Sökning: "förståelse strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 1740 uppsatser innehållade orden förståelse strategier.

 1. 1. Valutastrategins Roll: En Djupdykning i Import- och Exportintensiva, Små och Medelstora Svenska Verkstadsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Agblad; Adam Tellow; [2024-03-07]
  Nyckelord :valuta; valutahantering; valutastrategi; valutarisk; strategi; SME; svensk verkstadsindustri; verkstadsbranschen; hedge; naturlig hedge; matchning;

  Sammanfattning : Valutaexponering är något som påverkar nästan alla företag på ett eller annat sätt. Det är därför mycket viktigt att både arbeta med valutahantering och känna till vad detta kan innebära för företag. LÄS MER

 2. 2. Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolan En aktionsforskningsstudie om hur samtalskartor kan främja kommunikation och samspel i barngruppen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Broholm; Sofie Sharro; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; AKK; samtalskartor; kommunikation; samspel; strategier; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Vi är två förskollärarstudenter som i detta utvecklingsarbete har studerat användningen av samtalskartor som ett verktyg för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Syftet med studien är att utforska användningen och utveckla förståelsen för samtalskartor som en form av AKK för att främja kommunikations- och språkutveckling hos barn med begränsad tal- och språkförmåga. LÄS MER

 3. 3. ADHD och relationer

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Nylén; Vjosa Selimaj; [2024-02-29]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; upplevelser; relationer; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. ADHD har ökat kraftigt i diagnostiseringen senaste tio åren vilket innebär ökade krav på sjukvården. Tidigare forskning visar att personer med ADHD upplever svårigheter att bevara och upprätthålla relationer. LÄS MER

 4. 4. Rasprofilerad? - En kvalitativ studie om svarta mäns upplevelser av interaktionen med polis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Fatima Koné; [2024-02-28]
  Nyckelord :polis; rasism; rasprofilering; stigma; stämpling; svarta män;

  Sammanfattning : Svarta män anses vara prototypen för att vara potentiella gärningsmän och riskerar därför att dagligen utsättas för rasprofilering av polisen. Polisen nekar till att de ägnar sig åt rasprofilering och då Sverige sedan länge avskaffat begreppet ras blir problemet vidare svårt att åtgärda. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER