Sökning: "mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 2225 uppsatser innehållade orden mänskliga rättigheter.

 1. 1. Att Komma Undan Atlantis: En undersökning av möjligheten för klimatmigranter att beviljas internationellt skydd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lazar Cvetkovic; [2023-03-31]
  Nyckelord :Internationell rätt; Klimatförändringar; Migrationsrätt; Mänskliga rättigheter; Klimatmigranter;

  Sammanfattning : Med hänsyn till att effekterna av klimatförändringarna kontinuerligt intensifieras tvingas människor att migrera som en följd av antropogena effekter. Förväntningarna är att migrationen mestadels kommer att vara intern, men i vissa fall kommer de utsatta människor anse det vara nödvändigt att korsa internationella gränser för att kunna söka skydd. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relationer - Ett dolt problem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Hellman; Alva Lindedal; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Kvinnor; Våld i nära relationer; Identifiering; Hinder; Möjliggörande faktorer; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld i nära relationer (VNR) är ett problem på individ- och samhällsnivå, på nationell och internationell nivå. En av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och/eller försummelse. LÄS MER

 3. 3. Gör vi allt vi kan? : Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor på akutmottagningen som har utsatts för våld i nära relation. En allmän litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linnéa Thelin; Alexandra Vallevi Dytlow; [2023]
  Nyckelord :akutmottagning; bemötande; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. Våldet kvinnor utsätts för sker ofta i en nära relation, av en nuvarande eller före detta manlig partner. De kvinnor som söker hjälp vänder sig oftast till akutmottagningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för könsstympning - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emilia Folke; Alice Sjödell; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Kvalitativ metod; Könsstympning; Litteraturöversikt; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en olaglig våldsutövning som bryter mot mänskliga rättigheter och kvinnas rätt till självbestämmande. Trots detta fortsätter övergreppen att utföras världen över vilket bidrar till ett svårhanterat globalt problem. LÄS MER

 5. 5. Närståendes erfarenheter av vård i livets slutskede i hemmet : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Matilda Harjula; Alma Lindblom; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; livets slutskede; närstående; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: En femtedel av Sveriges befolkning gav stöd i rollen som närstående. Som närstående frambringades möjligheter men också utmaningar.  Vård i hemmet ansågs vara förknippat med trygghet och skapade frihet för närstående och patient. LÄS MER