Sökning: "kreativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1765 uppsatser innehållade ordet kreativitet.

 1. 1. När karta och terräng inte stämmer överens. Strategier som legitimerade psykoterapeuter använder för att ta sig fram i en New Public Management-styrd verksamhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Rexmo; [2023-11-17]
  Nyckelord :NPM; strategier; legitimerad psykoterapeut; kreativitet;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att undersöka legitimerad psykoterapeuters upplevelse av New Public Management (NPM) som styrform inom Västra Götalands Regionen (VGR). Svårigheterna att få NPM och människovårdande verksamheter att samspela har flitigt debatterats i media, på sociala forum och mellan professionella. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om lekens betydelse för barns utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jonna Johansson; Sara Ilievski; Shazia Ibrahimy; [2023-10-21]
  Nyckelord :Lek; Lärande; Utveckling; Förskola; Förskoleklass; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om leken har samma betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan som i förskoleklassen. Vi önskar skapa en djupare förståelse om förskollärarens uppfattningar kring leken. LÄS MER

 3. 3. “Fröken! När ska du gå?!!”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ramzi Jawhar; Serdar Uygun; [2023-10-19]
  Nyckelord :Egeninitierad lek; Styrd lek; Fritidshem; Fritidslärare; Lärare i fritidshem; Konflikthantering; Problemlösning; Alliansbildning; Relationsarbete; Identitetsskapande; Maktrelationer; Kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera lärarsynen på lek och de förmågor lärarna anser leken främjar. Förutom förmågorna i leken berörs även maktrelationer och relationsskapande genom barninitierade lekar. För att få svar på studiens syfte använde vi oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adis Gibanica; Daniella Issa; [2023-10-19]
  Nyckelord :Skolskog; utomhuspedagogik; skogen; utveckling; lärande; hinder; möjligheter; fritidshem;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker lärares beskrivning av utomhuspedagogik i skolskogen i fritidshemmet. Vad som möjliggör och hindrar användningen av skolskogen i fritidshemmet samt förutsättningarnas påverkan. Vår studie har det sociokulturella perspektivet och pragmatismen som teoretisk grund. LÄS MER

 5. 5. Kritiskt tänkande med kreativitetens kraft En intervjustudie av Berättarministeriets verksamhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elisabeth Nordqvist; [2023-09-20]
  Nyckelord :Berättarministeriet; kritiskt tänkande; kreativitet; undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Berättarministeriet bedriver undervisning för skolor med högt socioekonomiskt index. Sedan drygt tio år tillbaka har stiftelsen tagit emot skolklasser på utbildningscenter i Stockholmsområdet och Göteborg, för att genom undervisning som bygger på berättande och rollspel minska konsekvenserna av skolsegregationen. LÄS MER