Sökning: "EU-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade ordet EU-rätt.

 1. 1. Folket, riksdagen och Europeiska unionen - En analys av förarbetena inför Sveriges medlemskap i EU ur ett demokratiperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Ferelius; [2019]
  Nyckelord :Konstitutionell rätt; EU-rätt; demokrati; statsrätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Plattformsleverantörers upphovsrättsliga ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kasper Malmsten; [2019]
  Nyckelord :Upphovsrätt; EU-rätt; Infosoc-direktivet; Copyright-direktivet; Överföring; Plattformsleverantör; Sociala plattformar.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the liability for the users of platforms as well as the liability of the platform providers themselves in cases where the users of social platforms upload copyrighted material to the platforms according to EU law. The study is also aimed to examine the by the EU proposed “Directive on Copyright in the Digital Single Market” (2016/0280(COD)), especially in relation to the proposed Art. LÄS MER

 3. 3. Utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar - i förhållande till etableringsfriheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Colling; [2018-09-11]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; etableringsfrihet; utflyttningsbeskattning; exitbeskattning; fysiska personer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras, utifrån EU-domstolens praxis, utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar i förhållande till etableringsfriheten i EU. Med utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar avses beskattning som utlöses i utflyttningsstaten enbart med anledning av att en fysisk person flyttar ut från denna medlemsstat till en annan medlemsstat inom EU och utan att den fysiska personens kapitalvinst, på̊ exempelvis bolagsandelar, faktiskt har realiserats vid utflyttningstidpunkten. LÄS MER

 4. 4. The EU-Turkey statement : undermining the EU rule of law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henna Halldén; [2018]
  Nyckelord :human rights; asylum; migration; non-refoulement; EU law; EU-Turkey Statement; EU; Turkey; asyl; mänskliga rättigheter; EU rätt; non-refoulement; EU-Turkiet; migration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dröjsmålstalan och EU-rätten – En undersökning av i vad mån förvaltningslagens dröjsmålstalan uppfyller unionsrättens krav på rättsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lena Liljegren Victorin; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; förvaltningslagen; the Swedish Administrative Procedure act; dröjsmålstalan; an action for failure to act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde den nya förvaltningslagen (2017:900) i kraft. I lagen ges enskilda, genom införandet av en dröjsmålstalan, för första gången i svensk förvaltningsrätt en generell rätt att föra talan mot förvaltningsmyndigheters passivitet. LÄS MER