Sökning: "psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet psykiatri.

 1. 1. Stöd till barn med föräldrar med psykisk ohälsa : Hur barn som anhöriga erbjuds stöd och möjligheter respektive hinder i det arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofie Sandqvist; Sara Åkerlund; [2021]
  Nyckelord :Child perspective; Mental illness; Mental ill-health; Children as close relatives; Psychiatry.; Barnperspektiv; Psykisk ohälsa; Psykisk sjukdom; Barn som anhörig; Psykiatri.;

  Sammanfattning : Syftet har varit att undersöka och skapa en fördjupad förståelse för hur kuratorer inom psykiatrin upplever sitt arbete med att stödja barn som anhöriga till förälder med psykisk sjukdom/ohälsa. Utifrån ett kombinerat urval bestående av målinriktat urval och bekvämlighetsurval rekryterades fem respondenter från två orter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Hansi; Cassandra Lyhamn; [2021]
  Nyckelord :Tvångsvård; patienters upplevelser; omvårdnad; psykiatri; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som lider av en allvarlig psykisk störning eller har ett oundvikligt behov av vård kan behöva vårdas mot sin vilja. När en patient vårdas under tvång äventyras patientens autonomi och självbestämmande eftersom att patientens frihet är begränsad. LÄS MER

 3. 3. Kan Rättspsykiatrisk Vård Förebyggas? : En studie om socialtjänstens, psykiatrins och klientens roll i arbetet med psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jennifer Lindblad; Hanna Peura; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; social services; psychiatry; mental illness; crime; Samverkan; psykisk ohälsa; rättspsykiatri; socialtjänst; psykiatri;

  Sammanfattning : I denna studie har sambandet mellan en individ dömd till rättspsykiatrisk vård och dennes kontakt med den psykiatriska vården och socialtjänst innan tiden för gärningen undersökts. Syftet med studien har varit att undersöka relationen mellan individer som lider av psykisk ohälsa och socialtjänsten samt den psykiatriska vården. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter och utmaningar i rollen som peer-supporter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Theresia Lovheden; Anna Wall Bäfving; [2021]
  Nyckelord :Upplevelser; Peer-Supporter; Relation; Sjuksköterskor; Patienter; Psykiatrisk vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Peer-support är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som arbetar efter ledord som ömsesidighet, emotionell trygghet och icke-styrande attityd. Det har tidigare framhållits både positiva och negativa aspekter av införandet av peer-support inom psykiatrin. LÄS MER

 5. 5. SIP- Ett mångtydigt fenomen : Biståndshandläggares erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Glansk; [2021]
  Nyckelord :samordnad individuell plan; SIP; äldreomsorg; samverkan; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Det finns inte mycket forskning kring samordnad individuell plan (SIP) och den forskning som finns berör främst professionella inom socialtjänsten med målgrupperna barn och unga, funktionshinder, psykiatri och missbruk. Med en växande andel äldre i svenska samhället har socialstyrelsen tagit fram dokument för samordnad individuell plan specifikt för gruppen äldre. LÄS MER