Sökning: "GIS"

Visar resultat 1 - 5 av 1131 uppsatser innehållade ordet GIS.

 1. 1. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER

 2. 2. Inte bara att släppa ratten. Autonoma fordons sociala effekter på Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hasselberg; Philip Lindén; [2018-06-26]
  Nyckelord :Autonoma fordon; geografisk tillgänglighet; sociala effekter; transportrelaterad social exkludering; Göteborgs stad;

  Sammanfattning : Autonoma fordon (AF) kan komma att innebära stora förändringar för hur människor reser. Tekniken finns snart på våra gator, men trots detta är det många aspekter av den som fortfarande är oklara. LÄS MER

 3. 3. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 4. 4. Impact of different atmospheric forcings on surface mass balance estimates in Greenland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Stina Olandersson; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; surface mass balance; Greenland; climate models; numerical weather prediction models; surface energy balance; Arctic; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Greenland Ice sheet (GIS) is the second largest ice sheet on Earth and thus stores a large amount of Earths freshwater. Because of climate change and the Arctic amplification, GIS is experiencing changes and increased melt rates. The total mass budget determines the amount of sea level rise caused by input from freshwater from the GIS. LÄS MER

 5. 5. Skydd av samhällsviktig verksamhet och användningen av GIS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Marko Stankovic; [2018]
  Nyckelord :critical infrastructure protection; emergency management; GIS; Social Sciences;

  Sammanfattning : The modern day society, and especially cities, are dependent on infrastructure and the continueous flow of goods, services and people. Some of these infrastructures are critical for the others functioning on a normal pace and have been coined as critical infrastructures. LÄS MER