Sökning: "psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet psykiatri.

 1. 1. Att släppa allt och bli omhändertagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Berg Berntsson; Biljana Petrović; [2020-06-26]
  Nyckelord :Psykos; psykiatri; psykiatrisk vård; personcentrerad vård; bemötande; sjuksköterska; skötare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är den snabbast växande folksjukdomen under 2000 talet. Varje daginsjuknar tre personer i Sverige i en psykossjukdom. En del av de personer som insjuknar i enpsykossjukdom blir tvångsvårdade inom slutenvården vid ett eller ett flertal tillfällen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS BEDÖMNING AV SPECIALIST-SJUKSKÖTERSKORS KOMPETENS INOM PSYKIATRISK VÅRD

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ludmila Betina; Heléne Persson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; Kompetens; Omvårdnad; Psykiatri; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på specialistsjuksköterskor inom psykiatri är stor, men ändå efterfrågas inte kompetensen av arbetsgivaren. Förslag att minska antalet specialistutbildningar har lagts fram varav psykiatri är en av dem. LÄS MER

 4. 4. Det beror på vem som svarar : Patienters upplevelser av telefonrådgivningssamtal i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isak Ernholm; Johan Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :telefonrådgivning; psykiatri; upplevelser; bemötande; kommunikation; patientperspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Att som sjuksköterska bemöta patienter i telefonrådgivning innebär särskilda svårigheter kopplat till både kommunikation och organisation. Samtal med patienter med psykisk ohälsa kan innebära ytterligare utmaningar där sjuksköterskan får möta starka känslor och suicidal kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Avskiljning och fastspänning inom den psykiatriska heldygnsvården : En litteraturstudie om sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Rigbo; Julia Lejdel Lundahl; [2020]
  Nyckelord :Tvångsåtgärder. Sjuksköterskeperspektiv. Psykiatrisk vård.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Tvångsåtgärder, som avskiljning och fastspänning, har under lång tid varit en del av den psykiatriska vården. Dessa åtgärder är underlag för etisk kontrovers i relation till både autonomiprincipen och pliktetiken. LÄS MER