Sökning: "GIS"

Visar resultat 1 - 5 av 1158 uppsatser innehållade ordet GIS.

 1. 1. A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Dennis Lindell Schettini; [2019]
  Nyckelord :GIS; homicide; deprivation; hot spot; generalized regression; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017 Homicide crimes are rare events depending on numerous factors and tend to be distributed differently based on geographic location. The use of spatial analysis is substantively important for detecting different predictors in varying geographic areas and for the diffusion process of homicide crimes. LÄS MER

 2. 2. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alicja Miodonska; [2019]
  Nyckelord :remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. LÄS MER

 3. 3. PPGIS inom urban och regional planering - en analys av Stockholms expansion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Johan Wedeby; [2019]
  Nyckelord :PPGIS; Arnstein; Barkarbystaden II; allmänt deltagande; SLL; Järfälla kommun; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study is to examine the relationship between PPGIS (Public Participation Geographic Information System) and Urban planning. The purpose is to investigate questions regarding Public Participation and PPGIS. The study is of qualitative character. I have conducted field observations on areas concerning my issue. LÄS MER

 4. 4. Fruktodlingsarealens utveckling i socknarna Västra Karup och Södra Mellby mellan åren 1926 och 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Marcus Mikkelä; Joel Hallgren; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; Fruktodling; Industrifruktodling; 1900-talet; Jordbrukspolitik; Häradsekonomiska kartan; Ortofoto; GIS;

  Sammanfattning : Det har under lång tid odlats frukt i Sverige. Fruktodlingen var länge knuten till herrgårdar och slott. Sedan slutet av 1800-talet började fruktodlingar anläggas i områdena runt Vånga, Kivik och Båstad i Skåne. Det växer fram en ny typ av näring som är mer industriellt präglad än den tidigare herrgårds- och slottsodlingen. LÄS MER

 5. 5. GIS-Based approach to estimate the energy requirements of the post-harvest activities in Souss-Massa basin in Morocco

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Francesco Agostini Fantini; Javier Izaguirre Carbonell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the last decades the Moroccan agriculture has passed through a complete transformation: due to the low workforce cost and its favourable climate, the sector has attracted the attentions of national and foreign investment and thus has expanded rapidly. Among the different productions, tomatoes proved to be one of the most profitable, generating 4. LÄS MER