Sökning: "gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 3362 uppsatser innehållade ordet gymnasiet.

 1. 1. Sexualitet, samtycke och relationer : Elevers syn på sex- och samlevnadsundervisningen samt på kommande ändringar och förtydliganden av kunskapsområdet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Matilda Berglund; [2022]
  Nyckelord :Sex- och samlevnadsundervisning; läroplan; elevers upplevelser och åsikter; gymnasiet;

  Sammanfattning : Det ämnesövergripande kunskapsområdet sex- och samlevnad är ett mångbottnat och omdiskuterat område som kan ge upphov till många tankar och känslor. Att kunskapsområdet innefattar aspekter som kan vara svåra att tala om, samtidigt som de är centrala i människors liv gör det till ett viktigt område att reflektera omkring. LÄS MER

 2. 2. Hjärnplasticitet och inlärning av spanska på gymnasiet : Hur kan man använda neurovetenskap i pedagogiken för moderna språk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Patricia Villaseñor de Lindholm; [2022]
  Nyckelord :moderna språk; spanska; neurovetenskap; hjärnforskning; hjärnplasticitet; beteendedesign;

  Sammanfattning : Spanska är idag det mest lästa av de valbara språken i den svenska skolan, men liksom de andra moderna språken lider spanskaämnet av problem med avhopp och motivation. Eleverna uppfattar språken som svåra, och inte så användbara. LÄS MER

 3. 3. Evolution och teori : En utvärdering av gymnasieelevers kunskaper om evolutionsteorin, naturvetenskaplig teoribildning och sambandet däremellan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Simon Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Evolution; evolutionsteorin naturvetenskapliga teorier; ämnesdidaktik; naturvetenskaplig didaktik; gymnasiet;

  Sammanfattning : Evolutionsteorin är att betrakta på samma sätt som gravitationsteorin eller Einsteins relativitetsteori – ett naturvetenskapligt faktum och en utgångspunkt i biologins kunskapsanspråk. Den har därför en särskilt stark status i den svenska skolans styrdokument och centrala innehåll för både grund- och gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med idrottandet när elitsatsningen är över? : En intervjustudie om handbollsspelare som avslutat sin idrottskarriär efter en elitsatsning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Emma Johansson; Jimmy Björngard; [2022]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer om att lyckas inom sportens värld. Att bli bäst på sin sport och få spela i landslaget är mångas dröm, inte minst inom handbollsvärlden. Vår studie undersöker varför många idrottare väljer att avsluta sin karriär trots att de har haft denna dröm. LÄS MER

 5. 5. Digitala hjälpmedel eller stjälpmedel?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Josefin Skanum; [2022]
  Nyckelord :digitala verktyg; digital kompetens; presentationstekniska hjälpmedel; undervisning; IKT digital tools; digital competence; presentation-technical aids; education; ICT; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur svensklärare som arbetar på gymnasial nivå arbetar och ser på arbetet med digitala verktyg och presentationstekniska hjälpmedel i undervisningen. Arbetet är genomfört med hjälp av en kvalitativ metod som utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med åtta behöriga gymnasielärare som i dagsläget undervisar i svenskämnet på gymnasial nivå. LÄS MER