Sökning: "EU-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 707 uppsatser innehållade ordet EU-rätt.

 1. 1. Europas största minoritet utan land Kritisk rättsvetenskaplig granskning av den svenska  strategin för romsk inkludering. 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Berglund; [2023-10-09]
  Nyckelord :Romsk inkludering; Den romska minoritetsbefolkningen; Positiv särbehandling; Särskilda insatser; Likabehandling; Icke-diskriminering; Formell jämlikhet; Reell jämlikhet; Minoritetsskydd; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats utgör en kritisk rättsvetenskaplig granskning av strategin för romsk inkludering. Uppsatsen ämnar utreda (1) vilket rättsligt ramverk som finns tillgängligt för romsk inkludering, (2) hur det rättsliga ramverket har använts i den svenska strategin för romsk inkludering, samt (3) vilka lämpliga tillvägagångssätt de lege ferenda som kan identifieras inom ramarna för det rättsliga ramverket. LÄS MER

 2. 2. Obehörig användning av e-legitimation : En analys av konsumentskydd och konsumentens ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Konrad Hofling; [2023]
  Nyckelord :E-legitimation; civilrätt; skadeståndsrätt; konsumenträtt; EU-rätt; obehörig användning av e-legitimation; bankid; bank-id; ARN; ren förmögenhetsskada; utomobligatoriskt skadestånd; nordisk rätt; nemid; nem-id; finansavtaleloven; betalingsloven; psd; psd2; särskild klandervärd; obehöriga transaktioner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skyddet för data : En analys av digitala tjänsters skydd för sin data genom sui generis-rätten i ljuset av Digital Markets Act

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Konstantinos Adamidis; [2023]
  Nyckelord :protection of databases; database protection; database directive; legal protection for databases; data; protection of data; intellectual property law; unfair competition; competition law; DMA; Digital Markets Act; EU; EU law; databasskydd; databasdirektivet; rättsligt skydd för databaser; data; skydd för data; immaterialrätt; illojal konkurrens; konkurrensrätt; DMA; Digital Markets Act; EU; EU-rätt;

  Sammanfattning : The sui generis-right in article 7.1 of the database directive provides the maker of a database, who has made a qualitatively and/or quantitative substantial investment in the obtaining, verification and/or presentation of the contents in a database, the right to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part of the database contents. LÄS MER

 4. 4. En artificiellt intelligent inre marknad: En analys av den föreslagna AI-förordningen och dess betydelse för säkerställandet av en väl fungerande inre marknad för AI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Sedvall; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; AI-förordning; Inre marknad; Näringsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det skett betydande framsteg inom teknikområdet artificiell intelligens (AI). AI är ett komplext tekniskt område som involverar utveckling av mjuk- och programvara med förmåga att efterlikna de kognitiva egenskaper som normalt associeras med människor. LÄS MER

 5. 5. "Vem ska ansvara för det här?" - En internkomparativ uppsats om värdekedjor i EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Annie Gunnarsson; [2023]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; EU-rätt; komparativ rätt; värdekedja; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom ekonomin har begreppet värdekedja funnits sedan 1985 då det myntades av Michael E. Porter, professor vid Harvard Business School. LÄS MER