Sökning: "nyckeltal"

Visar resultat 1 - 5 av 803 uppsatser innehållade ordet nyckeltal.

 1. 1. IFRS 16 påverkan på olika branschers kapitalstruktur – En kartläggning på dess nettoeffekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Johansson; Melvin Nilsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Redovisning av leasing; IFRS-regelverk; skillnader mellan branscher; IFRS 16; IAS 17;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av leasing har länge varit omtalat och ifrågasatt då mantidigare kunnat klassificera leasing på två olika sätt. Genom denna uppdelning har företag intebehövt redovisa all leasing i balansräkningen. LÄS MER

 2. 2. Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska aktiemarknader? En studie av värderelevans hos europeiska företag inom sektorerna hotell, detalj och transport

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Haga; Camilla Holmgren; [2020-02-06]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing; värderelevans;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisningsstandarden som hanterar leasing har länge varit kritiserad på grund av möjligheten att redovisa leasing som operationell och därför har företag undvikit att ta upp leasingen i balansräkningen. Den nya standarden IFRS 16 trädde i kraft i år och innebär att alla skulder måste redovisas i balansräkningen. LÄS MER

 3. 3. Automatisk generering av nyckeltal från Vattenkraftsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Marie-Louise Edlund; [2020]
  Nyckelord :nyckeltal; underhåll;

  Sammanfattning : Ett strategiskt proaktivt arbete med fokus på teknisk status kan öka tillförlitligheten och säkerheten i vattenkraftsparken. Nyckeltal är ett verktyg för att beskriva aggregatens tillstånd och effekten av underhållsarbete, ett annat viktigt underlag för utveckling och underhållsbeslut är larmsta-tistik som bidrar med kunskap om den egna anläggningen. LÄS MER

 4. 4. Leder en lyckad finansiering till en lyckad investering? : En studie om hur svenska equity crowdfundingföretag utvecklas efter en kampanj

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :George Malki; Ludwig Granström; [2020]
  Nyckelord :Equity crowdfunding; external financing; corporate finance; capital structure; Equity crowdfunding; extern finansiering; företagsfinansiering; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Background: Small and medium-sized enterprises account for the majority of the companies in Sweden. After the financial crisis, external financing has become increasingly difficult and a new phenomenon has emerged called crowdfunding. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarengagemang : En kvalitativ analys av indikatorer som påverkar medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Sjöholm; Åkerström Maria; [2020]
  Nyckelord :Employee engagement; indicators; KPI; key indicators; Medarbetarengagemang; indikatorer; KPI; nyckeltal;

  Sammanfattning : Abstract Title: Employee engagement – A qualitative analysis of indicators that effects employee engagement. Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Adminastration   Author: Daniel Sjöholm and Maria Åkerström Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmson Date: 2020 – januari Aim: The aim of the study is to increase the understanding how employee engagement can be affected between leader and coworker based on non-financial indicators. LÄS MER