Sökning: "Geography"

Visar resultat 1 - 5 av 939 uppsatser innehållade ordet Geography.

 1. 1. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER

 2. 2. Samhällsorienterad undervisning med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2019]
  Nyckelord :Nyanländ; skolintroduktion; förberedelseklass; interkulturell; samhällsorienterad undervisning; indentitet;

  Sammanfattning : Det har under de senaste åren anlänt ett stort antal av person som invandrat till Sverige. Landet har påverkats på många olika sätt. Ett av de är den påverkan som skett på den svenska skolan. Skolorna runt om i landet har tagit emot en mängd nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. The influence of Sweden’s place image on the decision-making process of queer migrants

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Thomas Kuijpers; [2019]
  Nyckelord :Migration; migration decision-making; place image; queer geography; queer migration; Social Sciences;

  Sammanfattning : The queer experience has only become relatively recently a topic of study within migration scholarship. Despite it being seen as a ‘special interest’ field, a lot can be learned about processes of migration decision-making overall, by applying queer theory to it. LÄS MER

 4. 4. The Lindängen Lobby - an investigation of how e-commerce can regenerate neighbourhood retail in a splintered landscape

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Björn Englöv; [2019]
  Nyckelord :Architecture; Retail; Shopping; E-commerce; Ecommerce; Fragmentation; Malmö; Lindängen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis paper aims to investigate how digital retail might affect our cities (in particular in Sweden). It will be asked if an advancement of e-commerce, contrary to popular belief, can have a positive effect on the urban realm and subsequently how it can be facilitated in the fields of architecture and urban design. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med kontroversiella frågor i en mångkulturell kontext : En intervjustudie med högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arthur Bengtzelius; [2019]
  Nyckelord :controversial issues; education; multicultural; foreign background; secondary school; methods; didactics; kontroversiella frågor; undervisning; mångkulturell; utländsk bakgrund; högstadiet; metoder; didaktik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att bidra med kunskap om undervisning i kontroversiella frågor på skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund. Mer precist syftar arbetet till att synliggöra hur och varför lärarna låter kontroversiella frågor utgöra en del av undervisningen samt hur lärarna beskriver sin roll i undervisningssituationen och varför de väljer att göra på så sätt. LÄS MER