Sökning: "Geography"

Visar resultat 1 - 5 av 958 uppsatser innehållade ordet Geography.

 1. 1. Myten om den utarmade stadskärnan : En flerfallstudie om två kommuners upplevda relation mellan stadskärna och externhandel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Simon André; [2020]
  Nyckelord :Externhandel; Stadskärna; Handelsgeografi; Handel; Utarmning;

  Sammanfattning : This paper set out with the goal of comparing the perception of inner-city retail’s status with its factual status. A focus has here been made on the city centre’s relationship with external city-centres, due to it often being conceived as one of the primary causes for the stagnation of city-centres. LÄS MER

 2. 2. ENSO teleconnections - Analysis of time lag between tropical Pacific sea surface temperature and climate and vegetation anomalies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jiri Navrátil; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; ENSO; teleconnections; climate; NDVI; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : El Niño-Southern Oscillation (ENSO) affects weather and climate in regions spread all around the Earth via teleconnections. While quite a lot of research has been done on recognizing what regions are affected by these and what is the sign of the associated temperature, rainfall and vegetation anomalies, not that much attention has been paid to the timing of the impacts with respect to the ENSO state. LÄS MER

 3. 3. Representations of culture in four EFL textbooks for Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Marcus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Culture; Comparison; Textbook analysis;

  Sammanfattning : This paper presents how culture is represented in four commonly used textbooks used in English education in Sweden. The purpose of this paper is to shed light on what aspects of culture that are present in textbooks so that teacher are able to compliment the parts that may be missing from the books. LÄS MER

 4. 4. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Svanberg; [2020]
  Nyckelord :lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Sammanfattning : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. LÄS MER

 5. 5. Ashish Vivekar (2020) Evaluation of methodology for estimating crop yield from multispectral UAV images : a case study at Lönnstorp, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ashish Vivekar; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; Multispectral Sensor; Radiometric Correction; Reflection calibration; Phenology; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Adaptation of modern Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and multispectral sensor technology in agriculture can enhance the capacity to accurately monitor crops. But these technologies come with its own set of challenges. LÄS MER