Sökning: "psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet psykiatri.

 1. 1. Att släppa allt och bli omhändertagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Berg Berntsson; Biljana Petrović; [2020-06-26]
  Nyckelord :Psykos; psykiatri; psykiatrisk vård; personcentrerad vård; bemötande; sjuksköterska; skötare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är den snabbast växande folksjukdomen under 2000 talet. Varje daginsjuknar tre personer i Sverige i en psykossjukdom. En del av de personer som insjuknar i enpsykossjukdom blir tvångsvårdade inom slutenvården vid ett eller ett flertal tillfällen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 3. 3. Patienten i fokus - delaktighet i vårdplaneringen : En intervjustudie med patienter och specialistsjuksköterskor inom rättspsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Bodil Undhagen; Camilla Sammils; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; delat beslutsfattande; psykiatri; rättspsykiatrisk; sjuksköterskor; vårdplan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin vårdplanering så långt det är möjligt. Tidigare studier visar att patienter inte är nöjda med sin delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Det beror på vem som svarar : Patienters upplevelser av telefonrådgivningssamtal i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isak Ernholm; Johan Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :telefonrådgivning; psykiatri; upplevelser; bemötande; kommunikation; patientperspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Att som sjuksköterska bemöta patienter i telefonrådgivning innebär särskilda svårigheter kopplat till både kommunikation och organisation. Samtal med patienter med psykisk ohälsa kan innebära ytterligare utmaningar där sjuksköterskan får möta starka känslor och suicidal kommunikation. LÄS MER

 5. 5. VÄGEN UR ETT MISSBRUK : Kvinnor som tagit sig ur ett missbruk och yrkesverksammas syn på kvinnligt missbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Limpar; Fanny Milde; [2020]
  Nyckelord :Missbruk; kvinnor; drivkrafter; riskfaktorer; behandling; psykiatri; samsjuklighet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att ta del av berättelser och upplevelser från kvinnor som tagit sig ur ett missbruk. Vi har undersökt orsaker till att kvinnor hamnar i missbruk och vad som hade kunnat motverka det. Samt kvinnors drivkraft till att ta sig ur missbruket och vad det var som hjälpte dem att ta sig ur sitt missbruk. LÄS MER