Sökning: "Skogsviks modell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Skogsviks modell.

 1. 1. Immateriella tillgångar och konkursprediktion : Undersökning av en justerad Skogsviks Modell för svenska SMEs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Holst; Ebba Bossen; [2024]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; konkursprediktion; Skogsviks modell; Små och medelstora företag SME ; IFRS; Probit regression; ROC och CAP.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att anpassa Skogsviks konkursprediktionsmodell från 1987 för svenska små och medelstora företag (SMEs). Studien fokuserar även på hur nya redovisningsstandarder för immateriella tillgångar påverkar modellen. LÄS MER

 2. 2. Konkursprediktionsmodeller Inom Tillverknings- och detaljhandelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sebastian Högye; Tommie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Z-score model; Z´´-score model; O-score model; Skogsvik’s HCA model; bankruptcy prediction; bankruptcy; Z-scoremodellen; Z´´-scoremodellen; O-scoremodellen; Skogsviks HCA modell; konkursprediktioner; konkurs;

  Sammanfattning : Research question: Three models, Z``-score, O-score and Skogsvik HCA model, will be used in this study to examine Swedish companies who has gone bankrupt over the last decade within the manufacturing and retail branches. The study will examine how these models stand against each other when it comes to predict bankruptcy within these two branches one and two years in advance. LÄS MER

 3. 3. Konkursprediktion : En studie där fyra konkursprediktionsmodeller jämförs med avsikt att hitta den träffsäkraste för bygg- och designbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adrian Khaje; Jimmy Lohilathi; [2017]
  Nyckelord :Konkursprediktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning- Datum: 2017-06-05 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi Samhälle och Teknik, EST Författare: Adrian Khaje, Jimmy Lohilahti  Handledare: Mona Andersson Frågeställning: Vilken prediktionsmodell för konkurs förvarnar tydligast om en konkurs i små och medelstora företag inom bygg- och designbranschen? Syfte: Att beskriva och förklara vilken av dessa fyra konkursprediktionsmodeller; Altmans (2006), Skogsvik (1990), Ohlson (1980) och Anghels (2002) som förutser en konkurs tydligast inom bygg- och designbranschen med hjälp av en kvantitativ ansats. Metod: En deduktiv forskningsansats där datainsamlingen är kvantitativ eftersom nyckeltal hämtas från företagens årsredovisningar. LÄS MER