Sökning: "y och"

Visar resultat 1 - 5 av 1104 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 1. “CUANDO ESTOY AQUÍ QUIERO ESTAR ALLÁ” - La construcción de la soledad en Todo Nada de Brenda Lozano

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emily Svensson; [2018-09-11]
  Nyckelord :spanska; Brenda Lozano; Todo Nada; Solitude; Loneliness; Latin-American literature; Experiential model;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how the main characters in the novel Todo Nada (2009) by Brenda Lozano experience solitude and loneliness, as well as their attitudes towards it. A comparison of these experiences regarding similarities and differences in age is also made. LÄS MER

 2. 2. “MAN JOBBAR JU FÖR ATT MAN SKA KUNNA LEVA” - En intervjustudie om Generation Z:s attityder och värderingar i arbetslivet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Öster; Alice Rydberg; [2018-09-10]
  Nyckelord :Generation Z; work values; work attitudes;

  Sammanfattning : There is a new generation about to enter the labour market called Generation Z which in this paper comprises individuals born from 1990 to 2010. There does not seem to be an extensive amount of previous research about this generation, nor about its approach on work life. LÄS MER

 3. 3. Una tarde con campanas. Un análisis de la novela y su afiliación a la narrativa hispanoamericana del cambio de siglo (1990-2010)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Isabella Johansson Trejo; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; Latin American literature; novel; literary criticism; Méndez Guédez; Una tarde con campanas;

  Sammanfattning : The present study analyzes the novel Una tarde con campanas (2004) written by the Venezuelan author Juan Carlos Méndez Guédez and presents a review of several critical essays about Latin American narrative at the turn of the century which corresponds to the last decade of the twentieth century and the first decade of the twenty-first. The purpose of our work is to investigate if there are similarities between the characteristics of certain literary trends in Latin American narrative and the novel. LÄS MER

 4. 4. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER

 5. 5. EL USO Y EL SIGNIFICADO DE QUEDÓ MUDO Y SE QUEDÓ MUDO EN LAS VARIEDADES CHILENA Y COLOMBIANA. Un desafío para la comunicación intercultural y el aprendizaje ELE en español moderno

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emmy Pineiro Nordlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :spanska; SIK; quedar; quedarse; förändringsverb; interkulturalitet; kommunikation; spanska som främmande språk; språklig variation; verbos copulativos de cambio; interculturalidad; comunicación; ELE; variación lingüística; Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Det finns variation i användningen av förändringsverben quedar och quedarse i den spansktalande världen, vilket försvårar inlärningen av dessa i spanska som främmande språk och påverkar den interkulturella kommunikationen. Syftet med studien är att identifiera, beskriva och förklara variationen av användning och även betydelse av dessa verb i den chilenska och colombianska varieteten för att undersöka effekterna av denna variation i lärandet av spanska som främmande språk ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER