Sökning: "database management"

Visar resultat 1 - 5 av 504 uppsatser innehållade orden database management.

 1. 1. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Sammanfattning : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Selmira Arpadzic; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; hjärtsvikt; personcentrerad vård; upplevelser och patient;

  Sammanfattning : Arpadzic,S Patientens upplevelser av att leva med hjärtsvikt. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institution för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 3. 3. The Challenges of adopting DevOps

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustav Lindström; [2019]
  Nyckelord :DevOps; Development and Operations; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Software Development.; DevOps; Development and Operations; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Mjukvaruutveckling.;

  Sammanfattning : In traditional Software Development Life Cycle, medium and large organizations tend to divide the activities of Operations and Development into separate departments. These groups often have a troublesome relationship because of different incentives during the software delivery process. LÄS MER

 4. 4. Cooling Potential of Methane in Rocket Nozzle Cooling Channels : A Conjugate Heat Transfer Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of hydrocarbons as fuel in rocket propulsion has been of great interest to the aerospace industry in recent years. Specifically, natural gas with a high content of methane has taken the interest of several actors, among them Sweden-based GKN Aerospace who in collaboration with KTH Royal Institute of Technology have started the MERiT project. LÄS MER

 5. 5. Using Elasticsearch for full-text searches on unstructured data

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jennny Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to perform effective searches on large amounts of data it is not viable to simply scan through all of said data. A well established solution for this problem is to generate an index based on the data. LÄS MER