Sökning: "GIS"

Visar resultat 1 - 5 av 1452 uppsatser innehållade ordet GIS.

 1. 1. Bedömning av tillgänglighetsanpassning i tågstationsområden för rörelsehindrade : Analys över Marma, Älvkarleby och Skutskär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :William Jonsson; Pontus Littmar; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; Reduced mobility; Train station area; GIS; Estimation; Tillgänglighet; Rörelsehindrade; Tågstationsområden; GIS; Bedömning;

  Sammanfattning : Ett område kan skapa en större tillväxtpotential för samhällets olika aktiviteter genom tillgängliga transportsystem. I arbetet med att tillgänglighetsanpassa transportsystemen är tågstationsområden en viktig faktor. LÄS MER

 2. 2. Groundwater flooding in a Moldovan limestone mine : An investigation into the limestone aquifer in Chisinau andsustainable solutions to mine dewatering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Tobin; [2022]
  Nyckelord :groundwater; hydrogeology; limestone; mine; Moldova; Chisinau; grundvatten; hydrogeologi; kalksten; gruva; Moldavien; Chisinau;

  Sammanfattning : This work aimed to investigate the groundwater situation in and around Mina din Chisinau, an underground limestone mine in Chisinau, Moldova, in order to contribute to a sustainable solution to its flooding problem. Work on-site was done including visits inside the mine, to points of hydrogeological relevance to the mine, well inventories/search, and an attempt at an infiltration test. LÄS MER

 3. 3. Perception accuracy and user acceptance of legend designs for opacity data mapping in GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jonas Tillman; [2022]
  Nyckelord :GIS; Data Visualisation; Legends; Opacity; Transparency; Visual Data Encoding; Perception; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In a GIS system, the need to encode geospatial data without standardized cartographic representations, such as population data, weather information, etc., on top of a map is common. This can be done with a layer on top of a base map, with the effect that the base map is partially or fully hidden. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och övervakning av den invasiva arten parkslide (Reynoutria japonica) i Blekinge län : En jämförelse mellan olika övervakningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ylva Wallin; [2022]
  Nyckelord :invasiva arter; GIS; google street view; artportalen;

  Sammanfattning : Invasiva främmande arter är ett allvarligt hot mot biologisk mångfald. Kartläggning och övervakning av invasiva arter är viktigt för att kunna arbeta förebyggande mot spridningen och reducera effekterna. LÄS MER

 5. 5. ALS (Airborne Lidar) accuracy: Can potential low data quality of Lidar ground points be modelled/detected based on recorded point cloud characteristics? Case study of 2016 Lidar capture over Auckland, New Zealand

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriela Olekszyk; [2022]
  Nyckelord :Geography; GIS; Lidar; ALS; Point cloud; Accuracy; Quality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Gabriela Olekszyk ALS (Airborne Lidar) accuracy: Can potential low data quality of Lidar ground points be modelled/detected based on recorded point cloud characteristics? Case study of 2016 Lidar capture over Auckland, New Zealand. Lidar (Light Detection and Ranging) data is becoming more widely available and accessible. LÄS MER