Sökning: "database management"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade orden database management.

 1. 1. KVINNORS ERFARENHETER AV SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE VID MISSFALL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jennifer Johansen; Annette Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenhet; Kvinnor; Missfall; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: 15-25% av alla graviditeter avslutas med missfall. Ett missfall är inte bara en fysisk förlust utan också ett känslomässigt tillstånd av sorg, ångest, rädsla och en förlust av ett efterlängtat barn. LÄS MER

 2. 2. Mobile-Based Early WarningSystems in Mozambique. : An exploratory study on the viability to integrate Cell Broadcast into disaster mitigation routines.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Douglas Ferreira Nogueira; [2019]
  Nyckelord :Public Warning Systems; Early warning Systems; Cell Broadcast; Mozambique; Disaster risk Management; Climate Change Adaptation; Emergency Response; Sistema de Aviso Prévio; Moçambique; Gestão de Calamidade; Mudança climatica; INGC; CENOE; INAM; DNGRH;

  Sammanfattning : Mozambique is one of the countries most affected by natural hazards in the world. Therefore it can benefit greatly from enhancements on its early warning system. LÄS MER

 3. 3. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Fanny Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. LÄS MER

 4. 4. Comparing database management systems with SQLAlchemy : A quantitative study on database management systems

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Marcus Fredstam; Gabriel Johansson; [2019]
  Nyckelord :database; database management system; dbms; sqlalchemy; sql; python; database tool;

  Sammanfattning : Knowing which database management system to use for a project is difficult to know in advance. Luckily, there are tools that can help the developer apply the same database design on multiple different database management systems without having to change the code. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans preoperativa information för patientens postoperativa smärtupplevelse : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sandra Bergendahl; Madelene Lövstrand; [2019]
  Nyckelord :Hip; information; nursing; pain; preoperative; postoperative; person-centred care; Höft; information; omvårdnad; preoperativ; postoperativ; personcentrerad vård; smärta;

  Sammanfattning : Höftkirurgi är ett vanligt ingrepp både som elektivt och akut. Sjuksköterskans arbete inkluderar preoperativ information vilken oftast ges muntligt. Studier visar att smärta ofta är ett problem postoperativt. LÄS MER