Sökning: "nyckeltal"

Visar resultat 1 - 5 av 927 uppsatser innehållade ordet nyckeltal.

 1. 1. Från data till ett organisatoriskt förstoringsglas : En kvalitativ studie om designen av dashboards i praktiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Harju Schnee; Rakel Wallentin; [2021]
  Nyckelord :Dashboard; Business Intelligence BI ; Business Performance Management BPM ; Key Performance Indicator KPI ; datavisualisering;

  Sammanfattning : Dashboarden har kommit att bli ett uppmärksammat verktyg bland organisationer de senaste åren. En dashboard kan beskrivas som en visuell display som förmedlar väsentlig information nödvändig för att uppnå ett eller flera objektiv, som kan övervakas med en enda blick. LÄS MER

 2. 2. Tecken på resultatmanipulering med hjälp av immateriella tillgångar : Tenderar svenska börsnoterade bolag att använda subjektiviteten kring avskrivningar av immateriella tillgångar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Bengtsson; Marcus Fahlgren; [2021]
  Nyckelord :Avskrivningar; earnings management; immateriella tillgångar; loss avoidance; resultatmanipulering; stigande resultattrend;

  Sammanfattning : På Stockholmsbörsen under 2019 skedde i genomsnitt 355 612 handelsavslut per dag och under Corona-året 2020 slogs flera rekord i antalet avslut, bland annat den 12 mars då över 1 400 000 stycken gjordes på den svenska Stockholmsbörsen (Avanza, 2020). Något som påverkar investerare till att göra avslut på börsprodukter är naturligtvis nyheter kring bolagen, framför allt nyheter kring årsredovisningen. LÄS MER

 3. 3. Upplysningsomfattning vid standardändringar och dess förberedande roll för investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lexander; William Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Upplysningar; informationsasymmetri; IFRS 16; IAS 8; event studie; onormal avkastningsvolatilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgivning innan införandet av nya redovisningstandarder förbereder investerare och påverkar aktieprisets reaktion vid standardens första implementerings tillfälle. Studien genomförs på 108 svenska bolag och behandlar ändringen till redovisningsstandarden IFRS 16, vilket förändrar sättet leasing redovisas. LÄS MER

 4. 4. Nyckeltal inom bygg- och fastighetsbranschen : En intervjustudie om hur bygg- och fastighetsbranschen arbetar med nyckeltal vid projekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Collbo; Filip Euström; Arben Isa; [2021]
  Nyckelord :Construction Industry; Real Estate; Key Performance Indicators; Project Management;

  Sammanfattning : As the construction and real estate industry is project-oriented, it is a complicated work environment. With its constant changes, it always remains uncertain in its investments such as project management. LÄS MER

 5. 5. Off-Grid Tiny Housing : An Investigation of Local Sustainable Heat and Power Generation for an Artificial Island in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Inez Björnberg; Anita Tarus; [2021]
  Nyckelord :Energy Demand; Energy Supply; Self-sufficiency; Microgrid; Sustainability; Energibehov; energiförsörjning; självförsörjning; mikronät; hållbarhet;

  Sammanfattning : A growing world population has resulted in an increasing number of people being homeless or living in inadequate housing. In addition, the threatening climate crisis and the world’s limited resources calls for a more sustainable way of living. LÄS MER