Sökning: "C- LIU"

Visar resultat 1 - 5 av 581 uppsatser innehållade orden C- LIU.

 1. 1. Jämförelse av OPS, MQTT och DDS med avseende på fördröjningstid och throughput

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kasper Nilsson; Alicia Bergman; [2023]
  Nyckelord :publish-subscribe; communication protocol; latency; throughput; publish-subscribe; kommunikationsprotokoll; fördröjningstid; throughput;

  Sammanfattning : In this study a comparison of the publish-subscribe communication protocols OPS, MQTT and DDS were conducted. The implementation used for DDS was fastDDS and the client library Paho Eclipse MQTT C++ was used for MQTT with the broker implementation Eclipse Mosquitto. LÄS MER

 2. 2. Impact of production strategies on inventory management - A case study at a Paper Mill

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Zakariya Ali; Josef Qya; [2023]
  Nyckelord :Produktionsstrategi; hybridsystem; lagerstyrning; lagerkostnader; genomloppstid; lägstalagernivå; pappersbruk; nyckeltal; Industriell ekonomi; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Kundundersökningar har visat att det undersökta pappersbruket bör förbättra sina leveransledtider. En lösning för detta anses vara en förändring av nuvarande produktionsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Sensorless Hybrid Field-Oriented Control Two-Phase Stepper Motor Driver

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Emil Lydell; [2023]
  Nyckelord :Stepper motor; Field-Oriented Control; FOC; Driver; Two-Phase; 2-Phase;

  Sammanfattning : Hybrid stepper motors are small electrical motors with high torque production, compared with other electrical motors of the same size. Hybrid stepper motors are reliable in open-loop systems, in Sinusoidal mode, but with a drawback of high power consumption. LÄS MER

 4. 4. Integrative Approaches Illuminate Evolutionary Divergence in the Bar-tailed Lark Complex ( Ammomanes cinctura)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Zongzhuang Liu; [2023]
  Nyckelord :Alaudidae; Ammomanes cinctura; Integrative taxonomy; Genomics; Plumage; Evolutionary divergence;

  Sammanfattning : Ammomanes cinctura (Bar-tailed Lark) is a lark species with a wide distribution in the Palearctic. One of its subspecies, A. c. LÄS MER

 5. 5. Reservationsanslutning och distributionen av gruppförsäkringars förenlighet med god försäkringsdistributionssed

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Adam Stjernström; [2023]
  Nyckelord :Gruppförsäkring; gruppförsäkringar; försäkringsdistribution; försäkringsdistributör;

  Sammanfattning : Konsumentverket har varnat för potentiella risker med reservationsanslutning vid gruppförsäkringar, vilket innebär att en individ ansluts till en gruppförsäkring genom att inte tacka nej. Dessa risker har även uppmärksammats av olika jurister, bland annat före detta justitierådet Bertil Bengtsson och universitetslektorn Filip Bladini. LÄS MER