Sökning: "Utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 20181 uppsatser innehållade ordet Utbildning.

 1. 1. En kvantitativ studie av antalet motioner till utbildningsutskottet och om det följer mittenväljarnas prioritering av utbildningsfrågor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Nelander; [2023-11-28]
  Nyckelord :Issue ownership; Riding the wave; Regeringsstatus; Utbildningsutskottet; Responsivitet; Riksdagspartier; Mittenväljarna; Skola Utbildning;

  Sammanfattning : Responsivitet från riksdagspartierna gentemot befolkningen är väsentligt för en demokrati (Pitkin, 1967). Tidigare forskning (Klüver & Sagarzazu, 2016; Wagner & Meyer, 2014) har funnit att partier i västerländska demokratier generellt är lyhörda till mittenväljare, genom att studera partiernas pressmeddelande och valmanifest. LÄS MER

 2. 2. A META-SYNTHESIS STUDY OF DATA VISUALIZATION IN CITIZEN SCIENCE

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Xing Liu; [2023-11-20]
  Nyckelord :Data Visualization; Visualization; Citizen Science; Learning; Higher Education; Datavisualisering; Visualisering; Medborgarforskning; Lärande; Högre utbildning;

  Sammanfattning : How can citizen science use data visualization technology? What are the current status and the boundaries? As part of the systematic meta-synthesis study, a feedback loop has been developed to show how current statutes on citizen science data visualization can be interpreted in a comprehensive manner. In a Citizen Science context, data visualization goes beyond technical efficiency, abstract data, and symbolic meaning, incorporating material traces, and social domains such as viewer perceptions, individual experience, and pre-knowledge into meaning-making interpretations of visualization. LÄS MER

 3. 3. När karta och terräng inte stämmer överens. Strategier som legitimerade psykoterapeuter använder för att ta sig fram i en New Public Management-styrd verksamhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Rexmo; [2023-11-17]
  Nyckelord :NPM; strategier; legitimerad psykoterapeut; kreativitet;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att undersöka legitimerad psykoterapeuters upplevelse av New Public Management (NPM) som styrform inom Västra Götalands Regionen (VGR). Svårigheterna att få NPM och människovårdande verksamheter att samspela har flitigt debatterats i media, på sociala forum och mellan professionella. LÄS MER

 4. 4. GENERATIVA AI-MODELLER INOM SYSTEMUTVECKLING En explorativ studie över seniora systemutvecklares erfarenheter av Copilot

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :August Aublet; Gustaf Hasselgren; Mårten Jonsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Github Copilot; Generativa programmeringsmodeller; NLP-programmering; AI pro-grammeringsmodeller; AI par-programmering;

  Sammanfattning : Det har länge diskuterats och utforskats gällande digitala hjälpmedel för systemut-veckling. Idag finns det en mängd verktyg för att underlätta programmering. Artifi-ciell intelligens spelar en allt större roll inom systemutveckling, och ett exempel på detta är verktyget Copilot. LÄS MER

 5. 5. STUDENTERS UPPFATTNINGAR OM GENERATIV AI I LÄRANDEMILJÖ “Det kommer att spåra totalt eller så kommer vi lära oss hantera det.”

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Simon Hedlund; Sofie Lundqvist; [2023-11-16]
  Nyckelord :Generativ artificiell intelligens; Universitetsstudenter; Uppfattning; Användbarhet; Lärande; ChatGPT; UTAUT; Acceptans;

  Sammanfattning : I takt med den pågående digitaliseringen och utvecklingen av nya teknologier har generativ AI, såsom Open AI:s ChatGPT, väckt intresse och debatt. Debatten har fokuserat på lärarnas perspektiv, men det är viktigt att även undersöka studenternas uppfattning och attityd gentemot denna teknologi eftersom de är de primära användarna. LÄS MER