Sökning: "C- LIU"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade orden C- LIU.

 1. 1. Vehicle Dynamic Models for Virtual Testing of Autonomous Trucks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Jasmina Hebib; Sofie Dam; [2019]
  Nyckelord :Vehicle; dynamic; models; trucks;

  Sammanfattning : The simulator in a testing environment for trucks is dependent on accurate vehicle dynamic models. There are multiple models at Volvo, all developed to support the objectives of individual research. LÄS MER

 2. 2. Utvärderingsprogram för radomer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Olov Eklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1930-talet utvecklades RADAR (Radio Detection and Ranging) av många länder samtidigt och oberoende av varandra. Radarn utvecklades för att kunna upptäcka fientliga objekt, till exempel flygplan. Ett problem var att radarantennen utsätts för väder, vind och andra miljörelaterade påfrestningar. LÄS MER

 3. 3. An LLVM backend for the Open Modelica Compiler

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :John Tinnerholm; [2019]
  Nyckelord :LLVM; Compiler construction; OpenModelica;

  Sammanfattning : This thesis presents the construction and evaluation of an LLVM based codegenerator, an LLVM backend. The introduction of an LLVM based backend into the OpenModelica compiler was done to examine the advantages and disadvantages of compiling Modelica and MetaModelica to LLVM IR instead of C. LÄS MER

 4. 4. Markov Decision Processes and ARIMA models to analyze and predict Ice Hockey player’s performance

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Carles Sans Fuentes; [2019]
  Nyckelord :Markov Decision Processes; Arima models; Ice hockey; Ad-tree; modelling; prediction;

  Sammanfattning : In this thesis, player’s performance on ice hockey is modelled to create newmetricsby match and season for players. AD-trees have been used to summarize ice hockey matches using state variables, which combine context and action variables to estimate the impact of each action under that specific state using Markov Decision Processes. LÄS MER

 5. 5. Solving ill-posed problems with mollification and an application in biometrics

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emma Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Mollification; regularization; ill-posed problems; biometrics; blood vessel;

  Sammanfattning : This is a thesis about how mollification can be used as a regularization method to reduce noise in ill-posed problems in order to make them well-posed. Ill-posed problems are problems where noise get magnified during the solution process. An example of this is how measurement errors increases with differentiation. LÄS MER