Sökning: "gymnasiet"

Visar resultat 21 - 25 av 2791 uppsatser innehållade ordet gymnasiet.

 1. 21. Vad sades egentligen om de gamla grekerna i skolan? : En undersökning av hur antikens Grekland framställs från 1970-talet till idag i läroböcker på gymnasiet och högstadiet i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Robin Dahlström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Matematiklärares användning av lärplattformar vid bedömning : En undersökning av gymnasielärares arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Andreas Bölin; Erik Tingsborg; [2019]
  Nyckelord :digital learning platforms; Learning Management System; Student Information System; assessment; teacher’s perspective; digitalization; lärplattform; Learning Management System; Student Information System; bedömning; lärarperspektiv; digitalisering;

  Sammanfattning : Svenska skolan digitaliseras och fler skolor använder digitala lärplattformar för att hantera allt ifrån administrativa sysslor till kommunikation kring specifika uppgifter mellan lärare och elev. Dessa lärplattformar följer inga statliga direktiv eller kravspecifikationer, utan utformning styrs av skolledningens uttryckta behov. LÄS MER

 3. 23. Elevers förståelse av molbegreppet : En ämnesdidaktisk studie i Kemi för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikael Tenfält; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har genomfört en intervjustudie rörande kunskaper om och förståelse av substansmängd och molbegreppet hos elever i en gymnasieskola. ... LÄS MER

 4. 24. Disposition eller röd tråd? : En praktiknära studie av svensklärares bruk av ämnesspecifik terminologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Per Edlund; [2019]
  Nyckelord :klassifikation; gymnasieelever; svenska; svensklärare; terminologi; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Ett mått på hur väl ett skolämne definierar sig i förhållande till de övriga är klassifikation. Den ämnesdidaktiska forskningen tyder på att svenskämnet, bland annat genom en låg tillämpning av ämnesspecifik terminologi, kännetecknas av en svag klassifikation. LÄS MER

 5. 25. Specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet : En kartläggning och analys av arbetsområden, framgångsfaktorer och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Dahlberg; Sofia Tillqvist; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagog; yrkesroll; förebyggande; främjande; handledning; systemteori; sa-lutogent; patogent; framgångsfaktorer; hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet. Den syftar till att bidra med exempel på specialpedagogers arbetsinsatser på olika nivåer samt att identifierar hinder och framgångsfaktorer i relation till den specialpedagogiska yrkesrollen. LÄS MER