Sökning: "kreativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1227 uppsatser innehållade ordet kreativitet.

 1. 1. Uttryck och avtryck : en explorativ studie av en skapandeprocess samt dess uttrycks avtryck på en publik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Signe Bäck; [2019]
  Nyckelord :kreativitet skapandeprocess musikupplevelser video musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker en explorativ skapandeprocess av en musik- och videoproduktion, samt hur dess resultat i sina olika delar påverkar en grupp lyssnare och tittare. Den övergripande teoretiska utgångspunkten för studien är Vygostkijs kreativitetsforskning. LÄS MER

 2. 2. Att skriva låtar med och utan begränsningar : En undersökning av ramars påverkan på kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anders Englin; [2019]
  Nyckelord :skapandeprocess; kreativitet; låtskrivning; låtskrivande; konstnärligt skapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, ramar påverkar min kreativa process när det kommer till att skriva låtar. Fem låtar har skrivits delvis eller helt färdigt och jag har i arbetet med tre av dem begränsat mig själv kreativt på olika sätt och med de övriga två har jag inte gjort det. LÄS MER

 3. 3. Floating : Metoder för att skriva låtar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristoffer Lempiäinen; [2019]
  Nyckelord :Songwriting; Låtskrivande; flow; kreativitet; influenser;

  Sammanfattning : Denna rapport fokuserar på ämnet att skriva låtar med olika metoder, och handlar huvudsakligen om tre metoder som jag har använt mig av. Det tas även upp om begreppen kreativitet och flow, och hur det tillämpades kring låtskrivarprocessen. I bakgrunden presenteras det tidigare studier och litteratur som berör dessa ämnen. LÄS MER

 4. 4. Ljusbrus - När tankar tar estetisk form : Om kreativitet, uttryck och skapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathilda Sundin; [2019]
  Nyckelord :personligt uttryck; estetiskt uttryck; konstnärligt uttryck; estetisk gestaltning; självreflektion kreativitet; kreativa processer; skapande processer; konstnärliga processer; skapande; Ljusbrus;

  Sammanfattning : I filmen Ljusbrus gestaltas tankar i form av bild och musik. Med introspektion som metod har jag, utifrån egna loggboksanteckningar kring skapandesessioner, undersökt min kreativa process. Syftet var att undersöka mitt personliga estetiska uttryck. LÄS MER

 5. 5. Rörläggarslang. Både skämt och allvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Pia Nilsson; [2018-11-15]
  Nyckelord :slang; sociolingvistik; förtäckt prestige; tabu; manlighet;

  Sammanfattning : Syfte:Att upprätta en ordlista med rörläggarslang och därefter undersöka slangbildningens mönster och idéinnehåll.Teori:Analysen av ordlistan gjordes ur ett sociolingvistiskt perspektiv med hjälp av teorierna om förtäckt prestige och tabu.Metod:Ordlistan skapades genom att efterlysta ord via en sluten hantverkargrupp på Facebook. LÄS MER