maalin; Parinaz Famil Khoda; [2023]
  Nyckelord :: Compliance; diabetes mellitus type II; nurses experience; patient-centered care; self-care; Diabetes mellitus typ II; egenvård; följsamhet; patientcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en samling av kroniska sjukdomar, som påverkar kroppensförmåga att hantera blodsockernivån. I Sverige uppskattas att cirka 470 000 människor liderav sjukdomen. Det mest effektiva sättet att förebygga diabetes sena komplikationer är attpatienten själv bedriver en god egenvård. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av faktorer som påverkar livskvalitet hos personer med Diabete typ 2

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jasmina Dimac; [2023]
  Nyckelord :Diabetes; livskvalitet;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 (DMT2) är en kronisk sjukdom som uppstår när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin och/eller när kroppen inte effektivt kan använda insulinet som produceras. Förändringar i livsstil och mångfalden av komplikationer kan påverka quality of life (QoL) för personer med DMT2. LÄS MER