Sökning: "y och"

Visar resultat 1 - 5 av 1295 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 1. Drogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Berglund; Therese Bandhede; [2021-01-13]
  Nyckelord :drogprevention; ungdomar; identitet; samverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Vi har i vår kvalitativa studie undersökt det drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan i två relativt liknande kommuner i Västsverige. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer tillsammans med kuratorer, drogförebyggande samordnare samt en rektor. LÄS MER

 2. 2. El amor y la diferencia de edad en la novela juvenil Un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre de Jordi Sierra i Fabra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Matilda Espelin; [2020-09-02]
  Nyckelord :spanska; amor; diferencia de edad; literatura; novela; Jordi Sierra i Fabra; Love; age differences; literature; novels;

  Sammanfattning : Love is omnipresent in life. Love, with age difference, is found in Jordi Sierra i Fabra’s novel Un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre. The purpose includes investigating the theme love in youth literature in a heterosexual, young adult relationship with an age difference by studying the descriptions of love in the mentioned novel. LÄS MER

 3. 3. Espacios de intimidad en La voz dormida: La configuración del espacio y su efecto en la lectura

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sandrine Madouas; [2020-06-15]
  Nyckelord :spanska; Dulce Chacón; Guerra Civil Española; espacio literario; lector a; España; Spanish Civil War; literary space; reader; Spain;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study the configuration of the literary space of intimacy and its effect on the act of reading, in the novel The Sleeping Voice of Dulce Chacón. In order to accomplish this, textual strategies, that are used in three chosen scenes of the first part of the novel, are analysed and it is also exposed how and in which measure these strategies involve the reader in the individual experience of certain characters. LÄS MER

 4. 4. Representaciones de la maternidad en Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende: El caso de “Clarisa” y “Tosca”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rocío Rodríguez Cardona; [2020-06-15]
  Nyckelord :spanska; Isabel Allende; maternidad; arquetipos; etnoliteratura; roles de género; motherhood; archetypes; ethnoliterature; gender roles;

  Sammanfattning : Motherhood is a central life experience to female identity and to the configuration of gender roles in any society. However, despite this centrality, the figure of motherhood in literature has not been studied until a few decades ago. LÄS MER

 5. 5. SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; spanska; Översättning; Recept; Texttyp; Isabel Allende; Skopos; Semantik; Kommunikativ funktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendesmemoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena AnérMelins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämförakälltext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyseratsi ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser somuppstår och vilken funktion de har. LÄS MER