Sökning: "kunskapssyn läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden kunskapssyn läroplan.

 1. 1. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER

 2. 2. Läromedlens och kunskapssynens uttryck och utveckling : En studie av läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 samt Lgy 11 med utgångspunkt i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Gymnasium; läroplan; sverige; läromedel; historia; kunskapssyn.;

  Sammanfattning : This study is mainly centered around the use of study materials and its presence in the swedish upper secondary school curriculum from a historic perspective regarding its change and development through three different curriculums from the 1970s. The studied curriculums are Lgy 70, Lpf 94 and Lgy 11 from the respective years of the 20th century, along with a revision of Lgy 11 made in 2017 to include digital materials as a mandatory part of the curriculum. LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogik i läromedel : En studie kring arbetsformer och cirkelmodellens faser i läroböcker i svenska och svenska som andraspråk åk. 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Stefan Brandshage; [2018]
  Nyckelord :Genrepedagogik; Cirkelmodellen; Läromedel; Svenska; Svenska som andraspråk; Systematisk begreppsanalys.;

  Sammanfattning : Det genrepedagogiska arbetssättet är idag väletablerat i den svenska grundskolan och cirkelmodellen är den mest utbredda pedagogiska modellen. Genrepedagogiken har stöd i såväl läroplan som pedagogiska modeller och läromedel. LÄS MER

 4. 4. Övergången från gymnasie- till högskolestudier i kemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Haskå; Lotta Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :förkunskaper; gymnasium; inledande kemi; kemiundervisning; kunskapssyn; läroplan; stadieövergång; termodynamik; universitetsstudier;

  Sammanfattning : Kemi läses som ämne på de högskoleförberedande naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogrammen, men kemiundervisningen måste även förhålla sig till den aktuella läroplanen och ta hänsyn till andra syften än det högskoleförberedande. Med utgångspunkt från detta var syftet med studien att undersöka hur studenter och lärare upplever studenternas förkunskaper i kemi i relation till högskolestudier. LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenheter av nationella prov i biologi. : En kvalitativ studie i grundskolans senare år.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Rabitsch; [2017]
  Nyckelord :National tests; fulfilling of aims; views on knowledge; Nationella prov; måluppfyllelse; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Nationella prov i biologi infördes 2009 i den svenska skolan. Målet med dessa prov är att skapa ett jämställt bedömningsunderlag oberoende av vilken plats i landet som undervisningen bedrivs. En trend bland svenska elever är att deras kunskaper inom naturorienterande ämnen har försämrats under senare år. LÄS MER