Sökning: "database management"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade orden database management.

 1. 1. KVINNORS ERFARENHETER AV SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE VID MISSFALL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jennifer Johansen; Annette Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenhet; Kvinnor; Missfall; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: 15-25% av alla graviditeter avslutas med missfall. Ett missfall är inte bara en fysisk förlust utan också ett känslomässigt tillstånd av sorg, ångest, rädsla och en förlust av ett efterlängtat barn. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans preoperativa information för patientens postoperativa smärtupplevelse : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sandra Bergendahl; Madelene Lövstrand; [2019]
  Nyckelord :Hip; information; nursing; pain; preoperative; postoperative; person-centred care; Höft; information; omvårdnad; preoperativ; postoperativ; personcentrerad vård; smärta;

  Sammanfattning : Höftkirurgi är ett vanligt ingrepp både som elektivt och akut. Sjuksköterskans arbete inkluderar preoperativ information vilken oftast ges muntligt. Studier visar att smärta ofta är ett problem postoperativt. LÄS MER

 3. 3. GET SMART; HOW MULTINATIONALS CAN USE SMART CONTRACTS TO GAIN A COMPETITIVE ADVANTAGE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Blomström; Henrik Wallander; [2018-07-31]
  Nyckelord :collaboration; innovation; business development; blockchain technology; smart contracts; competitive advantage; multinational organizations;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Aerial Thermography Inspections in Large-Scale PV Plants

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Salvador Selva Marti; [2018]
  Nyckelord :Infrared thermography inspection; large-scale PV plants; drone; unmanned aerial vehicles; Quintas Energy; operation and maintenance; monitoring operations;

  Sammanfattning : In order to successfully compete against the use of fossil fuels to generate electricity, one of the challenges in the photovoltaic (PV) business currently in focus is on the asset management of large PV plants, in which developing control techniques to prognosticate and evaluate the future energy performance will be essential. Infrared thermography inspections can give meaningful support to assess the quality and performance of PV modules. LÄS MER

 5. 5. Enhancing the security of an audit log

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kristoffer Smedlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In todays society data breaches have become an all too common issue. Insecure databases allows intruders to access sensitive data. This thesis examines how to enhance the security of a relational database. The database is used as an audit log in a system platform at LeanOn AB. LÄS MER