Sökning: "nyckeltal"

Visar resultat 1 - 5 av 985 uppsatser innehållade ordet nyckeltal.

 1. 1. Balkongsinglasningens inverkan på byggnadens energibehov och nyckeltal för olika energibesparingsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Reza Khavari; [2023]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Inglasade Balkonger; klimatzon; IDA ICE; Simulering; Modellering; Energibesparing;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn är de största energianvändarna i Sverige och därför har energieffektivisering i byggnader blivit en alltmer central fråga. Renovering med syfte att energioptimera byggnader är en ekonomisk investering och detta kräver ett bra underlag innan valet av effektiviseringsåtgärd. LÄS MER

 2. 2. ESG-betygs påverkan på ett företags finansiella prestation inom den svenska industrisektorn : En statistisk analys av industribolag på OMX Large Cap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bergström; William Nylén; [2023]
  Nyckelord :ESG; Hållbarhet; Finansiell prestation; Intressentmodellen; Aktieägarperspektivet; OMX Large Cap; Industri; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Hållbarhet har länge varit aktuellt för företag, men vilket syfte hållbarhetsarbetet har för företag har förändrats med tiden. Medvetenheten kring företags hållbarhet ökar ständigt, inte bara hos företagen själva utan också hos de flertalet intressenter som företagen samlever med. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserad beslutsfattande – Elitfotbollstränares erfarenheter och syn på användning av taktisk matchanalys och key performance indicators

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Cosmin Groza; [2023]
  Nyckelord :Fotboll; Taktisk matchanalys; Nyckeltal; Key performance indicators; Beslutsfattande; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är undersöka hur fotbollstränare på elitnivå väljer och använder sina key performance indicators i sin matchanalys för kommande laguttagning. Detta leder fram till följande frågeställningar: 1. Hur skapas key performance indicators? 2. LÄS MER

 4. 4. Utlandsinvestering, den bättre vägen? : En kvantitativ studie om utlandsinvesteringar och dess påverkan på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jouil Amsih; Ioannis Kessidis; [2023]
  Nyckelord :Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE; Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera skillnaden mellan företagens finansiella prestation och utländska direktinvesteringar utifrån valda nyckeltal. Metod: Forskningen syftar till att vara objektiv och använda databasen Orbis för att mäta kvantitativa metoder och hålla sig inom den deduktiva ansatsen. LÄS MER

 5. 5. Substation digitalization and fault isolation : A study of the influence of degree of digitalization to regulatory indicators in the power grid

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ili Atalla; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With changes in the energy sector, more demand is set on the power grid as electricity consumption is seen to increase and more decentralized renewable energy production is connecting to the grid. Svenska Kraftnät, electric system transmission operator in Sweden, describes the importance a more secure operation of the power system. LÄS MER