Sökning: "post-"

Visar resultat 1 - 5 av 4573 uppsatser innehållade ordet post-.

 1. 1. The Post-IPO Performance of Venture Capital-backed Companies - Evidence from the European High-Tech Industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jonas Hollacher; Julia van Holt; [2019]
  Nyckelord :Venture Capital; Operating Performance; Market Performance; Post-IPO; High-Tech;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the question whether VC-backing is positively related to the long-term post-IPO performance of companies. It thereby aims to contribute to the clarification of the broader question whether VC funds create lasting value for European high-tech companies through their financing and continued provision of monitoring and advise services. LÄS MER

 2. 2. The Rise of Populism: Effect on National Stock Market Returns and Volatility

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gabriella Bergström; Felix Orth; [2019]
  Nyckelord :Populism; Equity Returns; Volatility; Europe;

  Sammanfattning : This paper investigates whether the increase in electoral success of populist extreme parties has an impact on short-term equity market returns and volatility by looking at a sample of 192 European elections. Using a cross-national regression methodology, we find that a large change in the share of seats in the national parliament held by populist extreme parties has a negative impact on national equity market returns. LÄS MER

 3. 3. The Influence of a Private Equity Fund's Holding Period on the Performance of IPOs: Empirical Evidence from the UK

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :David Derndorfer; Denis Lukasz Drung; [2019]
  Nyckelord :Financial Sponsors; Private Equity; Venture Capital; IPO; Holding Period;

  Sammanfattning : This paper analyses the effect of a private equity fund's holding period on the after-market performance of initial public offerings (IPOs) in the United Kingdom. We use a hand-collected sample of 166 sponsor-backed IPOs, which occurred on the London Stock Exchange's Main Market and Alternative Investment Market in the period from 2005 to 2015, to analyse the one-year and three-year buy-and-hold excess returns in relation to the private equity fund's holding period. LÄS MER

 4. 4. Tidig intervention för barn med kommunikationssvårigheter : En jämförande studie mellan KOMiTID och rådgivande telefonsamtal gällande gemensam uppmärksamhet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Linn Seabrook Alex; Anna Theorell; [2019]
  Nyckelord :joint attention; communication delay; early intervention; ComeAlong Toddler parental course; ComeAlong Toddler; autism spectrum disorder; autism; communication; joint attention; gemensam uppmärksamhet; kommunikationssvårigheter; tidig insats; KOMiTID-föräldrautbildning; KOMiTID; autismspektrumtillstånd; autism; kommunikation;

  Sammanfattning : Communication is vital for humans, and a delay in a child’s communication is not only negative for the individual, but for everyone surrounding them. In Swedish healthcare, communication delays are not always identified during the first important years of a child’s life and that needs to change. LÄS MER

 5. 5. Bör atleter inkludera bålträning? Bålträningens effekt på balans hos atleter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Isak Lisspers; Anders Vedin; [2019]
  Nyckelord :atleter; balans; bålstabilitet; bålstyrka; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Styrkeökande och stabiliserande träning för bålen, ofta definierat som träning för att förbättra bål och höftkontroll, är en integrerad del av atletisk utveckling. Mycket forskning är genomförd angående bålträningens effekt på balans hos patienter i rehabiliterande syfte, men lite är känt om bålträningens effekt på balans hos atleter. LÄS MER