Sökning: "post-"

Visar resultat 1 - 5 av 6245 uppsatser innehållade ordet post-.

 1. 1. Transitioning from Care to Adulthood: Reintegration Experiences of Young People Leaving Residential Care in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frederick Godwill Amissah; [2021-10-22]
  Nyckelord :care leavers; resilience; social reintegration; lived experiences; ecological systems theory;

  Sammanfattning : Studies on the young people’s transition from care have gained considerable attention in child protection discourse globally but in the African context, it is beginning to take form. Despite the incessant reintegration efforts occasioned by the quest to reform alternative childcare mechanisms in the Ghanaian context, little is known of the experiences of care leavers while they are leaving, and when they are out of care. LÄS MER

 2. 2. The venture capital advantage in technology firms: An IPO analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Saiteja Sriramagiri; Xuan Zhou; [2021-09-23]
  Nyckelord :venture capital “VC” ; ; reputation; initial public offering “IPO” ; asymmetric information; technology;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. BREXIT OCH FISKENÄRINGEN - En studie om politisk bullshit i brittisk politik.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Juliusson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Brexit; Bullshit; fisheries management; Common fisheries policy; Fisheries Act; election promises; party behavior;

  Sammanfattning : Brexit and the UK´s withdrawal from the EU has among many other things lead to new regulations concerning fisheries management. The referendum campaign in favour of Leave built its case around arguments without any concern about the truth, bullshit. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulering vid VD-byten - en studie avseende förekomsten av samband mellan VD-byte, goodwillnedskrivningar samt FoU-kostnader bland svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ali Hamid; Accel Sjöström; [2021-09-22]
  Nyckelord :Big bath; ; resultatmanipulering; VD-byte; goodwillnedskrivning; FoU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De periodiseringsmöjligheter som tillåts enligt rådande reglering möjliggör för upprättare av externredovisning att i viss utsträckning påverka redovisat resultat genom subjektiva bedömningar och uppskattningar av värdet i vissa poster. Bakomliggande teorier och tidigare forskning har visat att det finns risk för opportunistisk resultatmanipulering i samband med VD-byten, i synnerhet så kallad ”big bath”-manipulering. LÄS MER

 5. 5. Comparing Media Systems Applied in Post-Soviet Countries Political Parallelism and Role of the State in Armenia, Belarus and Russia

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Elen Kocharyan; [2021-09-14]
  Nyckelord :media systems; post-Soviet countries; political parallelism; interviews;

  Sammanfattning : Purpose:The research aims to reveal the media models operating in the selected three post-Soviet countries: Armenia, Belarus, Russia. As the latters have a joint history the thesis seeks to find out the historica, economic and socio-political casual links that have contributed to the development of the current media systems. LÄS MER