Sökning: "C- LIU"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden C- LIU.

 1. 1. Solving ill-posed problems with mollification and an application in biometrics

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emma Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Mollification; regularization; ill-posed problems; biometrics; blood vessel;

  Sammanfattning : This is a thesis about how mollification can be used as a regularization method to reduce noise in ill-posed problems in order to make them well-posed. Ill-posed problems are problems where noise get magnified during the solution process. An example of this is how measurement errors increases with differentiation. LÄS MER

 2. 2. En studie i val av pelaravstånd vid industrikonstruktion

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Leo Engström; Hugo Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Hallbyggnader; industrihallar; industribyggnader; centrumavstånd; pelaravstånd; fackverk; vippning; vippningsåtgärder; stålviktsoptimering.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie av pelaravstånd i industrihallar där en kostnadsjämförelse mellan olika c/c-avstånd utförts. Studien behandlar även teori bakom de olika beräkningar som industrihallarna kan dimensioneras för. LÄS MER

 3. 3. A Study on the Performance and Architectural Characteristics of an Internet of Things Gateway

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Natanael Log; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; Gateway; Gateway Performance; libuv; IoT Gateway; Internet of Things Gateway;

  Sammanfattning : This study focuses on the Internet of Things (IoT) gateway; a common middleware solution that bridges the gap between physical sensors and devices to internet applications. There is a shown interest in understanding the characteristics of different types of gateway architectures both from the research field and the industry, particularly the IT-consulting firm Attentec in Linköping, Sweden. LÄS MER

 4. 4. A computational study on indium nitride ALD precursors and surface chemical mechanism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Karl Rönnby; [2018]
  Nyckelord :Computational Chemistry; Chemical Vapour Deposition; Atomic Layer Deposition; Indium nitride; gas phase decomposition; surface mechanism;

  Sammanfattning : Indium nitride has many applications as a semiconductor. High quality films of indium nitride can be grown using Chemical Vapour Deposition (CVD) and Atomic Layer Deposition (ALD), but the availability of precursors and knowledge of the underlaying chemical reactions is limited. LÄS MER

 5. 5. ABC-klassificering och framtagning av strategier för artikelplacering i AB Mahols nya lager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Engberg; Sean Minardi; [2018]
  Nyckelord :ABC-klassificering; Artikelplacering; Uttagsfrekvens; Ergonomi; Gyllene zonen.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avser att effektivisera AB Mahols lagerverksamhet när dem ska flytta till ett nytt lager. Syftet med examensarbetet är att utforma olika strategier för att placera artiklarna i lagret utefter en ABC-klassificering. LÄS MER