Sökning: "Kryptering"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet Kryptering.

 1. 1. JackTheRidder: Idiotiskt eller en snilleblixt? : -Kryptering som kombinerar Collatz Conjecture med Caesarchiffer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jack Skog; Cajza Strandridder; [2022]
  Nyckelord :Kryptering; kryptoanalys; krypteringsmetod; JackTheRidder; frekvensanalys; IT-forensik; IT-säkerhet; krypteringsalgoritmer; nyckelgenerering;

  Sammanfattning : Caesarcipher is a commonly known encryption method although it is known for being unsure, even long before computers were invented. Even though it is unsure it can still be used for cryptography, JackTheRidder consists of two main algorithms where one of them is based on the Caesarcipher. LÄS MER

 2. 2. An Open and Nonproprietary Decentralized Messaging Protocol : Operating Entirely on the Internet Computer Blockchain

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Ellebrink; [2022]
  Nyckelord :Messaging protocol; Decentralized; Blockchain; Smart contract; Internet computer; Dfinity; Meddelandeprotokoll; Decentraliserad; Blockkedja; Smarta kontrakt; Internet computer; Dfinity;

  Sammanfattning : Even when end-to-end encryption is used in centralized messaging services, problems related to security, privacy, availability, and transparency remain. These problems can be avoided or reduced by using a decentralized architecture. LÄS MER

 3. 3. E-handelsplattform med efterlevnad av GDPR som utgångspunkt : Utveckling av en labbportal med pseudonymisering och kryptering-tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Kenny Tran; [2022]
  Nyckelord :Data encryption; Pseudonymity; E-commerce; GDPR; Datakryptering; Pseudonymitet; E-handel; GDPR;

  Sammanfattning : Företaget Provsvaret vill utveckla en labbportal avsedd för företagskunder. Företaget kommer att arbeta med ett externt labb för att starta självtest som en tjänst. Detta innebär att regler och begränsningar måste beaktas vid behandling av personuppgifter. Under 2018 trädde GDPR i kraft för att stärka skyddet kring datasekretess. LÄS MER

 4. 4. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 5. 5. Design systems in the Public Key Infrastructure area : Usability, ethics, and impact

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jessica Lucchetta; [2022]
  Nyckelord :Design system; Ethical risks; Public key infrastructure; Design system; Etiska risker; Public key infrastructure;

  Sammanfattning : This research was conducted in the field of public key infrastructures (PKI). This sector is highly confidential and deals with managing security through encryption. The products in this area are technical: the user interface and user experience aspects are not prioritized and they are usually ignored or downplayed. LÄS MER