Sökning: "EU-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade ordet EU-rätt.

 1. 1. Utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar - i förhållande till etableringsfriheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Colling; [2018-09-11]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; etableringsfrihet; utflyttningsbeskattning; exitbeskattning; fysiska personer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras, utifrån EU-domstolens praxis, utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar i förhållande till etableringsfriheten i EU. Med utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar avses beskattning som utlöses i utflyttningsstaten enbart med anledning av att en fysisk person flyttar ut från denna medlemsstat till en annan medlemsstat inom EU och utan att den fysiska personens kapitalvinst, på̊ exempelvis bolagsandelar, faktiskt har realiserats vid utflyttningstidpunkten. LÄS MER

 2. 2. The EU-Turkey statement : undermining the EU rule of law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henna Halldén; [2018]
  Nyckelord :human rights; asylum; migration; non-refoulement; EU law; EU-Turkey Statement; EU; Turkey; asyl; mänskliga rättigheter; EU rätt; non-refoulement; EU-Turkiet; migration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dröjsmålstalan och EU-rätten – En undersökning av i vad mån förvaltningslagens dröjsmålstalan uppfyller unionsrättens krav på rättsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lena Liljegren Victorin; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; förvaltningslagen; the Swedish Administrative Procedure act; dröjsmålstalan; an action for failure to act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde den nya förvaltningslagen (2017:900) i kraft. I lagen ges enskilda, genom införandet av en dröjsmålstalan, för första gången i svensk förvaltningsrätt en generell rätt att föra talan mot förvaltningsmyndigheters passivitet. LÄS MER

 4. 4. Motstående intressens möjligheter att rättsligt utmana skogsavverkning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Århuskonventionen; EU:s naturvårds direktiv; skogsvårdslagen; skogslagen; skogsavverkning; motstående intressen;

  Sammanfattning : Vid avverkning av skog är det tillräckligt att en anmälan görs till Skogsstyrelsen enligt 14 § skogsvårdslagen (1974:429). När skogsbrukaren inte begär tillstånd utan endast lämnar in en anmälan meddelar Skogsstyrelsen vanligen inte ett överklagbart beslut. LÄS MER

 5. 5. Miljökrav i offentlig upphandling - En analys av rättsliga och praktiska hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt; Miljörätt; Miljökrav; Miljöhänsyn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, green public procurement is considered an important part of a positive environmental and social development. This is partly because of the large economic importance of public procurement and partly because environmental considerations constitute an aspect of public procurement with increased significance. LÄS MER