Sökning: "post-"

Visar resultat 1 - 5 av 7518 uppsatser innehållade ordet post-.

 1. 1. THE FIRST ACTIVE ACID SULFATE SOIL FOUND OUTSIDE THE BALTIC BASIN, IN VISKA VALLEY WEST COAST OF SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johanna Bergström; [2023-09-15]
  Nyckelord :Acid sulfate soil; AS soil; ERT measurements; resistivity; Baltic basin; Swedish west coast; acidification; Tapes transgression;

  Sammanfattning : Acid sulfate (AS) soils are naturally formed but are responsible for environmental problem due to its low pH. Drainage of active AS soils can lead to mobilization of harmful metals and a severe pH drop in nearby aquatic environments, which in turn may harm the ecological conditions. LÄS MER

 2. 2. A GENDERED ANALYSIS OF HUMAN-AI RELATIONSHIPS AI - entities in Her and Ex Machina

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nisrin Ahmad Sheikh Sleiman; [2023-09-12]
  Nyckelord :Gender norms; Human-AI relationships; Male Gaze; posthuman; Anthropomorphism; equitable representations;

  Sammanfattning : AI representations in contemporary media provide interesting illustrative examples that show wider perspectives on the complex relationship between humans and AI. This study aims to analyze the portrayal of female AI entities in the following movies: Her and Ex Machina. LÄS MER

 3. 3. Ökad tillväxt för en större uppgift: En analys av Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete, sett genom institutionella logiker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2023-09-12]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Institutionell logik; Kompetensförsörjning; Styrformer; Byråkrati; New Public Management NPM ; Mål- och resultatstyrning; Managementbyråkrati; Managementmode; Tillitsbaserad styrning och ledning; Governance; post-NPM; Byråkratisk logik; Managementlogik; Tillitslogik;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att med sitt kompetensförsörjande arbete öka sin tillväxt med 10 000 fler anställda till utgången av 2024. Mot bakgrund av kompetensförsörjningens styrande roll i en organisation syftar uppsatsen till att undersöka hur de olika styrformer som präglat offentlig sektor över tid har präglat Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i globala kristider En fallstudie om kommunikationens roll i multinationella företag i kontexten för riskhantering av globala kriser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ly Tran; Hanna Gutemar; [2023-08-31]
  Nyckelord :Kommunikation; globala kriser; riskhantering; multinationella företag;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har globala kriser, som pandemier, krig och naturkatastrofer, påvisat oförnekligen negativa konsekvenser för globala verksamheter. Trots globaliseringens fördelar har samtliga kriser indikerat att verksamheter som är verksamma över nationella gränser är mycket mer sårbara inför händelser som ligger utanför deras kontroll. LÄS MER

 5. 5. Stratigraphy and Genesis of Post-glacial Sediments at Korsvägen, Gothenburg, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Mohamed Elsaid Mahmoud Elmosad; [2023-08-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER